Eesti parimad tööandjad on Skype, RMK ja Eesti Energia

Tööandja brändingu agentuuri Instari poolt aprillis läbi viidud üle-Eestiline tudengite tööandja maine uuring näitab, et kõige rohkem on üliõpilased huvitatud töötamisest Skype´s, Riigimetsa Majandamise Keskuses ja Eesti Energias.

Vastanutest 53 protsenti eelistab töötada erasektoris, 29 protsenti avalikus sektoris ja 16 protsenti soovib olla enesele ise tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest. „Võrreldes eelmiste aastatega on noorte hulgas on suurenenud nii erasektori populaarsus tööandjana kui soov olla enesele tööandjaks. Avalik sektor on endiselt populaarne, kuid noored on töökoha valikul valmis vahetama avaliku sektori poolt pakutava stabiilsuse erasektori muude hüvede vastu," ütles Instar EBC konsultant Kersti Vannas. Töökoha valikul on tudengitele kõige olulisem, et töö oleks huvitav ja arendav, ettevõtte juhid oleks kompetentsed ja ettevõte kohtleb töötajaid võrdselt ja õiglaselt. „Uuringu tulemused näitavad, et noorte jaoks pole töökoha valikul väga oluline vaid töösisu, vaid seda täiendavad töökaaslased ja eriti juhid, kelle kompetentsus ja asjatundlikkus on muutunud aastate lõikes üha olulisemaks," lisas Vannas. Uuringust selgus, et 62% tudengitest töötab õpingute kõrvalt. Tudengitest 34% on teinud mitte erialast tööd, 27% on olnud erialasel praktikal ja 23% on teinud erialast tööd. Vabatahtlikku tööd on teinud 15% vastanutest. Tudengitelt uuriti ka nende netopalgaootusi ning keskmine palgasoov oli 1217 eurot. Enamiku netopalga ootus jäi 900-1199900-1199 euro vahele (33%). Instari tööandja maine uuringus osales 1000 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri,  logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe erialadelt 15 Eesti kõrgkoolist. Tööandja brändingu agentuuri Instari poolt aprillis läbi viidud üle-Eestiline tudengite tööandja maine uuring näitab, et kõige rohkem on üliõpilased huvitatud töötamisest Skype´s, Riigimetsa Majandamise Keskuses ja Eesti Energias. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Eesti parimad tööandjad on Skype, RMK ja Eesti Energia

26. okt. 2015

Tööandja brändingu agentuuri Instari poolt aprillis läbi viidud üle-Eestiline tudengite tööandja maine uuring näitab, et kõige rohkem on üliõpilased huvitatud töötamisest Skype´s, Riigimetsa Majandamise Keskuses ja Eesti Energias.

Vastanutest 53 protsenti eelistab töötada erasektoris, 29 protsenti avalikus sektoris ja 16 protsenti soovib olla enesele ise tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest.

„Võrreldes eelmiste aastatega on noorte hulgas on suurenenud nii erasektori populaarsus tööandjana kui soov olla enesele tööandjaks. Avalik sektor on endiselt populaarne, kuid noored on töökoha valikul valmis vahetama avaliku sektori poolt pakutava stabiilsuse erasektori muude hüvede vastu," ütles Instar EBC konsultant Kersti Vannas.

Töökoha valikul on tudengitele kõige olulisem, et töö oleks huvitav ja arendav, ettevõtte juhid oleks kompetentsed ja ettevõte kohtleb töötajaid võrdselt ja õiglaselt.

„Uuringu tulemused näitavad, et noorte jaoks pole töökoha valikul väga oluline vaid töösisu, vaid seda täiendavad töökaaslased ja eriti juhid, kelle kompetentsus ja asjatundlikkus on muutunud aastate lõikes üha olulisemaks," lisas Vannas.

Uuringust selgus, et 62% tudengitest töötab õpingute kõrvalt. Tudengitest 34% on teinud mitte erialast tööd, 27% on olnud erialasel praktikal ja 23% on teinud erialast tööd. Vabatahtlikku tööd on teinud 15% vastanutest.

Tudengitelt uuriti ka nende netopalgaootusi ning keskmine palgasoov oli 1217 eurot. Enamiku netopalga ootus jäi 900-1199900-1199 euro vahele (33%).

Instari tööandja maine uuringus osales 1000 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri,  logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe erialadelt 15 Eesti kõrgkoolist.

Eesti parimad tööandjad on Skype, RMK ja Eesti Energia Tööandja brändingu agentuuri Instari poolt aprillis läbi viidud üle-Eestiline tudengite tööandja maine uuring näitab, et kõige rohkem on üliõpilased huvitatud töötamisest Skype´s, Riigimetsa Majandamise Keskuses ja Eesti Energias.
Eesti parimad tööandjad on Skype, RMK ja Eesti Energia
Mu bossil on veebilehtede tegemine ja teda ma usaldan. Kiirustada ei maksa, sest mõjus veebilehe tegemine puhul kvaliteedieelist samas korralik kodulehe tegemine kvaliteetselt http://www.aara.ee/Veebilehekulgede_loomine_toostusettevotetele_Kodul_42-13#vi teadmiste poolest kodulehtede tegemine kaasaegselt on samavõrd toimetatav ja sisukuse poolest uus kodulehtede valmistamine odavalt siis valmis.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: