Meie aja lugu / The Story of Our Time

Veebruaris tulevad maakera teiselt poolt soode ja rabade vahelt väikesest riigist nimega Eesti 46 inimest teie imelisele maale oma lugu jutustama. Teie ette astuvad rahvatantsijad, pärimusmuusikud ja koor. Miks me seda teeme? Sest meie riik saab 24.veebruaril 100 aastaseks.

In February 46 people from a tiny country called Estonia, are coming to tell you their story. You will see folk dancers, musicians, and singers. Why are we doing this? Because our country will be 100 years old on 24th February.   Igal rahval on oma lugu. Oma ajalugu, oma aja lugu. Inimestena on meid palju, aga rahvana ja rahvusena oleme me üks. Meil on samad tavad, samad traditsioonid, omad lood, laulud, muusika ja tantsud. Läbi nende jutustame teile oma loo Jaanus Randma lavastuses „Meie aja lugu". Nagu kõik teisedki rahvad, oleme meiegi pidanud õppima elama nii rahu kui ka sõjaaegadel. Kord on rahu silmapiirini, kord on suurtükid ukse all, aga inimestena peame me ikka leidma võimaluse kartul mulda panna ja lastele 1x1 õpetada. "Meie aja lugu" jutustab just nimelt inimestest, kes omi elusid elades läbi inimpõlvede on hoidnud meie laule, tantse ja pillilugusid. See on see, mis jääb. Olgu aeg meie ümber, milline tahes.   Every nation has its story. Its history and a story of its time. There are many of us as individuals, but as a nation, as a nationality, we are one. We have the same customs and traditions, same songs, music, and dances. With the help of all of this and under the direction of Jaanus Randma we will tell you The Story of Our Time. Like all other nations we have also learned how to live at a time of peace as well as war. At imes we've had peace on the horizon, at times gunfire at our doors, but as people we have alway found a way to plant our crops and teach our children. The Story of Our Time speaks of those people, who have cherished our songs, dances, and music by living their lives through many generations. That is something that will always remain. Be the time around us whatever it is.   Seega ei pea te lavastust vaadates üldse teadma, kus asub Eesti. Te ei pea tundma meie ajalugu, ega riigihümni, ei pea kursis olema praeguse eluoluga ega mõistma meie keelt. Sest teie olete samasugused inimesed, nagu meiegi, kes läbi igapäevatoimetuste ja rõõmude omi elusid elavad. Sellest piisab, et mõista ükskõik millises maailma nurgas elavate inimeste lugu. So, you don't have to know where Estonia is when you look at our performance. You don't have to know our history or anthem, or be aware of our current situation, or know our language. Because you are like us, living your lives with all the happiness and sorrow of everyday life. That is enough to understand people's stories in any part of the world.   „Meie aja lugu" on teie ees 18. veebruaril Adelaide'is, 21. veebruaril Melbourne'is ning 24. veebruaril Sydney'is Eesti majas. Lavale astuvad rahvatantsuansambel Tarbatu (juhendaja Jaanus Randma), rahvatantsuansambel Sõprus (juhendaja Kätrin Järvis), Väägvere külakapell (juhendaja Ülle Kool) ja segakoor Rõõmusõõm (dirigent Liisa Rahusoo). The Story of Our Time will be on the stages of Estonian House in Adelaide on 18th February, in Melbourne on 21st February, and in Sydney on 24th February. On stage will be dancers from folk dance ensembles Tarbatu (instructor Jaanus Randma) and Sõprus (instructor Kätrin Järvis), folk musicians from Väägvere (instructor Ülle Kool), and mixed choir Rõõmusõõm (conductor Liisa Rahusoo).   Liisa Rahusoo Veebruaris tulevad maakera teiselt poolt soode ja rabade vahelt väikesest riigist nimega Eesti 46 inimest teie imelisele maale oma lugu jutustama. Teie ette astuvad rahvatantsijad, pärimusmuusikud ja koor. Miks me seda teeme? Sest meie riik saab 24.veebruaril 100 aastaseks. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Meie aja lugu / The Story of Our Time

Liisa Rahusoo 19. veebr. 2018

Veebruaris tulevad maakera teiselt poolt soode ja rabade vahelt väikesest riigist nimega Eesti 46 inimest teie imelisele maale oma lugu jutustama. Teie ette astuvad rahvatantsijad, pärimusmuusikud ja koor. Miks me seda teeme? Sest meie riik saab 24.veebruaril 100 aastaseks.

In February 46 people from a tiny country called Estonia, are coming to tell you their story. You will see folk dancers, musicians, and singers. Why are we doing this? Because our country will be 100 years old on 24th February.

 

Igal rahval on oma lugu. Oma ajalugu, oma aja lugu. Inimestena on meid palju, aga rahvana ja rahvusena oleme me üks. Meil on samad tavad, samad traditsioonid, omad lood, laulud, muusika ja tantsud. Läbi nende jutustame teile oma loo Jaanus Randma lavastuses „Meie aja lugu". Nagu kõik teisedki rahvad, oleme meiegi pidanud õppima elama nii rahu kui ka sõjaaegadel. Kord on rahu silmapiirini, kord on suurtükid ukse all, aga inimestena peame me ikka leidma võimaluse kartul mulda panna ja lastele 1x1 õpetada. "Meie aja lugu" jutustab just nimelt inimestest, kes omi elusid elades läbi inimpõlvede on hoidnud meie laule, tantse ja pillilugusid. See on see, mis jääb. Olgu aeg meie ümber, milline tahes.

 

Every nation has its story. Its history and a story of its time. There are many of us as individuals, but as a nation, as a nationality, we are one. We have the same customs and traditions, same songs, music, and dances. With the help of all of this and under the direction of Jaanus Randma we will tell you The Story of Our Time. Like all other nations we have also learned how to live at a time of peace as well as war. At imes we've had peace on the horizon, at times gunfire at our doors, but as people we have alway found a way to plant our crops and teach our children. The Story of Our Time speaks of those people, who have cherished our songs, dances, and music by living their lives through many generations. That is something that will always remain. Be the time around us whatever it is.

 

Seega ei pea te lavastust vaadates üldse teadma, kus asub Eesti. Te ei pea tundma meie ajalugu, ega riigihümni, ei pea kursis olema praeguse eluoluga ega mõistma meie keelt. Sest teie olete samasugused inimesed, nagu meiegi, kes läbi igapäevatoimetuste ja rõõmude omi elusid elavad. Sellest piisab, et mõista ükskõik millises maailma nurgas elavate inimeste lugu.

So, you don't have to know where Estonia is when you look at our performance. You don't have to know our history or anthem, or be aware of our current situation, or know our language. Because you are like us, living your lives with all the happiness and sorrow of everyday life. That is enough to understand people's stories in any part of the world.

 

„Meie aja lugu" on teie ees 18. veebruaril Adelaide'is, 21. veebruaril Melbourne'is ning 24. veebruaril Sydney'is Eesti majas. Lavale astuvad rahvatantsuansambel Tarbatu (juhendaja Jaanus Randma), rahvatantsuansambel Sõprus (juhendaja Kätrin Järvis), Väägvere külakapell (juhendaja Ülle Kool) ja segakoor Rõõmusõõm (dirigent Liisa Rahusoo).

The Story of Our Time will be on the stages of Estonian House in Adelaide on 18th February, in Melbourne on 21st February, and in Sydney on 24th February. On stage will be dancers from folk dance ensembles Tarbatu (instructor Jaanus Randma) and Sõprus (instructor Kätrin Järvis), folk musicians from Väägvere (instructor Ülle Kool), and mixed choir Rõõmusõõm (conductor Liisa Rahusoo).

 

Liisa Rahusoo

Meie aja lugu / The Story of Our Time Veebruaris tulevad maakera teiselt poolt soode ja rabade vahelt väikesest riigist nimega Eesti 46 inimest teie imelisele maale oma lugu jutustama. Teie ette astuvad rahvatantsijad, pärimusmuusikud ja koor. Miks me seda teeme? Sest meie riik saab 24.veebruaril 100 aastaseks.
Meie aja lugu / The Story of Our Time
Kui valminud tulemus on tekstilise veebilehe koostamine kvaliteetselt sest kvaliteet maksab. Lepingu sõlmimiseks lakoonilise kodulehtede valmistus ja see peab vastu aastaid sisukalt korralik veebilehe valmistamine kaasaegselt kodulehtede valmistamine samas on ka sisukuse poolest kodulehtede tegemine mõistlikult uudse lahendusega seal on põhjalikumalt kirjeldatud ilusa veebilehtede tegemine firmadele kui on asjatundlik. paarileheküljelise veebilehe arendamine kui uuele ettevõttele.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: