ÜEKN annab Margot ja Herbert Linna Fondi haldamise Eesti Üliõpilaste Toetusfondile

27. juunil 2015

Pea 20 aastat tagasi sai Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu Margot M. ja Herbert R. Linna päranduse. Testament nägi ette, et päranduse põhikapital jääks igaveseks investeeritud ja selle sissetulekutest saaks iga aasta toetada eesti päritoluga õpilaste ülikoolis õppimise kulusid nii Eestis kui mujal maailmas. Ja nii aastast 1994 kuni 2013 aastani on ÜEKN iga aasta pea 40-le tublile üliõpilasele andnud välja Linna stipendiumi.

Selleks, et kindlustada Margot ja Herbert Linna päranduse jätkuv otstarbekohane kasutamine, otsustasid ÜEKN ja EÜT, et on mõttekas kanda Linna Fond Eesti Üliõpilaste Toetusfondile haldamiseks üle. Eesti Üliõpilaste Teotusfond USAs, mis on tegutsenud aastast 1950, mille ainueesmärk on eesti päritoluga üliõpilaste kõrghariduse saamise toetamine, on suutnud ajale vastu seista ning oma juhtkonda uusi ja hakkajaid liikmeid kaasata. Kui EÜT oma algus aastatel suutis abistada hariduse omandamist vaid laenude andmise näol, siis tänaseks on EÜT kasvanud ning tugevnenud selliseks , et lisaks iga aastaselt üle 150 üliõpilase jätkuvale abistamisele, on hakatud välja andma ka spetsialistidele mõeldud ametiala täiendamise stipendiumit ning organisatsioonidele haridusliku projekti läbiviimise stipendiumit.

Peale EÜT juhatuse koosoleku lõpetamist toimuski 6. juunil Epp ja Maano Millese kodus pidulik Margot ja Herbert Linna päranduse EÜT fondile üle andmine. ÜEKN´i poolt esindasid laekur ja hooldaja Jaak Juhansoo ning stipendiumi komisjoni esimees ja hooldaja Ülo Anson, EÜT poolt kirjutasid kahepoolsele kokkuleppele alla EÜT esinaine Mari Teedla ja abiesimees Maano Milles.

Vaatamata sellele, et Linna Fond on muutnud oma haldajat ja on tänaseks Eesti Üliõpilaste Toetusfondi juures, on nüüd kindlustatud, et Linna Fond jääb ka edaspidi eesti päritoluga üliõpilaste haridustee jätkuvaks iga aastaseks toetajaks. Lisainformatsioon:

 

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu