Avanes uuenenud tingimustega „Eesti kultuur maailmas“ taotlusvoor

20. dets. 2015

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele ja tutvustamisele maailmas ning Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Euroopa Liidu eesistumise välisprogrammi ettevalmistamisele ning teostumisele. Taotlusvoorust toetatakse Eesti loovisikuid, kultuurikollektiive, loomeettevõtjaid ning väliseesti seltside ja ühingute kultuuriprojekte. 2016. aasta I taotlusvoor on avatud 18. jaanuarini 2016.

„Seoses lähenevate suursündmustega 2018. aastal oleme „Eesti kultuur maailmas" taotlusvooru tingimustesse sisse viinud muudatused, et siduda need mõlema suursündmuse välisprogrammiga. Samuti täpsustasime Euroopa Liidu riigiabi reegleid, et ära hoida lihtsalt välditavaid probleeme, millest on kultuurivaldkonnas viimastel aastatel palju juttu olnud," selgitas Kultuuriministeeriumi välissuheteosakonna nõunik Reet Remmel.

„Kindlasti soovitame taotlejatel kaasata koostööpartnereid sihtriikides ning seda rõhutame ka uuenenud kriteeriumites," lisas Remmel. Toetusprogrammi kõikide tingimustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Oma projektide sidumiseks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Euroopa Liidu eesistumise välisprogrammi eesmärkidega tutvu ka välisprogrammi kodulehel asuva informatsiooniga: ev100.ee/et/välisprogramm.

2016. aastal on toetusprogrammi eelarve kokku 650 000 eurot, millest 50 00 eurot on kavandatud väliseesti seltside ja ühingute kultuuriprojektide toetuseks. Esimesest taotlusvoorust eraldatavate toetuste maht on 350 000 eurot ning teisest voorust 300 000 eurot.

Lisainformatsioon:
Reet Remmel
Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna nõunik
Tel: 628 2249
E-mail:

http://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas