Melbourne’i Pauluse Kogudus sulges oma uksed

Lily Kocins 23. jaan. 2019

24. detsembril 2018 leidis aset Jõulujumalateenistus ja koos sellega ka ametlik Melbourne’i Pauluse Koguduse sulgemine. Vaatamata sellele, et väljas oli 34 kraadi sooja, oli sellest ajaloolisest juhtumist tulnud osa saama 40 kirikulist.

Melbourne’i Pauluse Kogudus sulges oma uksed
Foto: Erakogu

Teenisid koguduse õpetaja Phil Haar ja Austraalia Luterliku Kiriku Viktooria ja Tasmaania Piiskop Lester Priebbenow. Lauldi jõululaule, Piiskop pidas päevakohase jutluse ja inimesed käisid armulaual.

Kiriku kombe kohaselt teatas koguduse esinaine Lily Kocins, et koguduse peakoosolekul 4. märtsil 2018 võeti vastu otsus kogudus sulgeda ja palus, et Piiskop seda nüüd teeks. Piiskop rääkis koguduse 70-aastasest ajaloost ja luges ette õpetajate nimed, kes olid kogudust nende aastate jooksul teeninud - kokku 15 õpetajat. Koguduse sekretär Terje Kivimäe andis sümboolselt üle kiriku dokumendid saatmiseks Austraalia Luterliku Kiriku arhiivi Adelaide'is, et ka tulevased põlved teaksid, et Melbourne'is oli Eesti kogudus. Ülejäänud dokumendid ja koguduse armulauariistad saadetakse Eesti Luterliku Kiriku arhiivi Tallinnas.

Piiskop luges palve ja kuulutas, et kogudus on suletud. Lily Kocins võttis sõna, et mälestada ning tänada kõiki neid, kes olid koguduse üles ehitanud ja kes on nüüd puhkamas manalas. Ta tänas ka kõiki kiriku töölisi, kes olid seda kogudust aidanud luua ja tegevuses hoida. Lily andis koguduse nimel üle kingitused Piiskop Lester Priebbenowle, Pastor Phil Haarile ja tema abikaasale ning köster Glen Gerschile.

Lõpetuseks tänas ta kõiki, kes olid tulnud, et sellest ajaloolisest jumalateenistusest osa võtta. Pastor Haar tänas omalt poolt kogudust, mida ta oli viimased 11 aastat teeninud, lahkuse ja abi eest ning nimetas, et ta on ka tulevikus nõus koguduse liikmeid aitama nii nõu kui jõuga kas matuste korraldamisel või muus mida vaja. Terje Kivimäe luges ette Eesti Peapiiskop Urmas Viilma läkituse, mille oleme lisanud ka käesolevale artiklile ja lauldi „Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav, püha kallis jõuluaeg". Pastor Haar puhus küünlad altaril ja üks osa Eestlaste ajaloost Melbourne'is lõppes.