Väliseesti noored on oodatud suve Eestis veetma

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ootab 13-18-aastaseid Eesti juurtega noori kandideerima suvel Eestis toimuvasse keele- ja kultuurilaagrisse.

Laagrid toimuvad kolmes vahetuses juunist kuni augustini. „Keelelaagrites saavad 13-18-aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega," selgitas keeleosakonna nõunik Andero Adamson Haridus- ja Teadusministeeriumist. Esimene laagrivahetus on mõeldud noortele, kellel puudub eesti keele oskus või kelle eesti keele teadmised on vähesed. Esimene laagrivahetus algab 27. juunil ja kestab 7. juulini. Teine laagrivahetus, mis algab 18. juulil ja kestab 28. juulini, on mõeldud neile noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Kolmas laagrivahetus on suunatud noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt ning laager toimub 1. - 11. augustini. Lastevanematel on võimalik oma lapsi eesti keele- ja kultuurilaagrisse registreerida MISA kodulehel. Noorte laagrisse registreerimine toimub 4. aprillini 2017.aastal MISA veebilehe kaudu. “Meile esitatud taotluste hulgast teeb MISA valiku, lähtudes noore eesti keele oskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest,” kommenteeris MISA juhataja Dmitri Burnašev. Sihtasutus teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel  13. aprilliks 2017. Eesti päritolu noortele võimaldatakse keele- ja kultuurilaagreid „Rahvuskaaslaste programm 2014–2020“ raames. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ootab 13-18-aastaseid Eesti juurtega noori kandideerima suvel Eestis toimuvasse keele- ja kultuurilaagrisse. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Väliseesti noored on oodatud suve Eestis veetma

10. märtsil 2017

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ootab 13-18-aastaseid Eesti juurtega noori kandideerima suvel Eestis toimuvasse keele- ja kultuurilaagrisse.

Väliseesti noored on oodatud suve Eestis veetma

Laagrid toimuvad kolmes vahetuses juunist kuni augustini. „Keelelaagrites saavad 13-18-aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega," selgitas keeleosakonna nõunik Andero Adamson Haridus- ja Teadusministeeriumist.

Esimene laagrivahetus on mõeldud noortele, kellel puudub eesti keele oskus või kelle eesti keele teadmised on vähesed. Esimene laagrivahetus algab 27. juunil ja kestab 7. juulini.

Teine laagrivahetus, mis algab 18. juulil ja kestab 28. juulini, on mõeldud neile noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel.

Kolmas laagrivahetus on suunatud noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt ning laager toimub 1. - 11. augustini.

Lastevanematel on võimalik oma lapsi eesti keele- ja kultuurilaagrisse registreerida MISA kodulehel.

Noorte laagrisse registreerimine toimub 4. aprillini 2017.aastal MISA veebilehe kaudu.

“Meile esitatud taotluste hulgast teeb MISA valiku, lähtudes noore eesti keele oskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest,” kommenteeris MISA juhataja Dmitri Burnašev.

Sihtasutus teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel  13. aprilliks 2017.

Eesti päritolu noortele võimaldatakse keele- ja kultuurilaagreid „Rahvuskaaslaste programm 2014–2020“ raames. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Väliseesti noored on oodatud suve Eestis veetma Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ootab 13-18-aastaseid Eesti juurtega noori kandideerima suvel Eestis toimuvasse keele- ja kultuurilaagrisse.
Väliseesti noored on oodatud suve Eestis veetma
Üks mu sõber soovitas testitud kodulehe valmistamine sisukalt on samuti tulevikkuvaatav. Mõistusega võttes on hea veebilehtede valmistamine optimeeritult ja see peab vastu aastaid ja veebilehtede uuendamine http://www.aara.ee/Tooteid_esitleva_kodulehe_valmistamine_Dancestar_t_45-2 vormi ja raamistiku veebilehtede tegemine kvaliteetselt tellimiseks kasutada mis on tulemuslik veebilehtede valmistamine kui uuele ettevõttele.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: