Väliseesti noored, aeg on teha suveplaane!

Väliseesti noorte laager 2018. Eesti Vabariigi juubeliaasta suvel oodatakse väliseesti noori eesti keele- ja kultuurilaagrisse! 2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha.

Eestisse tulemiseks pakuvad põhjuseid paljud suuremad ja väiksemad sündmused, nii ka Integratsiooni Sihtasutuse (www.integratsioon.ee, edaspidi INSA) korraldatav eesti keele ja kultuuri suvelaager. Sihtasutus korraldab selliseid laagreid alates 2000. aastast. Meil on hea meel teatada, et 2018. aastal saab EV100 toel rohkem välismaal elavaid eesti päritolu noori osa Eestis toimuvatest keele- ja kultuurilaagritest. Keelelaagrites saavad 13-18-aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega. Laager võimaldab keelepraktikat keelekeskkonnas ja suhtlemist Eesti eakaaslastega. Eesti keele ja kultuuri laagrites kinnistatakse sidet Eestiga, eriti neil, kes soovivad Eestisse õppima tulla või oma tulevikku Eestiga siduda. 2018. aasta suvel toimub viis laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat. Laagrid viiakse läbi Eestimaa looduskaunites kohtades: I vahetus – 25. juunist – 5. juulini 2018 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee; II vahetus – 9. juulist – 19. juulini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee; III vahetus – 23. juulist – 2. augustini 2018 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee; IV vahetus – 24. juulist – 3. augustini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Toimub Sammuli Puhkekülas Viljandimaal www.sammuli.ee; V vahetus – 6. augustist – 16. augustini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee. Valitud laager tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;vastab laagritele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel. Laagrisse registreerimine kestab kuni 31. märtsini 2018. https://www.integratsioon.ee/valiseesti-noorte-laager-2018 Väliseesti noorte laager 2018. Eesti Vabariigi juubeliaasta suvel oodatakse väliseesti noori eesti keele- ja kultuurilaagrisse! 2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Väliseesti noored, aeg on teha suveplaane!

9. jaan. 2018

Väliseesti noorte laager 2018. Eesti Vabariigi juubeliaasta suvel oodatakse väliseesti noori eesti keele- ja kultuurilaagrisse! 2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha.

Eestisse tulemiseks pakuvad põhjuseid paljud suuremad ja väiksemad sündmused, nii ka Integratsiooni Sihtasutuse (www.integratsioon.ee, edaspidi INSA) korraldatav eesti keele ja kultuuri suvelaager. Sihtasutus korraldab selliseid laagreid alates 2000. aastast.

Meil on hea meel teatada, et 2018. aastal saab EV100 toel rohkem välismaal elavaid eesti päritolu noori osa Eestis toimuvatest keele- ja kultuurilaagritest. Keelelaagrites saavad 13-18-aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

Laager võimaldab keelepraktikat keelekeskkonnas ja suhtlemist Eesti eakaaslastega. Eesti keele ja kultuuri laagrites kinnistatakse sidet Eestiga, eriti neil, kes soovivad Eestisse õppima tulla või oma tulevikku Eestiga siduda.

2018. aasta suvel toimub viis laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat. Laagrid viiakse läbi Eestimaa looduskaunites kohtades:

I vahetus – 25. juunist – 5. juulini 2018 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee;

II vahetus – 9. juulist – 19. juulini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee;

III vahetus – 23. juulist – 2. augustini 2018 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee;

IV vahetus – 24. juulist – 3. augustini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Toimub Sammuli Puhkekülas Viljandimaal www.sammuli.ee;

V vahetus – 6. augustist – 16. augustini 2018 noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt. Toimub Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee.

Valitud laager tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;vastab laagritele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega.

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Laagrisse registreerimine kestab kuni 31. märtsini 2018.

https://www.integratsioon.ee/valiseesti-noorte-laager-2018

Väliseesti noored, aeg on teha suveplaane! Väliseesti noorte laager 2018. Eesti Vabariigi juubeliaasta suvel oodatakse väliseesti noori eesti keele- ja kultuurilaagrisse! 2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha.
Väliseesti noored, aeg on teha suveplaane!
Hooga alustades selge veebilehe loomine kvaliteetselt ja seal on täielik info. Vaatasin ringi, et veebilehtede valmistus ja see ei ole juhuslik selleks postitan siia veebilehe tegemine kujunduslikult kodulehtede valmistus tehniliselt paljudel juhtudel veebilehtede valmistamine viimistletult mis töötab ka koormusega uuendustele avatud lihtsamat sorti veebilehtede tegemine ja töötab kõigil platvormidel.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: