Avatud on taotlusvoor Rahvuskaaslate programmi arhiiviprojektidele

Tegemist on Eesti riigi toetusega, mida saavad taotleda nii eraisikud kui organisatsioonid projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi kaardistamine, kogumine, säilitamine ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Sellel aastal on eraldatud projektide toetuseks 150 420 eurot.

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2017. aasta taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017 (kaasa arvatud). Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 6. märtsiks 2017 (kaasa arvatud) on edastatud selle skaneeritud koopia. Pärast tähtaega esitatud projektitaotlusi arvesse ei võeta. Projekte hindab arhiivikomisjon. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on 01.01.-31.12.2017. Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on: • väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu); • info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused); • kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades); • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks; • Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega. Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Konkursi täpsem tutvustus ning taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (konkursi juhend, taotlusvorm) on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis: http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/. Taotlused palume edastada elektrooniliselt aadressile  rahv[No SpaM]usarhiiv@ra.ee . Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, Nooruse 3, Tartu 50411, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“.  Komisjon otsustab toetuse saajad ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Tegemist on Eesti riigi toetusega, mida saavad taotleda nii eraisikud kui organisatsioonid projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi kaardistamine, kogumine, säilitamine ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Sellel aastal on eraldatud projektide toetuseks 150 420 eurot. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Avatud on taotlusvoor Rahvuskaaslate programmi arhiiviprojektidele

22. veebr. 2017

Tegemist on Eesti riigi toetusega, mida saavad taotleda nii eraisikud kui organisatsioonid projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi kaardistamine, kogumine, säilitamine ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Sellel aastal on eraldatud projektide toetuseks 150 420 eurot.

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2017. aasta taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017 (kaasa arvatud). Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 6. märtsiks 2017 (kaasa arvatud) on edastatud selle skaneeritud koopia. Pärast tähtaega esitatud projektitaotlusi arvesse ei võeta.

Projekte hindab arhiivikomisjon. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on 01.01.-31.12.2017.

Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

• väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu);

• info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused);

• kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades);

• kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks;

• Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Konkursi täpsem tutvustus ning taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (konkursi juhend, taotlusvorm) on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis:

http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/.

Taotlused palume edastada elektrooniliselt aadressile  . Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, Nooruse 3, Tartu 50411, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“. 

Komisjon otsustab toetuse saajad ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

Avatud on taotlusvoor Rahvuskaaslate programmi arhiiviprojektidele Tegemist on Eesti riigi toetusega, mida saavad taotleda nii eraisikud kui organisatsioonid projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi kaardistamine, kogumine, säilitamine ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Sellel aastal on eraldatud projektide toetuseks 150 420 eurot.
Avatud on taotlusvoor  Rahvuskaaslate programmi arhiiviprojektidele
Hooga alustades lakoonilise kodulehtede valmistamine ja teiselt poolt samuti. Hoolsalt käsitööna kodulehe valmistamine veelgi sisukamates väljaannetes millalgi veebilehe tegemine vaata lähemalt www.aara.ee sama lingi kaudu on saadaval veebilehe valmistamine kiiresti mis töötab ka koormusega uuendustele avatud veebilehe valmistamine kvaliteetselt millel on palju funktsioone.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: