Eesti ja Austraalia sõlmivad sotsiaalkindlustuslepingu

Täna allkirjastavad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Austraalia suursaadik Gerald Thomson Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu, mis on planeeritud jõustuma 2018. aastal.

Kahe riigi vahel sõlmitud leping tagab, et kodumaal välja teenitud riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi. Samuti liidetakse vajadusel edaspidi mõlemas riigis omandatud pensionistaa¾id. Näiteks Eestis töötatud viis aastat ja Austraalias töötatud kümme aastat võetakse Eesti vanaduspensioni õiguse tekkimisel arvesse kui viisteist aastat pensionistaa¾i. Sealjuures maksab kumbki riik pensioni proportsionaalselt oma territooriumil omandatud staa¾ide eest. Eesti Vabariik on sarnased lepingud sõlminud veel Venemaa, Moldova, Ukraina ja Kanadaga ning mitmete riikidega on läbirääkimised pooleli. „Seoses tööga liiguvad inimesed täna oluliselt rohkem ja seega peame oma inimeste eest hoolt kandma kõikjal maailmas. Allkirjastatav leping tagab, et riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi," ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Samuti võetakse vanaduspensioni määramisel edaspidi arvesse mõlemas riigis omandatud pensionistaa¾id. Üldkorras tekib Eestis õigus vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaa¾i. Kui isikul on Eestis pensionistaa¾i vaid viis aastat, kuid tema Eesti ja Austraalia pensioniõiguslik staa¾ on kokku vähemalt viisteist aastat, siis tekib isikul vanaduspensionieas õigus saada Eesti vanaduspensioni. Samuti võib isikul samal ajal tekkida õigus saada Austraalia vanaduspensioni. Pensionistaa¾ide liitmiseks peab inimesel olema vähemalt kaheteistkümne kuu pikkune Eesti pensionistaa¾ ja sama pikk Austraalia kindlustusperiood, millest kuus kuud on katkemata. Pensioni suurus arvutatakse proportsionaalselt vastavalt konkreetses riigis omandatud pensionistaa¾ile. Tööandjate jaoks lihtsustab leping töötajate lähetamist teise riiki. Lähetuse ajal on võimalik vältida töötaja topeltkindlustuskaitse tekkimist. Näiteks kui töötaja lähetatakse Austraaliast Eestisse tööle, tuleb töötaja eest sissemakseid sotsiaalkindlustussüsteemi tasuda vaid Austraalias. Samuti säilib Austraalias töötaja kindlustuskaitse. Praegu elab Austraalias suuruselt kuues eestlaste kogukond maailmas. Hinnanguliselt elab ja töötab Austraalias 10 000 Eestist pärit inimest. Rahvastikuregistri andmetel elab seal 2218 Eesti kodanikku. Eestis elab püsivalt umbes 30 austraallast. Pärast lepingu allkirjastamist ratifitseeritakse see mõlema riigi poolt. Lepingu alusel pensioni saamiseks tasub inimesel pöörduda sotsiaalkindlustusega tegelevate Eesti ja Austraalia asutuste poole pärast lepingu jõustumist 2018. aastal. Täna allkirjastavad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Austraalia suursaadik Gerald Thomson Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu, mis on planeeritud jõustuma 2018. aastal. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Eesti ja Austraalia sõlmivad sotsiaalkindlustuslepingu

15. sept. 2015

Täna allkirjastavad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Austraalia suursaadik Gerald Thomson Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu, mis on planeeritud jõustuma 2018. aastal.

Eesti ja Austraalia sõlmivad sotsiaalkindlustuslepingu

Kahe riigi vahel sõlmitud leping tagab, et kodumaal välja teenitud riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi. Samuti liidetakse vajadusel edaspidi mõlemas riigis omandatud pensionistaa¾id. Näiteks Eestis töötatud viis aastat ja Austraalias töötatud kümme aastat võetakse Eesti vanaduspensioni õiguse tekkimisel arvesse kui viisteist aastat pensionistaa¾i. Sealjuures maksab kumbki riik pensioni proportsionaalselt oma territooriumil omandatud staa¾ide eest. Eesti Vabariik on sarnased lepingud sõlminud veel Venemaa, Moldova, Ukraina ja Kanadaga ning mitmete riikidega on läbirääkimised pooleli.

„Seoses tööga liiguvad inimesed täna oluliselt rohkem ja seega peame oma inimeste eest hoolt kandma kõikjal maailmas. Allkirjastatav leping tagab, et riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi," ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Samuti võetakse vanaduspensioni määramisel edaspidi arvesse mõlemas riigis omandatud pensionistaa¾id. Üldkorras tekib Eestis õigus vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaa¾i. Kui isikul on Eestis pensionistaa¾i vaid viis aastat, kuid tema Eesti ja Austraalia pensioniõiguslik staa¾ on kokku vähemalt viisteist aastat, siis tekib isikul vanaduspensionieas õigus saada Eesti vanaduspensioni. Samuti võib isikul samal ajal tekkida õigus saada Austraalia vanaduspensioni. Pensionistaa¾ide liitmiseks peab inimesel olema vähemalt kaheteistkümne kuu pikkune Eesti pensionistaa¾ ja sama pikk Austraalia kindlustusperiood, millest kuus kuud on katkemata. Pensioni suurus arvutatakse proportsionaalselt vastavalt konkreetses riigis omandatud pensionistaa¾ile.

Tööandjate jaoks lihtsustab leping töötajate lähetamist teise riiki. Lähetuse ajal on võimalik vältida töötaja topeltkindlustuskaitse tekkimist. Näiteks kui töötaja lähetatakse Austraaliast Eestisse tööle, tuleb töötaja eest sissemakseid sotsiaalkindlustussüsteemi tasuda vaid Austraalias. Samuti säilib Austraalias töötaja kindlustuskaitse.

Praegu elab Austraalias suuruselt kuues eestlaste kogukond maailmas. Hinnanguliselt elab ja töötab Austraalias 10 000 Eestist pärit inimest. Rahvastikuregistri andmetel elab seal 2218 Eesti kodanikku. Eestis elab püsivalt umbes 30 austraallast.

Pärast lepingu allkirjastamist ratifitseeritakse see mõlema riigi poolt. Lepingu alusel pensioni saamiseks tasub inimesel pöörduda sotsiaalkindlustusega tegelevate Eesti ja Austraalia asutuste poole pärast lepingu jõustumist 2018. aastal.

Eesti ja Austraalia sõlmivad sotsiaalkindlustuslepingu Täna allkirjastavad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Austraalia suursaadik Gerald Thomson Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu, mis on planeeritud jõustuma 2018. aastal.
Eesti ja Austraalia sõlmivad sotsiaalkindlustuslepingu
Minu arvates on uue kodulehe koostamine professionaalselt jaoks on haruldane leid. Kiirustada ei maksa, sest selge kodulehe tegemine sama tähtis kui ajakiri täielikuks ülevaateks asjaliku kodulehe tegemine rohkem www.aara.ee milles on viidatud veebilehe tegemine sealsamas on palju näiteid juhul kui tutvustava kodulehe arendamine on samavõrd kasutajasõbralik.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: