SBSi raadioteenuste ülevaatamiseks on avatud avalik arutelu

SBS Raadio avab täna avaliku arutelu, et üle vaadata SBSi raadioteenuste kriteeriumid ning kutsub kuulajaskonda, kogukondi ning huvirühmi sellel teemal kuni 11. detsembrini arvamust avaldama.

SBS on pühendunud regulaarsele iga viie aasta tagant toimuvale raadiokava ülevaatamisele ning ajakohastamisele, mis toetub rahvastikuloenduse andmetele, et tagada, et see kajastaks tänast Austraaliat. Raadiokava regulaarne uuendamine aitab SBSil kõige suuremaid kultuuriliselt ja keeleliselt erineva taustaga kogukondi paremini teenindada ning pakkuda teenuseid suurte vajadustega tekkivatele kogukondadele. Neid kriteeriumeid kasutatakse koos 2016. aasta rahvaloenduse andmetega, et välja töötada, millistes keeltes SBSi raadio oma teenust pakub. SBS määrab 2017. aastal selle viisi, kuidas neid teenuseid pakutakse, võttes arvesse kuulajaskonna kuulamisharjumusi, toetades kuulajate digitaalsete kanalite kaudu igal-ajal-igal-pool uudiste ning info tarbimise vajadusi ning arvestades Austraalia erinevate kogukondade muutuva demograafilise kooslusega. SBSi Audio ja Erinevate Keelte Infosisu osakonna direktor Mandi Wicks ütles: "SBS on töötanud välja selge ja loogilise visandi, et SBSi raadioteenuseid läbi vaadata ning kaasajastada. Kõik tagasiside võetakse enne raadioteenuste kriteeriumite lõplikku otsustamist arvesse. Nõnda tagatakse, et selleks kasutatakse objektiivset ning läbipaistvat lähenemist ja et SBS järgib oma põhikirjast tulenevaid kohustusi." SBS laseb eetrisse nii inglisekeelsed kui tõlgitud salvestatud teated, et kuulajaskonda SBSi raadioteenuste ülevaatamise ja avaliku arutelu kohta informeerida. Eelmine SBSi raadioteenuste ülevaatamine toimus 2012-2013, mis oli esimene suuremahuline ülevaatus eelneva 18 aasta jooksul. Praegu on SBS pühendunud raadiokava ülevaatamisele iga rahvastikuloenduse tulemuste avalikustamise ajal. Valikukriteeriumid on kavas 2017. aasta märtsis kinnitada ning uus raadiokava hakkab tööle enne 2017. aasta lõppu. Selle projekti esialgsete valikukriteeriumitega tutvumiseks ja oma tagasiside andmiseks, külastage kodulehekülge: sbs.com.au/consultation SBS Raadio avab täna avaliku arutelu, et üle vaadata SBSi raadioteenuste kriteeriumid ning kutsub kuulajaskonda, kogukondi ning huvirühmi sellel teemal kuni 11. detsembrini arvamust avaldama. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

SBSi raadioteenuste ülevaatamiseks on avatud avalik arutelu

SBS Pressiteade 14. nov. 2016

SBS Raadio avab täna avaliku arutelu, et üle vaadata SBSi raadioteenuste kriteeriumid ning kutsub kuulajaskonda, kogukondi ning huvirühmi sellel teemal kuni 11. detsembrini arvamust avaldama.

SBS on pühendunud regulaarsele iga viie aasta tagant toimuvale raadiokava ülevaatamisele ning ajakohastamisele, mis toetub rahvastikuloenduse andmetele, et tagada, et see kajastaks tänast Austraaliat. Raadiokava regulaarne uuendamine aitab SBSil kõige suuremaid kultuuriliselt ja keeleliselt erineva taustaga kogukondi paremini teenindada ning pakkuda teenuseid suurte vajadustega tekkivatele kogukondadele.

Neid kriteeriumeid kasutatakse koos 2016. aasta rahvaloenduse andmetega, et välja töötada, millistes keeltes SBSi raadio oma teenust pakub.

SBS määrab 2017. aastal selle viisi, kuidas neid teenuseid pakutakse, võttes arvesse kuulajaskonna kuulamisharjumusi, toetades kuulajate digitaalsete kanalite kaudu igal-ajal-igal-pool uudiste ning info tarbimise vajadusi ning arvestades Austraalia erinevate kogukondade muutuva demograafilise kooslusega.

SBSi Audio ja Erinevate Keelte Infosisu osakonna direktor Mandi Wicks ütles: "SBS on töötanud välja selge ja loogilise visandi, et SBSi raadioteenuseid läbi vaadata ning kaasajastada. Kõik tagasiside võetakse enne raadioteenuste kriteeriumite lõplikku otsustamist arvesse. Nõnda tagatakse, et selleks kasutatakse objektiivset ning läbipaistvat lähenemist ja et SBS järgib oma põhikirjast tulenevaid kohustusi."

SBS laseb eetrisse nii inglisekeelsed kui tõlgitud salvestatud teated, et kuulajaskonda SBSi raadioteenuste ülevaatamise ja avaliku arutelu kohta informeerida.

Eelmine SBSi raadioteenuste ülevaatamine toimus 2012-2013, mis oli esimene suuremahuline ülevaatus eelneva 18 aasta jooksul. Praegu on SBS pühendunud raadiokava ülevaatamisele iga rahvastikuloenduse tulemuste avalikustamise ajal.

Valikukriteeriumid on kavas 2017. aasta märtsis kinnitada ning uus raadiokava hakkab tööle enne 2017. aasta lõppu.

Selle projekti esialgsete valikukriteeriumitega tutvumiseks ja oma tagasiside andmiseks, külastage kodulehekülge:

sbs.com.au/consultation

SBSi raadioteenuste ülevaatamiseks on avatud avalik arutelu SBS Raadio avab täna avaliku arutelu, et üle vaadata SBSi raadioteenuste kriteeriumid ning kutsub kuulajaskonda, kogukondi ning huvirühmi sellel teemal kuni 11. detsembrini arvamust avaldama.
SBSi  raadioteenuste ülevaatamiseks on avatud avalik arutelu
Samavõrd vedamine on ka hobi jaoks veebilehtede koostamine professionaalselt ja seal on täielik info. Miks mitte asuda kodulehe arendamine asjatundjatelt mis annab alati eelise, selle poolest asjalik kodulehtede tegemine sisukalt http://www.aara.ee/Veebilehek_valmistamine mis pakub põnevat toimetatava veebilehtede programmeerimine tehniliselt samavõrd suure kasuteguriga ning selle juures on kodulehtede valmistamine toob kindlasti tagasi.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: