Sydney Eesti Selts andis aastakoosolekul aru

Pühapäeval, 20. märtsil toimus Sydney Eesti Seltsi aastakoosolek, kus anti põhjalik ülevaade 2015. aasta jooksul toimunust. Ülevaade hõlmas nii rahalisi liikumisi kui ka seltsitegevust.

Foto: Aune Vetik Kohal oli 21 hääleõiguslikku liiget, volitusi oli 5. Koosoleku avas Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees Raul Seepter. Arutati läbi 2015. aastal SESi ja „Meie Kodu" aruanded ning 2016. aasta eelarved ja tegevuskavad. Arutluse käigus tekkinud küsmustele andis seltsi juhatus koheselt ka vastused. Eelmise aasta protokollist tuli välja palju häid ettepanekuid (nagu näiteks terve maja peale ühine internet TPG), mida selts lubas ka rakendusse võtta. Sulev Kalamäe soovis selles osas konkreetsemat vastust saada, kas need ettepanekud on ka täide viidud. Järgmiseks korraks koostatakse "action list". Küsimusi tuli ka seltsi ja kooperatiivi vaheliste suhete kohta, millele Raul Seepter andis vastuse, et suhted on keerulised, eriti kui maja tulevikuteema on päevakorral. Sooviti selgitust maja kasutavate organisatsioonide ja ettevõtete kohta, kellele läheb sealt saadud renditulu. Raul Seepter vastas, et Nordic Deli pood-kohvik ja ülemise korruse kaks reisibürood maksavad renti kooperatiivile, ülejäänud maja kasutuse tulu läheb aga seltsile. Päevakorral oli ka SES liikmemaksuks, mis on hetkel 40 dollarit isikult; soodushind pensionäridele, õpilastele ja lastele aga 30 dollarit. Ühine arvamine oli, et see on liiga kallis. Alates 2017. aastast on liikmemaks kõigile liikmetele ("flat rate") 20 dollarit, eraldi soodushinda ei ole. SES liikmete arv on langenud 112le, paljud endistest liikmetest on Sydneyst lahkunud või Eestisse tagasi kolinud. Ühiselt oldi nõus, et selts peab tegema rohkem teavitustööd, et uusi liikmeid saada ja meedia vahendusel endast rohkem märku andma. Liikmemaks oli jutuks ka eesti maja kasutavate organisatsioonide ja inimestega seoses. Kas kõik inimesed, kes kasutavad eesti maja, peavad olema Sydney Eesti Seltsi liikmed? Pakuti, et see ei saa olla kohustus, kuid peab olema väga soovituslik. Ka tekkis küsimus, kas ehk meie enda laulu-, tantsu-, eesti keele jm grupid ei peaks maja kasutamise eest renti maksma. Osad kasutajad teevad küll korra aastas ühekordse annetuse, kuid see ei kata kaugeltki maja tegelikke kulutusi, mis selle igapäevase kasutamisega kaasnevad (vesi, elekter, majapidamistarbed jne). Maja kasutajatele peab selgitada, miks on SES liikmeks olemine vajalik. SES tegevusaruanne oli pikk ja põhjalik, see hõlmas nii seltsi enda või kahasse korraldatud üritusi, kui ka regulaarseid rahvuskultuuri tegevusi. Aasta jooksul on aktiivselt tegutsenud ansambel "Lõke", tantsugrupp "Virmalised", Kunsti-käsitöö-ja etnograafiaring. Sydney Eesti Seenioride Koondis ja endine Eesti Meeskoor Austraalias "Vanad Sõbrad" on pidanud järjekindlalt kokkutulekuid Sydney Eesti Majas. Samuti toimuvad eesti keele õppetunnid kord nädalas, õpetajateks Kirsti Horst. Eesti Maja ruume on kasutanud või oma üritusi läbi viinud Eesti Vabariigi Peakonsulaat, Soome ja Rootsi seltsid, Soome kirik, Norra kirik, Monash University ja Balti Filmifestival. Maist detsembrini kasutasid iganädalaselt teise korruse väikest klassiruumi norrakad. Aru andis ka Sydney Eesti Seltsile kuuluv ajaleht "Meie Kodu", mis on ilmunud alates 1949. aastast. 2015. aastal ilmus „Meie Kodu" 25 korda. Paberlehel on 275 tellijat, sellele lisaks online versiooni tellijad, keda on 104 isikut, välismaale saadetakse 22 lehte. Paberlehe tellijate arv on tasapisi langenud, samas on on tõusnud online PDF versiooni tellijate arv. Ajalehel läheb majanduslikult stabiilselt, iga-aastased suurtoetajad on AESL ja Eesti Abistamise Komitee. Eelmisel aastal ka Eesti Päevad Melbourne'is.Toimetus on kõigile toetajatele väga tänulik, sest ilma toetusteta poleks paberlehe ilmumine majanduslikult võimalik. Koosolekul käsitleti veel ka filmiõhtute teemat, ja sooviti, et need tuleksid eesti majja tagasi. Tegevusaruandest võis teha järelduse, et eesti maja on igapäevaselt aktiivselt kasutuses ja kultuurilisi ning seltskondlikke üritusi on toimunud regulaarselt igale maitsele. 2016. aastal soovib selts jätkata sama aktiivselt kui eelmisel aastal, eesmärgiga hoida eesti kultuuri ja traditsoone siin kaugel maakera kuklapoolel. Kõige viimaseks jäi SES juhatuse liikmete valimine. Koosolekuga sai otsa viie juhatuse liikme teenistusaeg: Tiina Tamm, Aet Madison, Juhan Lübek, Peeter Muttik ja Allan Taruste (Jüri Perendi asendaja). Kõik 5 liiget kandideerisid juhatusse tagasi ning juhatuse koosseis kinnitati ühehäälselt järgmiseks perioodiks: Raul Seepter, Aet Madison, Juhan Lübek, Liisa Morel, Tiina Tamm, Madis Alvre, Allan Taruste, Peeter Muttik ja Arne Rahnel. Revisjonikomisjon kinnitati koosseisus: Tiiu Kroll-Simmul, Taimi Nurm ja Aino Matwisyk. Jõudu uueks tegevusaastaks! Pühapäeval, 20. märtsil toimus Sydney Eesti Seltsi aastakoosolek, kus anti põhjalik ülevaade 2015. aasta jooksul toimunust. Ülevaade hõlmas nii rahalisi liikumisi kui ka seltsitegevust. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Sydney Eesti Selts andis aastakoosolekul aru

Aune Vetik 1. aprillil 2016

Pühapäeval, 20. märtsil toimus Sydney Eesti Seltsi aastakoosolek, kus anti põhjalik ülevaade 2015. aasta jooksul toimunust. Ülevaade hõlmas nii rahalisi liikumisi kui ka seltsitegevust.

Sydney Eesti Selts andis aastakoosolekul aru
Foto: Aune Vetik

Kohal oli 21 hääleõiguslikku liiget, volitusi oli 5. Koosoleku avas Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees Raul Seepter. Arutati läbi 2015. aastal SESi ja „Meie Kodu" aruanded ning 2016. aasta eelarved ja tegevuskavad. Arutluse käigus tekkinud küsmustele andis seltsi juhatus koheselt ka vastused. Eelmise aasta protokollist tuli välja palju häid ettepanekuid (nagu näiteks terve maja peale ühine internet TPG), mida selts lubas ka rakendusse võtta. Sulev Kalamäe soovis selles osas konkreetsemat vastust saada, kas need ettepanekud on ka täide viidud. Järgmiseks korraks koostatakse "action list".

Küsimusi tuli ka seltsi ja kooperatiivi vaheliste suhete kohta, millele Raul Seepter andis vastuse, et suhted on keerulised, eriti kui maja tulevikuteema on päevakorral. Sooviti selgitust maja kasutavate organisatsioonide ja ettevõtete kohta, kellele läheb sealt saadud renditulu. Raul Seepter vastas, et Nordic Deli pood-kohvik ja ülemise korruse kaks reisibürood maksavad renti kooperatiivile, ülejäänud maja kasutuse tulu läheb aga seltsile.

Päevakorral oli ka SES liikmemaksuks, mis on hetkel 40 dollarit isikult; soodushind pensionäridele, õpilastele ja lastele aga 30 dollarit. Ühine arvamine oli, et see on liiga kallis. Alates 2017. aastast on liikmemaks kõigile liikmetele ("flat rate") 20 dollarit, eraldi soodushinda ei ole.

SES liikmete arv on langenud 112le, paljud endistest liikmetest on Sydneyst lahkunud või Eestisse tagasi kolinud. Ühiselt oldi nõus, et selts peab tegema rohkem teavitustööd, et uusi liikmeid saada ja meedia vahendusel endast rohkem märku andma. Liikmemaks oli jutuks ka eesti maja kasutavate organisatsioonide ja inimestega seoses. Kas kõik inimesed, kes kasutavad eesti maja, peavad olema Sydney Eesti Seltsi liikmed? Pakuti, et see ei saa olla kohustus, kuid peab olema väga soovituslik. Ka tekkis küsimus, kas ehk meie enda laulu-, tantsu-, eesti keele jm grupid ei peaks maja kasutamise eest renti maksma. Osad kasutajad teevad küll korra aastas ühekordse annetuse, kuid see ei kata kaugeltki maja tegelikke kulutusi, mis selle igapäevase kasutamisega kaasnevad (vesi, elekter, majapidamistarbed jne). Maja kasutajatele peab selgitada, miks on SES liikmeks olemine vajalik.

SES tegevusaruanne oli pikk ja põhjalik, see hõlmas nii seltsi enda või kahasse korraldatud üritusi, kui ka regulaarseid rahvuskultuuri tegevusi. Aasta jooksul on aktiivselt tegutsenud ansambel "Lõke", tantsugrupp "Virmalised", Kunsti-käsitöö-ja etnograafiaring. Sydney Eesti Seenioride Koondis ja endine Eesti Meeskoor Austraalias "Vanad Sõbrad" on pidanud järjekindlalt kokkutulekuid Sydney Eesti Majas. Samuti toimuvad eesti keele õppetunnid kord nädalas, õpetajateks Kirsti Horst.

Eesti Maja ruume on kasutanud või oma üritusi läbi viinud Eesti Vabariigi Peakonsulaat, Soome ja Rootsi seltsid, Soome kirik, Norra kirik, Monash University ja Balti Filmifestival. Maist detsembrini kasutasid iganädalaselt teise korruse väikest klassiruumi norrakad.

Aru andis ka Sydney Eesti Seltsile kuuluv ajaleht "Meie Kodu", mis on ilmunud alates 1949. aastast. 2015. aastal ilmus „Meie Kodu" 25 korda. Paberlehel on 275 tellijat, sellele lisaks online versiooni tellijad, keda on 104 isikut, välismaale saadetakse 22 lehte. Paberlehe tellijate arv on tasapisi langenud, samas on on tõusnud online PDF versiooni tellijate arv. Ajalehel läheb majanduslikult stabiilselt, iga-aastased suurtoetajad on AESL ja Eesti Abistamise Komitee. Eelmisel aastal ka Eesti Päevad Melbourne'is.Toimetus on kõigile toetajatele väga tänulik, sest ilma toetusteta poleks paberlehe ilmumine majanduslikult võimalik.

Koosolekul käsitleti veel ka filmiõhtute teemat, ja sooviti, et need tuleksid eesti majja tagasi.

Tegevusaruandest võis teha järelduse, et eesti maja on igapäevaselt aktiivselt kasutuses ja kultuurilisi ning seltskondlikke üritusi on toimunud regulaarselt igale maitsele.

2016. aastal soovib selts jätkata sama aktiivselt kui eelmisel aastal, eesmärgiga hoida eesti kultuuri ja traditsoone siin kaugel maakera kuklapoolel.

Kõige viimaseks jäi SES juhatuse liikmete valimine. Koosolekuga sai otsa viie juhatuse liikme teenistusaeg: Tiina Tamm, Aet Madison, Juhan Lübek, Peeter Muttik ja Allan Taruste (Jüri Perendi asendaja). Kõik 5 liiget kandideerisid juhatusse tagasi ning juhatuse koosseis kinnitati ühehäälselt järgmiseks perioodiks: Raul Seepter, Aet Madison, Juhan Lübek, Liisa Morel, Tiina Tamm, Madis Alvre, Allan Taruste, Peeter Muttik ja Arne Rahnel. Revisjonikomisjon kinnitati koosseisus: Tiiu Kroll-Simmul, Taimi Nurm ja Aino Matwisyk.

Jõudu uueks tegevusaastaks!

Sydney Eesti Selts andis aastakoosolekul aru Pühapäeval, 20. märtsil toimus Sydney Eesti Seltsi aastakoosolek, kus anti põhjalik ülevaade 2015. aasta jooksul toimunust. Ülevaade hõlmas nii rahalisi liikumisi kui ka seltsitegevust.
Sydney Eesti Selts andis aastakoosolekul aru
Lõpuks saan jagada hea kodulehe valmistamine kujunduslikult siis oli keerukas leida. Minu arvates on hea kodulehtede valmistamine puhul kvaliteedieelist tasub lugeda hobi jaoks kodulehtede valmistamine professionaalselt Aara disainibüroo reaalselt kasutatav toodete kodulehtede tegemine professionaalselt olulistele aspektidele tohutult edasiarendatud lihtsa veebilehe tegemine kvaliteetselt maksimaalselt kestvate tulemustega.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: