Kas Sydney Eesti Maja müüakse maha?

Pühapäeval, 17. aprillil toimus Sydneys siinse Eesti Maja tulevikuteemaline infopäev. Kohaletulnud said kooperatiivi juhatuse liikmetele esitada küsimusi ja vahetada mõtteid, nii praktilisi kui ka emotsionaalseid, esimest korda toimus avalik ja avatud arutelu kõiki erutaval teemal.

Infopäev Sydney Eesti Majas. Foto: Aune Vetik Sydney Eesti Maja tulevik on pannud siinse kogukonna kihama. Kohe alguses ütles kooperatiivi juhatuse esimees Mart Rampe, et kõik mida juhatuses plaanitakse ja tehakse on avalik ja ametlik, Eesti Maja edasise saatuse üle otsustavad Eesti Maja aktsionärid. Juhatusele on abiks ka vabatahtlikud kooperatiivi liikmed, kes oma professionaalsete teadmiste ja kogemustega saavad maja tuleviku küsimutes anda hinnangu. Peamine küsimus, mis rahva seas pikemat aega ringi liigub on: Kas Sydney Eesti Maja müüakse maha? Kooperatiivi poolt väljajagatud infolehelt võis lugeda vastuse, et absoluutselt mitte, kuid juhatusel on välja pakkuda kolm valikuvõimalust, mis suunas võiks Eesti Majaga tulevikus edasi liikuda. Need on: 1. Jääda samasse majja ja toimetada vanaviisi edasi, jätkates jooksvalt ka renoveerimistöid. 2. Jääda samale aadressile ja ehitada uusarendus. 3. Kolida mujale. Nendele kolmele võimalusele palus juhatus mõelda selle nurga alt, mis oleks tulevikku silmas pidades kõige loogilisem lahendus. Infopäeval oli esindatud suur hulk aktiivseid eesti noori, kes on iganädalased Eesti Maja kasutajad või aktiivselt Eesti Majas toimuvate tegevustega seotud. Need on noored, kes on majale uue elu sisse puhunud ja sooviksid aktiivselt maja tuleviku teemadel kaasa rääkida ja otsustada, kuid takistuseks on siin kooperatiivi liikmeks mitteolemine. Koosolekul öeldi, et kooperatiivi liikmeks saamise tingimuseks on see, et sooviavaldaja peab olema „ordinary Australian resident". Selgusetuks jäi aga, mida „ordinary Australian resident" täpselt tähendab. Kooperatiivi juhatus lubas asja uurida ja rahvale teada anda, kes on huvitatud liikmeks astuma ja osatähti ostma. Sydney Eesti Maja ehitati eelmise sajandi esimesel poolel Eesti Seltsile selleks, et seltsil oleks oma koht, kus eesti üritusi korraldada. Paljud inimesed on majaga emotsionaalselt seotud, siin on hoitud eesti kultuuri ja keelt. Mitmel korral kõlas mõttevahetustes läbi arvamus, et Eesti Majas toimuvaid tegevusi ei tohi lõhkuda kolimisega. Mart Rampe juhtis tähelepanu aga maja kehvale olukorrale, nagu näiteks maja katus, mis laseb jätkuvalt vihma läbi, praod seintes, mittevastavus invastandarditele. Ta selgitas, et need on nõuded, mida peab järgima vastavalt Austraalia seadustele. Kooperatiiv vastutab selle eest, et oleks tagatud nende inimeste ohutus ja turvalisus, kes Eesti Maja kasutavad. Muuhulgas tuli arutusele ka kooperatiivi ja seltsi omavaheline koostöö ja infovahetus, mida sooviti näha rohkem. Lõplik Sydney Eesti Maja tulevikku puudutav otsus võetakse vastu kooperatiivi aastakoosolekul, mis toimub kevadel. Pühapäeval, 17. aprillil toimus Sydneys siinse Eesti Maja tulevikuteemaline infopäev. Kohaletulnud said kooperatiivi juhatuse liikmetele esitada küsimusi ja vahetada mõtteid, nii praktilisi kui ka emotsionaalseid, esimest korda toimus avalik ja avatud arutelu kõiki erutaval teemal. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Kas Sydney Eesti Maja müüakse maha?

Aune Vetik 30. aprillil 2016

Pühapäeval, 17. aprillil toimus Sydneys siinse Eesti Maja tulevikuteemaline infopäev. Kohaletulnud said kooperatiivi juhatuse liikmetele esitada küsimusi ja vahetada mõtteid, nii praktilisi kui ka emotsionaalseid, esimest korda toimus avalik ja avatud arutelu kõiki erutaval teemal.

Kas Sydney Eesti Maja müüakse maha?
Infopäev Sydney Eesti Majas. Foto: Aune Vetik

Sydney Eesti Maja tulevik on pannud siinse kogukonna kihama. Kohe alguses ütles kooperatiivi juhatuse esimees Mart Rampe, et kõik mida juhatuses plaanitakse ja tehakse on avalik ja ametlik, Eesti Maja edasise saatuse üle otsustavad Eesti Maja aktsionärid. Juhatusele on abiks ka vabatahtlikud kooperatiivi liikmed, kes oma professionaalsete teadmiste ja kogemustega saavad maja tuleviku küsimutes anda hinnangu.

Peamine küsimus, mis rahva seas pikemat aega ringi liigub on: Kas Sydney Eesti Maja müüakse maha? Kooperatiivi poolt väljajagatud infolehelt võis lugeda vastuse, et absoluutselt mitte, kuid juhatusel on välja pakkuda kolm valikuvõimalust, mis suunas võiks Eesti Majaga tulevikus edasi liikuda. Need on: 1. Jääda samasse majja ja toimetada vanaviisi edasi, jätkates jooksvalt ka renoveerimistöid. 2. Jääda samale aadressile ja ehitada uusarendus. 3. Kolida mujale. Nendele kolmele võimalusele palus juhatus mõelda selle nurga alt, mis oleks tulevikku silmas pidades kõige loogilisem lahendus.

Infopäeval oli esindatud suur hulk aktiivseid eesti noori, kes on iganädalased Eesti Maja kasutajad või aktiivselt Eesti Majas toimuvate tegevustega seotud. Need on noored, kes on majale uue elu sisse puhunud ja sooviksid aktiivselt maja tuleviku teemadel kaasa rääkida ja otsustada, kuid takistuseks on siin kooperatiivi liikmeks mitteolemine. Koosolekul öeldi, et kooperatiivi liikmeks saamise tingimuseks on see, et sooviavaldaja peab olema „ordinary Australian resident". Selgusetuks jäi aga, mida „ordinary Australian resident" täpselt tähendab. Kooperatiivi juhatus lubas asja uurida ja rahvale teada anda, kes on huvitatud liikmeks astuma ja osatähti ostma.

Sydney Eesti Maja ehitati eelmise sajandi esimesel poolel Eesti Seltsile selleks, et seltsil oleks oma koht, kus eesti üritusi korraldada. Paljud inimesed on majaga emotsionaalselt seotud, siin on hoitud eesti kultuuri ja keelt. Mitmel korral kõlas mõttevahetustes läbi arvamus, et Eesti Majas toimuvaid tegevusi ei tohi lõhkuda kolimisega.

Mart Rampe juhtis tähelepanu aga maja kehvale olukorrale, nagu näiteks maja katus, mis laseb jätkuvalt vihma läbi, praod seintes, mittevastavus invastandarditele. Ta selgitas, et need on nõuded, mida peab järgima vastavalt Austraalia seadustele. Kooperatiiv vastutab selle eest, et oleks tagatud nende inimeste ohutus ja turvalisus, kes Eesti Maja kasutavad.

Muuhulgas tuli arutusele ka kooperatiivi ja seltsi omavaheline koostöö ja infovahetus, mida sooviti näha rohkem.

Lõplik Sydney Eesti Maja tulevikku puudutav otsus võetakse vastu kooperatiivi aastakoosolekul, mis toimub kevadel.

Kas Sydney Eesti Maja müüakse maha? Pühapäeval, 17. aprillil toimus Sydneys siinse Eesti Maja tulevikuteemaline infopäev. Kohaletulnud said kooperatiivi juhatuse liikmetele esitada küsimusi ja vahetada mõtteid, nii praktilisi kui ka emotsionaalseid, esimest korda toimus avalik ja avatud arutelu kõiki erutaval teemal.
Kas Sydney Eesti Maja müüakse maha?
Paljud tuttavad on soovitanud veebilehe loomine sest selle puhul on tulemus kindel. Miks mitte asuda suurema kodulehe tegemine kiiresti ja see ei ole juhuslik ning lisaks galerii veebilehtede valmistus klõpsa siia www.aara.ee vajalik ja mtü veebilehe arendamine asjatundjatelt osutab mitmeid eeliseid ja pole vaja oodata, et veebilehtede valmistamine kui on asjatundlik.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: