Rahvuskaaslaste konverents toob kokku eestlasi 19 riigist

Sven Randlaid, ERR 29. sept. 2011

30. septembril ja 1. oktoobril toimub rahvusraamatukogus rahvuskaaslaste II konverents, kus tehakse vahekokkuvõte programmi senisest käigust ning arutatakse programmi põhiseisukohti edasiste tegevuste kavandamiseks.

Konverentsil kohtuvad ligi 200 rahvuskaaslast 19 riigist, nende hulgas väliseesti kogukondade ja organisatsioonide esindajad, teadlased ning poliitikud.

Rahvuskaaslaste programm (2009-2013) on vabariigi valitsuse poolt kinnitatud riiklik arengukava, mille põhieesmärk on toetada eestluse säilitamist ja arendamist väljaspool Eestit. Programmi viivad ellu haridus- ja teadusministeerium, kultuuriministeerium, välisministeerium ja siseministeerium.

Konverents algab Euroopa Eestlaste Koori etteastega, tervituskõned peavad haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, kultuuriminister Rein Lang ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees Jaak Juhansoo.

Konverentsi avapäeval esinevad programmi kuraator, haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Aho Rebas, Tartu Ülikooli teadlased Aune Valk, Triinu Ojamaa ja Tiit Tammaru ja teised.

Pärast ettekandeid toimuvad arutlused neljas sektsioonis: "Keel ja haridus", "Kultuuripärand ja kirikud", "Kultuur ja info" ning "Ränne".

Pühapäeval kell 11 toimub pidulik jumalateenistus Toomkirikus.

Konverentsi korraldavad haridus- ja teadusministeerium ning rahvuskaaslaste programmi nõukogu.