Melbourne Piers Festival

MALLE NÕGESTE 5. veebr. 2014

Austraalia päeva puhul laupäeval, 25. jaanuaril 2014
Multicultural Arts Victoria korraldas kolmanda Piers Festivali, mille raames toimus foorum tähistamaks pärast Teist maailmasõda Melbourne’i sadamas maale astunud immigrantide elulugusid.

Melbourne Piers Festival
Pidustus toimus ajaloolise Princes Pier'i avaral sadamasillal. Foto: Malle Nõgeste

Tookordsete uustulnukate seas oli mitmeid eestlasi, kes pärast keerulisi põgenikurännakuid ja laevateid siia vabale, kuid neile suuremalt osalt tundmatule maale, saabusid.

Pidustus leidis aset ajaloolise Princes Pier'i avaral sadamasillal, mille kunagist kaugemat, merre ulatunud osa tähistab säilunud jämedatest puust alusvaiade „mets". Väga mälestusi esilekutsuv pilt...

Kahel vabaõhulaval esinesid eri rahvusgruppide tantsutrupid, laulukoorid, muusikaansamblid. Mõnus päikesepaisteline ilm tõstis järjest kasvava kohalolijate hulga meeleolu ja pikk rida toidutelke pakkus laialdast valikut publiku nälja kustutamiseks.

Kai renoveeritud endises väravavahi majas (Gatehouse) leidis aset kolm foorumit: Migration Mosaic, Baltic Waves (Marking 65 Year Anniversary of Migration) ja Australia Day Embassadors. Sellega ühenduses toimus samas teemakohane fotonäitus.

„Balti Lained" tõi ette Eesti, Läti, Leedu ja Poola esindajate isiklikke esmamuljeid ühenduses Austraaliasse saabumise või siinsündinult üleskasvamisega. Meenutati sõjakeeristes läbitehtud sündmusi ja soovi Nõukogude Liidu vägivallast ja ülekohtust võimalikult kaugele pääseda. Ühineti ka arvamises, et oma rahvusgrupi kultuuriga kokkuhoid aitas võõra maa paljude erinevustega kohanemisele kaasa. Näiteks kehtis 1948. aastal Austraalias Briti isikupass, palju igapäevast oli veel kupongide peal, korteripuudus terav jpm.

Immigratsiooni käsitlevate vestluste foorumit oli tulnud kuulama saalitäis huvilisi, nende seas isegi üks paar Tallinnast! Meenutati mineviku läbielamisi, tundmatutes ja võõrastes olukordades elu uuesti rajamist ja raskuste õnnestunud ületamist. Oldi visad ja edasipüüdlikud, aidates kaasa arengule Austraalias. See kõik moodustab ühe olulise peatüki Austraalia ajaloo raamatus.

Melbourne'i Eesti Ühingut esindas Anu Mihkelson, kes 65 aastat tagasi, 1948. aastal koos oma vanematega saabus Sydney sadamasse. Sealt siirduti rongiga edasi põhja poole kaugesse Tully'sse, kust omakorda sisemaale Mount Isa'sse, mis kujunes perekonna elukohaks nende siinsetel algaastatel.

Tegime täisringi meenutades saabumist vabasse Austraaliasse, mis on olnud meie koduks pikki aastaid.

Port Melbourne'i kunagine sadamapiirkond on pea tundmatuseni muutunud. Reisilaevade sadam, Station Pier, asub vaid mõnisada meetrit eemal. Otse ranna ääres seisavad reas hotellide ja korterite kõrghooned. Nende esine kaunis, palmidega palistatud rannapromenaad on mõeldud vaid jalakäijatele.