Eesti peaminister kohtus ÜEKN esindajatega

AHO REBAS 14. mail 2014

Ülemaailmne Eesti Kesknôukogu – ÜEKN – mis ühendab organiseeritud eestlasi 12 erinevast riigist, pidas 25.-26. aprillil oma täiskogu ehk aastakoosoleku Riia Eesti Majas.

Eesti peaminister kohtus ÜEKN esindajatega
Peaminister Taavi Rõivast tervitab Riia Eesti Maja ees Läti Eesti Seltsi esimees Toomas Kalda. Foto: Vaba Eesti Sõna

Sinna tuli kokku üle 30 esindaja liikmesorganisatsioonidest ja lisaks külalisi Eestist. Arutati aruandeid, majandust ja projektitoetuste ja stipendiumide jagamist, aga arutluste pearôhk oli ÜEKN struktuuri ja kodukorra ajakohastamisel.

Uus esimees

ÜEKN esimeheks on viimased kümme aastat olnud Jaak Juhansoo Bostonist. Kuna ta soovis tervislikel pôhjustel oma töökoormust vähendada, siis valiti uueks ÜEKN esimeheks Eesti Vabariig aupeakonsul Kanadas, Laas Leivat. Jaak Juhansoo jätkab juhatuses laekurina.

ÜEKN liikmeskond

ÜEKN liikmeteks on eestlaste keskorganisatsioonid vôi suuremad seltsid järgnevates riikides: USA, Kanada, Rootsi, Inglismaa, Saksamaa, Austraalia, Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Soome ja Tsehhi. Täpsem info veebilehel www.uekn.org.

Uus peaminister

ÜEKN täiskogust vôtsid ka osa prominentsed külalised, eesotsas Eesti uue peaministri Taavi Rôivasega, kes tôstis esile Eesti akuutseid julgeolekumuresid ja toonitas Eesti koostöösoovi arvukate välismaal elavate eestlastega nii poliitilise lobitegevuse kui eesti keele ja kultuuri hoidmise eesmärgil.

Külalised

Eesti Rahvuskaaslaste programmi nôukogu esimees, Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajôe tutvustas uut rahvuskaaslaste programmi ja Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa rääkis Eesti Vabariigi eelseisva 100. a. juubeli tähistamise ulatuslikest plaanidest. Eesti Kultuuriseltside Ühingu esimees Valter Haamer tutvustas oma seltsi ja kutsus ka koostööle. Vaatlejana osales Kasahstani Eesti Kultuuriseltsi esindaja Andrei Lodi.

Meelelahutus

Seekordse täiskogu lôpuôhtul lôbustasid osavôtjaid tuntud näitlejad Peeter Kaljumäe ja Meelis Sarv. Päev varem esines täiskogule väga jôuline ja osav tütarlastekoor Lääne-Virumaalt.