Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide toetus

Eesti Instituut 9. okt. 2013

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja taotlusvooru väliseesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektide toetamiseks.

Projekte hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;metoodiline abi õpetuskeskustele; õpetajate täienduskoolitus Eestis;laste- ning keelelaagrites osalemine Eestis;õppereiside korraldamine Eestisse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2013. Taotlus tuleb esitada kodulehel taotlusvormi teel.

Projektikonkursi juhendid ja vormid on kättesaadavad kodulehekülgedelt: eesti keel ja kultuur maailmas http://ekkm.einst.ee/sisu/haridusprojektid/

ning Haridus- ja Teadusministeerium

http://www.hm.ee/index.php?048947.

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas 1 kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info:

Anu Kippasto (+372 6314 355 , Eesti Instituut),

Andero Adamson (+372 7350 225 , Haridus- ja Teadusministeerium)