Rakvere Tark Maja on esindatud Kopenhaagenis

27. märtsil 2012

Rakvere Tark Maja on esindatud Kopenhaagenis toimuva Regioonide Komitee viienda, Euroopa linnade arengule pühendatud üldkogu raames toimuval näitusel „Beautiful, Green, Smart and Inclusive - Colorful cities“.

Näitus koosneb 4 teemablokist – „Ilus linn" keskendub projektidele, mis on seotud arhitektuuri ja linnaplaneerimisega; „Roheline linn" energiasäästule, transpordilahendustele ja jätkusuutlikule linnaarengule. Teemajaotuses „Tark linn" pööratakse tähelepanu innovatsiooniprojektidele ja tarkadele strateegiatele ning blokis „Kaasav linn" on tähelepanu all sotsiaalne innovatsioon, tööhõive ja loovad lahendused sotsiaalteenustes.


Targa Maja kompetentsikeskust esitletakse Europa linnaarenduse parimaid praktikaid tutvustaval näitusel ühe parima praktikana kuue muu linna hulgas teemablokis „Tark linn". Kokku on erinevates teemajaotistes esindatud 30 Euroopa linna.

SA Virumaa kompetentsikeskuse juhatuse liikme, Kalle Karroni sõnul on võimalus sellise mastaabiga näitusel osalemiseks tekkinud tänu Rakvere linna aktiivsele tegutsemisele Euroopas, kus Rakvere on areneva ning innovatiivse väikelinnana silma jäänud. Karroni arvamuse kohaselt suureneb keskuse väljaarendamisel kindlasti ka Rakvere atraktiivsus elukeskkonnana ning kasvab ettevõtluse ja välisinvesteeringute potentsiaal.

 

Kopenhaagenis viibiva Rakvere linnapea ja SA nõukogu esimehe, Andres Jaadla sõnul on huvi näitusel Targa Maja projekti vastu suur ning Rakvere Targa Maja tulevased testkeskkonna lahendused äratavad oma uudsusega tähelepanu ka Euroopas.

 

SA Virumaa kompetentsikeskus