Eesti avab Austraalias saatkonna, Sydneys paikneva peakonsulaadi tegevus lõpetatakse

9. dets. 2014

Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul otsustas valitsus asutada Austraalia pealinna Canberrasse Eesti Vabariigi Suursaatkonna.

Eesti avab Austraalias saatkonna, Sydneys paikneva peakonsulaadi tegevus lõpetatakse
Canberra. Foto: Aune Vetik

Pentus-Rosimannuse sõnul on saatkonna asutamine Canberrasse ainuõige samm, kuivõrd Austraalias on suur eestlaste kogukond, mis jätkuvalt kasvab. „Praegu on Austraalias umbes 10 000 eestlast ning Austraalia on eestlastele jätkuvalt populaarne ajutise väljarände sihtriik," ütles välisminister. „Saatkonna olemasolu võimaldab meil paremini kaitsta Austraalias viibivate kodanike huve ning esindada Eesti riiki," lisas ta.

Saatkonna asutamisega seotud kulud kaetakse välisministeeriumi eelarves ettenähtud vahenditest ja riigieelarvest uusi vahendeid ei lisandu. Kuna saatkonna asutamisel Canberras lõpetatakse Sydneys paikneva peakonsulaadi tegevus, kasutatakse sealt vabanevaid eelarvevahendeid saatkonna ülalpidamiseks. Välisministeerium on saavutanud kokkuleppe Soome välisministeeriumiga alustada saatkonna tegevust alates 1. jaanuarist 2015 ajutiselt Soome Canberra suursaatkonna tööruumides ja 2015. aasta sügisest hakata saatkonnahoonena kasutama Soome Canberra suursaatkonna hoonetekompleksi kuuluvat hoonet.

Austraalia tunnustas Eesti Vabariiki vastuvõtmisega Rahvasteliitu 22. septembril 1921. 27 augustil 1991 taastunnustas Austraalia Eesti iseseisvust ning diplomaatilised suhted sõlmiti 21. novembril 1991.

Aastatel 2007–2010 resideeris Austraaliasse akrediteeritud Eesti suursaadik Tokios. Alates 2010. aastast asub mitteresideeriv suursaadik alaliselt Tallinnas. Alates 2011. aastast on Sydneys Eesti peakonsulaat. Lisaks on Austraalias neli aukonsulit, kes Eesti huve seal esindavad.

Alates 1992. aastast on mitteresideeriva diplomaatilise esindajana Eestisse kaasakrediteeritud Austraalia suursaadik Stockholmis. Austraalia kodanike konsulaarhuve Eestis kaitseb aukonsul Mati Peekma.