Rahvuskaaslaste programmi projektitoetused

5. jaan. 2012

Info 2012. aasta Rahvuskaaslaste programmi projektitoetuste taotluste tähtaegade kohta. Kehtivad järgmised taotluste esitamiste tähtajad: arhiivi- ja kultuuriprojektid hiljemalt 15. veebruar, üliõpilasstipendiumid 1. aprill ning haridusprojektid 1. mai ja 1. november.

Taotluste blankette leiate ministeeriumide, rahvuskaaslaste ja Eesti Instituudi veebilehtedelt:

http://www.eesti.ee/rahvuskaaslased

http://www.hm.ee/index.php?045201

http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x1424x1434

http://ekkm.estinst.ee/

Lisateavet annab vajaduse korral Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Aho Rebas:

telefon 00372-5052030