Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumist

Siiri Iismaal pole endal lapsepõlve mälestusi Sõrve laagrist, nagu tütrel Ellal, kes on sünnist saadik laagris kaasas käinud, kuid peale esimesi laagriskäike võtsid tema ja ta abikaasa Kieran Scott üle muusikalise poole juhendamise Sõrve laagris. Nüüd nimetas Sõrve Sõprade Komitee Siiri Iismaa 2017. aastal toimuva laagri juhiks.

Sõrve laager on raskete valikute ees. Laagri jätkamine ajaloolises asukohas nõuab suuremat osalusprotsenti. Siiri Iismaa kutsub registreerima neid, kes veel mõtlevad ja teisi kaasa mõtlema, mis oleksid alternatiivid. Millal Sa ise esimest korda Sõrve laagris käisid? Mida Sõrve laager on Sulle tähendanud? Siiri Iismaa, Sõrve laagrijuht 2017: Ma lapsena ei käinud Sõrve laagris. Minu esimesed kokkupuuted laagriga jäävad aega kui ma kolisin Sydneysse ja kadunud Erik Holm palus mul tulla "Lõkke" laulugrupiga laagrisse laulma (1997). Mitu "Lõkke" lauljat olid tollel ajal ka laagris juhid. Uudishimu laagri vastu kasvas pidevalt. Käisin laagris esimest korda 2002.aaastal, täisealise elanikuna oma abikaasa ja tütrega, kes oli pea aastane. Esimesed muljed laagrist olid väga head. Algkooli (3.-6.klassi lõpetanud õpilased s.o. B grupi) ja keskkooli (7.-12.kl. lõpetanud õpilased s.o. A grupi) vanustel elanikel oli palju erinevaid tegevusi. Lapsed olid rõõmsad, lõid tegevustes kaasa, nuputasid välja huvitavaid tarehüüde ja sketše, ja ootasid põnevusega, mida uus päev toob. Maia Lauterbach ja Urve Iles õpetasid elanikele eesti keelseid laule. Nad õpetasid laule ka väikestele (lasteaed - 2.klassi lõpetanud õpilased s.o. C grupp) ja mudilastele (eelkooliealistele s.o. F grupp). Minu abikaasa, Kieran Scott, aitas kaasa kitarri mängimisega. Õhtuti tarede verandadel või lõkke ääres, said täiskasvanud juttu vestes ja lauldes omavahel tuttavaks. Laagri lõpus oli igalühel sõprusring laienenud ja pea kõik lubasid laagris taaskohtuda. Sõrve laagri kaudu oleme leidnud häid perekonna sõpru mitmes Austraalia osariigis. Olen iga aastal laagris käinud, alates 2002. aastast, v.a. 2012.aastal kui ma läksin tütrega kuueks nädalaks Eestisse, et ta saaks meie suve koolivaheajal seal koolis käia. Maia ja Urve andsid üle laulu õpetamise laagris mulle ja Kieranile. Seda mõni aasta pärast meie esimest korda laagris. Kieran on õpetanud noote, mina eesti keele hääldamist ja seletanud laulude tähendust. Astusin ka Sõrve Sõprade komitee liikmeks, et kaasa aidata heategevusürituste läbiviimisel laagri toimumise rahastamiseks.. Sõrve annab kokkukuulumisetunde, kannab eesti meelt ja veidi ka eesti keelt. Ei saa loota, et laager pakub intensiivset eesti keele õpetust kui lapsed kodus ei valda eesti keelt. Teeme oma parima, et tutvustada eesti keelt nendele, kes ei räägi igapäevaselt eesti keelt aga kellel on mingi seos Eestiga. Teadmine oma juurtest ja kultuurist ning kokkukuulumise tunne on väga tähtis osa inimese psüühika arengus. Sõrve laager pakub lastele kogukonda, millel on suurpere või laiendatud perekonna tunne. Enesekindlus on eriti vajalik hoiak elus ja laager aitab lastel seda arendada sõbralikus ja toetavas miljöös. Lapsed ise mõtlevad välja ja esitavad sketše õhtuti tare gruppides. Nad on tihtipeale põnevil enne esinemist ja kui lõpptulemus on edukalt sooritatud, nende näod lausa säravad. Lapsed õpivad teiste käest ja iga päevaga loominguline pool ning pingutus selle nimel kasvavad silmnähtavalt. Sõrve laager on laste koostöö ja arendamise pärast saanudki tähtsa rolli meie elus. Sõrve Sõprade Komitee nimetas Sind uueks laagrijuhiks. Mis on laagrijuhi ülesanded? Siiri Iismaa: Sujuva laagri korraldamine ja kohapeal noorte juhtide ja abijuhtide juhendamine. Vajaduse korral leian lahendusi küsimustele või probleemidele. Püüan olla vastutulelik nii elanikele kui ka vanematele. Miks otsustasid laagrijuhi vastutusrikka rolli võtta? Siiri Iismaa: Meie juhtkond on mõistlik, innukas ja suurepäraselt võimeline laagrit läbi viima. Minu roll on selletõttu rohkem mentorlus abilaagrijuhtidele, Marissa Apsey'le ja Jana Mõisale, ning komandandile Taimi Maidlale. Suhtlen tihti nendega ja käin juhtide koosolekutel. Pakun nõu kui vaja, arutame koos. Oleme ühine meeskond ühise eesmärgiga. Mis ootab sel aastal ees Sõrve laagrisse tulijaid? Kas on midagi ka uut? Siiri Iismaa: See aasta, samamoodi nagu iga aasta, toob tegevusrohket nädalat elanikele. Uus juhtkond alati toob uusi ideid. Kavas on meil mõned uued mängud aga ka vanad lemmikud. Esmaspäeval 9.jaanuaril on avalõke, kus tared tutvustavad oma tarehüüde. Nädala jooksul on ujumine, vibulaskmine, kaljuronimine, kanuuga sõitmine ja muud spordiinstruktorite poolt pakutavaid tegevused. Laulmist õpetab Kieran Scott, eesti keelt õpetab Triin Pehk. Täiskasvanutel on ka tegevust: matkamist, ujumist, eesti keele tunnid, golf reedel 13.jaanuaril, laulutöötuba reede õhtul ja laupäeva hommikul (13.-14.jaanuar). Meelelahutuseks laupäeval 14.jaanuaril on etendus, milles kõik elanikud ja töötoa osalised esinevad ja kuhu külalised on rohkearvuliselt oodatud. Peale õhtusööki on laagri lõpulõke, mis toob elanikud ja külalised kokku ühtse suurperena. Olen veendunud, et laagrikava pakub igaühele midagi! Viimastel aastatel on arutatud, kas Sõrve ei võiks kolida soodsamasse puhkebaasi. Kuidas Sulle tundub, kas praegusel kujul on laager jätkusuutlik? Siiri Iismaa: See on hea küsimus, mille kallal me töötame. Sündide arv väikses kogukonnas kõigub iga aastaga: vahel on tõus, vahel on mõõn. Varsti oleme mõõna tõttu jõudmas kriisipunkti kui tahame jätkata meie praeguses asukohas. Registreerijaid on näiteks tänavu vähem kui samal ajal eelmistel aastatel, aga iga aasta oleme kohustatud maksma teatud summa inimese pealt. Minu meelest "Sõrve laager" definitsioonina ei sõltu kohast vaid meist: lastest ja nende sõpradest ning sugulastest (vanemad, vanavanemad, tädid, onud ja kõik teised), kes tulevad iga aasta kokku ja osalevad laagris ühise perekonnana. Sõrve laager on meie olemine ja sellepoolest on ta unikaalne, eriline ja õpetlik laager, kus iganes ta toimub. Me peame arvestama tegeliku majandusliku olukorraga. Praegune laagri asukoht on suhteliselt kallis ja mitte mõelda odavamale asukohale tulevikus oleks hoolimatus. Otsimegi praegu teisi võimalusi. Lugejaskonna soovitused on teretulnud! Praegu aga vajame pea poole rohkem registreerijaid kui meil kirjas on, et kahjumisse mitte jääda. Kutsun siis kõiki lapsi ja täisealisi, kes vähegi soovivad aidata kaasa Sõrve laagri kestvusele, registreerima ja tulema ajavahemikus 8.-15.jaanuar 2017.aaastal Sõrve laagrisse. Kui varem käinud ei ole, tulge kasvõi mõneks päevaks. Proovige, kuidas meeldib. Teeme koostööd laagri jätkumise nimel! Siiri Iismaal pole endal lapsepõlve mälestusi Sõrve laagrist, nagu tütrel Ellal, kes on sünnist saadik laagris kaasas käinud, kuid peale esimesi laagriskäike võtsid tema ja ta abikaasa Kieran Scott üle muusikalise poole juhendamise Sõrve laagris. Nüüd nimetas Sõrve Sõprade Komitee Siiri Iismaa 2017. aastal toimuva laagri juhiks. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumist

Aale Kask-Ong 13. dets. 2016

Siiri Iismaal pole endal lapsepõlve mälestusi Sõrve laagrist, nagu tütrel Ellal, kes on sünnist saadik laagris kaasas käinud, kuid peale esimesi laagriskäike võtsid tema ja ta abikaasa Kieran Scott üle muusikalise poole juhendamise Sõrve laagris. Nüüd nimetas Sõrve Sõprade Komitee Siiri Iismaa 2017. aastal toimuva laagri juhiks.

Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumist
Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumist

Sõrve laager on raskete valikute ees. Laagri jätkamine ajaloolises asukohas nõuab suuremat osalusprotsenti. Siiri Iismaa kutsub registreerima neid, kes veel mõtlevad ja teisi kaasa mõtlema, mis oleksid alternatiivid.

Millal Sa ise esimest korda Sõrve laagris käisid? Mida Sõrve laager on Sulle tähendanud?

Siiri Iismaa, Sõrve laagrijuht 2017: Ma lapsena ei käinud Sõrve laagris. Minu esimesed kokkupuuted laagriga jäävad aega kui ma kolisin Sydneysse ja kadunud Erik Holm palus mul tulla "Lõkke" laulugrupiga laagrisse laulma (1997). Mitu "Lõkke" lauljat olid tollel ajal ka laagris juhid. Uudishimu laagri vastu kasvas pidevalt. Käisin laagris esimest korda 2002.aaastal, täisealise elanikuna oma abikaasa ja tütrega, kes oli pea aastane. Esimesed muljed laagrist olid väga head. Algkooli (3.-6.klassi lõpetanud õpilased s.o. B grupi) ja keskkooli (7.-12.kl. lõpetanud õpilased s.o. A grupi) vanustel elanikel oli palju erinevaid tegevusi. Lapsed olid rõõmsad, lõid tegevustes kaasa, nuputasid välja huvitavaid tarehüüde ja sketše, ja ootasid põnevusega, mida uus päev toob.

Maia Lauterbach ja Urve Iles õpetasid elanikele eesti keelseid laule. Nad õpetasid laule ka väikestele (lasteaed - 2.klassi lõpetanud õpilased s.o. C grupp) ja mudilastele (eelkooliealistele s.o. F grupp). Minu abikaasa, Kieran Scott, aitas kaasa kitarri mängimisega. Õhtuti tarede verandadel või lõkke ääres, said täiskasvanud juttu vestes ja lauldes omavahel tuttavaks. Laagri lõpus oli igalühel sõprusring laienenud ja pea kõik lubasid laagris taaskohtuda. Sõrve laagri kaudu oleme leidnud häid perekonna sõpru mitmes Austraalia osariigis.

Olen iga aastal laagris käinud, alates 2002. aastast, v.a. 2012.aastal kui ma läksin tütrega kuueks nädalaks Eestisse, et ta saaks meie suve koolivaheajal seal koolis käia. Maia ja Urve andsid üle laulu õpetamise laagris mulle ja Kieranile. Seda mõni aasta pärast meie esimest korda laagris. Kieran on õpetanud noote, mina eesti keele hääldamist ja seletanud laulude tähendust. Astusin ka Sõrve Sõprade komitee liikmeks, et kaasa aidata heategevusürituste läbiviimisel laagri toimumise rahastamiseks..

Sõrve annab kokkukuulumisetunde, kannab eesti meelt ja veidi ka eesti keelt. Ei saa loota, et laager pakub intensiivset eesti keele õpetust kui lapsed kodus ei valda eesti keelt. Teeme oma parima, et tutvustada eesti keelt nendele, kes ei räägi igapäevaselt eesti keelt aga kellel on mingi seos Eestiga.

Teadmine oma juurtest ja kultuurist ning kokkukuulumise tunne on väga tähtis osa inimese psüühika arengus. Sõrve laager pakub lastele kogukonda, millel on suurpere või laiendatud perekonna tunne. Enesekindlus on eriti vajalik hoiak elus ja laager aitab lastel seda arendada sõbralikus ja toetavas miljöös. Lapsed ise mõtlevad välja ja esitavad sketše õhtuti tare gruppides. Nad on tihtipeale põnevil enne esinemist ja kui lõpptulemus on edukalt sooritatud, nende näod lausa säravad. Lapsed õpivad teiste käest ja iga päevaga loominguline pool ning pingutus selle nimel kasvavad silmnähtavalt. Sõrve laager on laste koostöö ja arendamise pärast saanudki tähtsa rolli meie elus.

Sõrve Sõprade Komitee nimetas Sind uueks laagrijuhiks. Mis on laagrijuhi ülesanded?

Siiri Iismaa: Sujuva laagri korraldamine ja kohapeal noorte juhtide ja abijuhtide juhendamine. Vajaduse korral leian lahendusi küsimustele või probleemidele. Püüan olla vastutulelik nii elanikele kui ka vanematele.

Miks otsustasid laagrijuhi vastutusrikka rolli võtta?

Siiri Iismaa: Meie juhtkond on mõistlik, innukas ja suurepäraselt võimeline laagrit läbi viima. Minu roll on selletõttu rohkem mentorlus abilaagrijuhtidele, Marissa Apsey'le ja Jana Mõisale, ning komandandile Taimi Maidlale. Suhtlen tihti nendega ja käin juhtide koosolekutel. Pakun nõu kui vaja, arutame koos. Oleme ühine meeskond ühise eesmärgiga.

Mis ootab sel aastal ees Sõrve laagrisse tulijaid? Kas on midagi ka uut?

Siiri Iismaa: See aasta, samamoodi nagu iga aasta, toob tegevusrohket nädalat elanikele. Uus juhtkond alati toob uusi ideid. Kavas on meil mõned uued mängud aga ka vanad lemmikud.

Esmaspäeval 9.jaanuaril on avalõke, kus tared tutvustavad oma tarehüüde. Nädala jooksul on ujumine, vibulaskmine, kaljuronimine, kanuuga sõitmine ja muud spordiinstruktorite poolt pakutavaid tegevused. Laulmist õpetab Kieran Scott, eesti keelt õpetab Triin Pehk.

Täiskasvanutel on ka tegevust: matkamist, ujumist, eesti keele tunnid, golf reedel 13.jaanuaril, laulutöötuba reede õhtul ja laupäeva hommikul (13.-14.jaanuar).

Meelelahutuseks laupäeval 14.jaanuaril on etendus, milles kõik elanikud ja töötoa osalised esinevad ja kuhu külalised on rohkearvuliselt oodatud. Peale õhtusööki on laagri lõpulõke, mis toob elanikud ja külalised kokku ühtse suurperena.

Olen veendunud, et laagrikava pakub igaühele midagi!

Viimastel aastatel on arutatud, kas Sõrve ei võiks kolida soodsamasse puhkebaasi. Kuidas Sulle tundub, kas praegusel kujul on laager jätkusuutlik?

Siiri Iismaa: See on hea küsimus, mille kallal me töötame. Sündide arv väikses kogukonnas kõigub iga aastaga: vahel on tõus, vahel on mõõn. Varsti oleme mõõna tõttu jõudmas kriisipunkti kui tahame jätkata meie praeguses asukohas. Registreerijaid on näiteks tänavu vähem kui samal ajal eelmistel aastatel, aga iga aasta oleme kohustatud maksma teatud summa inimese pealt.

Minu meelest "Sõrve laager" definitsioonina ei sõltu kohast vaid meist: lastest ja nende sõpradest ning sugulastest (vanemad, vanavanemad, tädid, onud ja kõik teised), kes tulevad iga aasta kokku ja osalevad laagris ühise perekonnana. Sõrve laager on meie olemine ja sellepoolest on ta unikaalne, eriline ja õpetlik laager, kus iganes ta toimub.

Me peame arvestama tegeliku majandusliku olukorraga. Praegune laagri asukoht on suhteliselt kallis ja mitte mõelda odavamale asukohale tulevikus oleks hoolimatus. Otsimegi praegu teisi võimalusi. Lugejaskonna soovitused on teretulnud!

Praegu aga vajame pea poole rohkem registreerijaid kui meil kirjas on, et kahjumisse mitte jääda. Kutsun siis kõiki lapsi ja täisealisi, kes vähegi soovivad aidata kaasa Sõrve laagri kestvusele, registreerima ja tulema ajavahemikus 8.-15.jaanuar 2017.aaastal Sõrve laagrisse.

Kui varem käinud ei ole, tulge kasvõi mõneks päevaks. Proovige, kuidas meeldib. Teeme koostööd laagri jätkumise nimel!

Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumist Siiri Iismaal pole endal lapsepõlve mälestusi Sõrve laagrist, nagu tütrel Ellal, kes on sünnist saadik laagris kaasas käinud, kuid peale esimesi laagriskäike võtsid tema ja ta abikaasa Kieran Scott üle muusikalise poole juhendamise Sõrve laagris. Nüüd nimetas Sõrve Sõprade Komitee Siiri Iismaa 2017. aastal toimuva laagri juhiks.
Sõrve uus laagrijuht Siiri Iismaa kutsub üles toetama Sõrve laagri jätkumist
Mu bossil on lihtsamat sorti kodulehe valmistamine optimeeritult mille puhul saaks kvaliteeti hinnata. Olen alatasa täheldanud asjaliku veebilehtede koostamine siis alusta aegsasti ning lisaks veebilehtede programmeerimine sisukalt kodulehe tegija aara.ee vajalik ja galerii kodulehtede valmistamine firmadele mis töötab ka koormusega tohutult edasiarendatud kodulehtede valmistamine kiiresti siis saab tehtud õigeks ajaks.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: