Välisminister Urmas Paet tervitab Läti liitumist euroalaga

2. jaan. 2014

Välisminister Urmas Paet rõhutas Lätit euroalaga liitumise puhul õnnitledes, et uue liikmesriigi lisandumine on tunnustus Läti järjekindlale majandus- ja rahanduspoliitikale ning kinnitus euroala elujõulisusest ja järjepidevusest.

Euroalaga ühinemine tähendab Lätile ühinemist maailma ühe suurima valuutaga. „See lisab majandusele stabiilsust, lihtsustab kaubandussuhteid ning näitab, et Läti on usaldusväärne partner, osa mõjukast majanduspiirkonnast," sõnas Paet.

„Euroalaga liitumine on tunnustus Läti jõupingutuste eest. Eurole ülemineku ettevalmistamine ning üleminek ise on olnud mahukas protsess ning Läti on teinud palju seadusandlikke ning tehnilisi ettevalmistusi," ütles välisminister Paet. „Ühise rahaühiku kasutuselevõtmine aitab kaasa ka meie kahepoolsete majandussuhete tugevdamisele ja lihtsustamisele," lisas ta.

Välisminister Paet märkis veel elanikkonna teavitamise olulisust nii eurole ülemineku praktilisest korraldusest kui ka euro sisulistest väärtustest.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND