Alanud on eesti keele laagritesse registreerimine

Armsad eestluse hoidjad välismaal! Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast.

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020" raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks. Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. 2016. aasta suvel toimub neli laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat: 1) I vahetus 12. – 22. juuni 2016 noortele, kellel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk; 2) II vahetus 28. juuni - 08. juuli 2016 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel; 3) III vahetus 18. juuli -28. juuli 2016 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel; 4) IV vahetus 03. - 13. august 2016 noortele, kes eesti keelt edasijõudnu tasemel ja/või vabalt. Laagrivahetused viiakse läbi Eesti erinevates paikades: 1) I vahetus 12. – 22. juuni 2016 Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal http://veneverepuhkekyla.eu/ 2) II vahetus 28. juuni - 08. juuli 2016 Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal - http://veneverepuhkekyla.eu/ 3) III vahetus 18 – 28. juuli 2016 Kurtna Puhkekeskuses, Harjumaal - http://kurtna.eu/ 4) IV vahetus 03. - 13. august 2016 Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal - http://veneverepuhkekyla.eu/   Valitud laagrivahetus: tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm; tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega. Laagri peamine eesmärk on eesti keele õpe ja eesti kultuuriga tutvumine. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Laagrisse registreerimine kestab kuni 4. aprillini 2016 Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootame Teilt informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta. Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest. Pakume sel aastal võimalust kandideerida 2 (kahes erinevas kategoorias): 1) noored, kelle vanemad katavad edasi-tagasi sõidukulud ja 2) noored, kelle sõidukulud MISA katab osaliselt või täies mahus. Mõlemasse kategooriasse valitakse 44 noort. Juhul, kui ei täitu 1. valik, täidab MISA kohad 2. valikusse kandideerinud inimestega. Soovime sellega anda võimaluse suuremaks osalemiseks varasemalt juba mitmeid kordi laagris olnud noortele. JUHISED TAOTLEMISEKS: Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb: a) täita registreerimisankeet b) kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus). Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel http://www.meis.ee/keelelaagrisse-registreerumine-2016 Ankeet sisaldab järgmisi andmeid: - Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis) - Sünniaeg - Sugu - Elukoht (riik, linn, küla) - Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg - E-post: 1) Lapsevanema/noore esindaja oma 2) Laagris osaleja lapse/noore oma - Telefon (sh riigi kood) 1) Lapsevanema/noore esindaja oma 2) Laagris osaleja lapse/noore oma - Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua.) - Viisavajadus - Pileti ostmise vajadus (valida) 1) edasi-tagasi pilet 2) üheotsa pilet Eestisse 3) üheotsa pilet Eestist sihtriiki 4) kannab/maksab reisikulud ise - Informatsioon selle kohta, kas noor tuleb Eestisse 1) ainult laagri ajaks (märkida soovitud vahetus) või 2) pikemaks ajaks/perioodiks (märkida Eestis viibimise orienteeruv periood) - Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris - Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit - Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms) - Noore ja tema esindaja hinnang noore eesti keele oskusele (vabas vormis) - Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms) a) Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 15-20 lauset) motivatsioonikiri teemal "Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse". Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles. MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 11. aprilliks 2016 ning saadab lapsevanemale lepingu, mida Sihtasutus ootab allkirjastatult tagasi. NB! Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha noortelaagris. KULUD JA KOHUSTUSED Laagris osalemine on noorele tasuta. MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks lepingu/kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt.Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus. NB! Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad. Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega. NB! Võimaluste piires ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks. Täiendav teave: Kontaktisik Marina Fanfora, telefon +372 659 9068, e-aadress mari[No SpaM]na.fanfora@meis.ee . Parimate soovidega, Jana Tondi Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed http://www.meis.ee/ Armsad eestluse hoidjad välismaal! Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Alanud on eesti keele laagritesse registreerimine

24. veebr. 2016

Armsad eestluse hoidjad välismaal! Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast.

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020" raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks. Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

2016. aasta suvel toimub neli laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat:

1) I vahetus 12. – 22. juuni 2016 noortele, kellel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk;

2) II vahetus 28. juuni - 08. juuli 2016 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;

3) III vahetus 18. juuli -28. juuli 2016 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;

4) IV vahetus 03. - 13. august 2016 noortele, kes eesti keelt edasijõudnu tasemel ja/või vabalt.

Laagrivahetused viiakse läbi Eesti erinevates paikades:

1) I vahetus 12. – 22. juuni 2016 Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal http://veneverepuhkekyla.eu/

2) II vahetus 28. juuni - 08. juuli 2016 Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal - http://veneverepuhkekyla.eu/

3) III vahetus 18 – 28. juuli 2016 Kurtna Puhkekeskuses, Harjumaal - http://kurtna.eu/

4) IV vahetus 03. - 13. august 2016 Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal - http://veneverepuhkekyla.eu/

 

Valitud laagrivahetus:

tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm; tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega.

Laagri peamine eesmärk on eesti keele õpe ja eesti kultuuriga tutvumine. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga.

Laagrisse registreerimine kestab kuni 4. aprillini 2016

Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootame Teilt informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta. Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest.

Pakume sel aastal võimalust kandideerida 2 (kahes erinevas kategoorias):

1) noored, kelle vanemad katavad edasi-tagasi sõidukulud ja

2) noored, kelle sõidukulud MISA katab osaliselt või täies mahus.

Mõlemasse kategooriasse valitakse 44 noort. Juhul, kui ei täitu 1. valik, täidab MISA kohad 2. valikusse kandideerinud inimestega. Soovime sellega anda võimaluse suuremaks osalemiseks varasemalt juba mitmeid kordi laagris olnud noortele.

JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb:

a) täita registreerimisankeet

b) kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus).

Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel http://www.meis.ee/keelelaagrisse-registreerumine-2016

Ankeet sisaldab järgmisi andmeid:

- Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis)

- Sünniaeg

- Sugu

- Elukoht (riik, linn, küla)

- Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg

- E-post:

1) Lapsevanema/noore esindaja oma

2) Laagris osaleja lapse/noore oma

- Telefon (sh riigi kood)

1) Lapsevanema/noore esindaja oma

2) Laagris osaleja lapse/noore oma

- Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua.)

- Viisavajadus

- Pileti ostmise vajadus (valida)

1) edasi-tagasi pilet

2) üheotsa pilet Eestisse

3) üheotsa pilet Eestist sihtriiki

4) kannab/maksab reisikulud ise

- Informatsioon selle kohta, kas noor tuleb Eestisse

1) ainult laagri ajaks (märkida soovitud vahetus) või

2) pikemaks ajaks/perioodiks (märkida Eestis viibimise orienteeruv periood)

- Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris

- Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit

- Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms)

- Noore ja tema esindaja hinnang noore eesti keele oskusele (vabas vormis)

- Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms)

a) Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 15-20 lauset) motivatsioonikiri teemal "Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse". Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles.

MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 11. aprilliks 2016 ning saadab lapsevanemale lepingu, mida Sihtasutus ootab allkirjastatult tagasi. NB! Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha noortelaagris.

KULUD JA KOHUSTUSED

Laagris osalemine on noorele tasuta. MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks lepingu/kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt.Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus.

NB! Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.

Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.

NB! Võimaluste piires ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

Täiendav teave:

Kontaktisik Marina Fanfora, telefon +372 659 9068, e-aadress .

Parimate soovidega,

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

http://www.meis.ee/

Alanud on eesti keele laagritesse registreerimine Armsad eestluse hoidjad välismaal! Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast.
Alanud on eesti keele laagritesse registreerimine
Vormilisuse poolelt võrreldav veebilehe loomine mõistlikult kohta ja nüüd leidsin. Olen alatasa täheldanud firma kodulehtede tegemine kaasaegselt võib vajada lisaaega selleks veebilehtede loomine kiiresti kodulehe valmistamine mis pakub põnevat tutvustava veebilehe valmistamine asjatundjatelt mõnevõrra lähemalt midagi samavõrd kaalukat kui on organisatsioonile veebilehtede arendamine hästi juures tähtis ka tugi. hobi jaoks kodulehe uuendamine kaasaegselt on samavõrd kasutajasõbralik.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: