Välisministeeriumis esitleti Soome-Eesti meediauuringut

27. mail 2013

Täna, 27. mail esitleti välisministeeriumis äsjavalminud Soome-Eesti meediaanalüüsi.

Uuringu läbiviimist juhtinud Tallinna ülikooli õppejõu Päivi Tirkkoneni sõnul pakkus uuring huvitavat võrdlusmaterjali selle kohta, kuidas erineb naabermaa kajastamine Eesti ja Soome meedias. Uuringust selgus, et meediapilt on nende riikide puhul päris sarnane. Nii Soomes kui ka Eestis tuntakse suurt huvi naaberriigi vastu. Üldiselt olid uudisartiklite teemad väga neutraalselt kajastatud, mis on professionaalse ajakirjanduse heaks tavaks.

Uuringus käsitleti 2012. aasta 1. septembrist kuni 2013. aasta 28. veebruarini Helsingin Sanomates ja Aamulehtis Eestit ja eestlasi kajastanud kirjutisi ning võrreldi neid samas ajavahemikus Postimehes ja Eesti Päevalehes ilmunud artiklitega Soomest ja soomlastest. Uuring käsitleb ka Soome YLE1 ja MTV3 telekanalite peamistes uudistesaadetes kajastatud Eesti uudiseid. Kokku analüüsiti 452 artiklit ja 14 teleuudist.

Uuring valmis Eesti saatkonna Helsingis ja Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituudi (TLÜ KI) koostöös. Tegemist on jätkuuringuga 2011. aasta Soome trükimeedia analüüsile. Materjali kogumisega tegeles Eesti saatkonna pressidiplomaat Maarika Saarna-Siimann, kellega kooskõlastati ka uuringu meetod ning uuritavad teemad. Uuringu teostasid TLÜ KI õppejõud ja rahvusvaheliste projektide koordinaator Päivi Tirkkonen ning kommunikatsioonijuhtimise eriala magistrandid Katre Liiva, Liina Aavik, Pille Metsik, Aili Ohlau ja Pirta Sihlman.

 

Analüüsiga saab tutvuda siin: http://www.vm.ee/sites/default/files/EESTIJASOOMEMEEDIAUURING2013.pdf

Fotod esitlusest: http://www.flickr.com/photos/organize/?start_tab=one_set72157633733995050

 

Lisainfot:

Päivi Tirkkonen

Lektor

Tallinna Ülikool

Kommunikatsiooni instituut

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND