Melbourne Eesti Majas õpitakse usinalt eesti keelt

Melbourne Eesti Majas saab eesti keelt õppida kahel tasemel: algajad ja edasijõudnud. Eesti keele huvilisi õpetavad kaks tubli Eestist pärit õpetajat, Anneli Lill ja Katrin Ziehr. Meie Kodu uuris õpilastelt, miks nad eesti keelt õpivad ja õpetajailt, kuidas neist said eesti keele õpetajad.

Katrin Ziehr õpetab hetkel edasijõudnuid. „Eesti keele õpetamisega sattusin tegelema puhtjuhuslikult. Anneli Lill, kes oli juba mõnda aega Melbourne Eesti Majas eesti keele algtaseme õpilasi õpetanud, palus mul teda oma puhkuse ajal asendada ning erinevate asjaolude kokkulangemisel sain mõni aeg hiljem juba oma edasijõudnute grupi, keda õpetada. Võtsin väljakutse põnevusega vastu, kuid pean tunnistama, et esialgu oli ikka natuke hirm ka! Kuigi olen läbinud TEFL (Teaching English as a Foreign Language) koolituse Melbourne'is ja õpetanud inglise keelt Vietnamis, siis oma emakeele õpetamisega sinnamaani kogemust mul ei olnud. Võib ju arvata, et mis see siis ära pole eestlasena eesti keelt õpetada, kuid tegelikkuses võib see olla isegi raskem kui teise võõrkeele õpetamine, kuna meie ilus emakeel on õigustatult välja teeninud maailma keerulisema grammatikaga keele tiitli. Igal mu õpilasel on oma lugu ja eesmärgid, miks nad eesti keelt õppida soovivad, seetõttu pole meie tundides kunagi hetke, kus tunnen, et pean palju vaeva nägema, et õpilasi motiveerida. Pigem on vahel tunne, et pooleteisest tunnist jääb väheks, et kõik teemad läbi arutada. Õpetajana proovin leida kuldset keskteed õpiku tekstide ja igapäevakeele kasutamise vahel, sest soovin, et mu õpilased saaksid tunnis õpitut ka reaalselt kasutada. Lisaks ehedale õpetamis- ja andmisrõõmule on mul väga hea meel, et meil on siin Austraalias tekkinud eesti keele õpetajate toetusvõrk Tiiu Salasoo eestvedamisel, sest ilma tema abita oleks meil kõigil raske kodust kaugel Eesti asja ajada. Tiiu on alati nõu ja jõuga abiks, kui meil küsimusi tekib ja algaja õpetajana tekib neid palju!" Anneli Lill õpetab algajaid eesti keele huvilisi. "Eesti keele õpetamisega hakkasin tegelema tänu Sirje Jõgile, kes pakkus mulle välja algajate grupi moodustamise aasta tagasi. Sirje Jõgi on ise Melbourne'is vedanud eesti keele õpet aastaid ning lõpuks otsustas päris tagasi astuda, kuna soovis teistele, noortele, võimaluse anda. Alguses tundus keele õpetamine väga hirmutav, kuna kogemust polnud ning ise pidi seoseid leidma eesti ning inglise keele vahel. Tänu Sirje Jõgi julgustusele ning proua Tiiu Salasoo emotsionaalsele toetusele sai loodud algajate grupp. Praeguseks olen õpetanud nii algajaid, kui ka juba vilunud õppijaid ning alati on positiivne näha, kuidas õpilased arenevad edasi. Eesti keel on raske ja ainult väga suure töö tulemusena hakkavad õpilased suhtlema. Meie kui õpetajate ülesanne on julgustada ning motiveerida oma emakeele õppimist. Ma loodan jätkata eesti keele õpetamist ka tulevikus."   "Mina olen õppinud eesti keelt umbes kolm aastat. Minu vanemad olid mõlemad eestlased ning ma tahan leida oma Eestis elavaid sugulasi. Kodus me rääkisime alati mitmes keeles korraga – inglise, saksa ja eesti keeles. Järgmisel aastal soovin Eestit külastada, sest siis ma saan rääkida ja paremini eesti keelest aru, sest mu keele oskus kindlasti paraneb nii." Maret Wocadlo   "Hakkasin õppima eesti keelt Melbourne Eesti Majas aastal 2012 ning praeguseks on minu eesti keele kirjutamisoskus ja rääkimine palju paremaks läinud. Ma sündisin Türil, Eestis, kuid mu pere emigreerus Austraaliasse ja alates algklassidest õppisin inglise keeles. Eestis on mul suur perekond. Nad elavad üle Eesti nii Tallinnas, Türil, Paides, Pärnus ja Tartus. Olen ise kõiki neid linnu külastanud. Eestis olen käinud kolm korda viimase kuue aasta jooksul. 2014. aastal olid minuga kaasas ka abikaasa ja mu kolm tütart, kes õppisid palju Eesti kultuuri ja inimeste kohta. See oli kogu perele suurepärane kogemus. Mulle on väga oluline eesti keelt õppida ja teiste eestlastega rääkida, sest nii saan ma eestlastest ja nende eluviisist paremini aru." Jaan Lowi   "Minu ema ja vanaema on Eestist pärit. Ema on sündinud Karulas, Valgamaal ja vanaema Torgus, Saaremaal. Mina ja mu vend oleme mõlemad sündinud Austraalias, kuigi tema on ammu eesti keele ära unustanud. Mina siiski püüan seda oskust hoida. Ma ei mäleta täpselt kui vanalt hakkasin eesti keeles rääkima, aga arvatavasti umbes nelja aastaselt. Minu vanaema rääkis minuga ainult eesti keeles, kuid temalt õppisin ma rohkem Saaremaa murrakut. Oma ema ja isaga rääkisin ma saksa keeles. Ma soovin eesti keelt õppida sellepärast, et tahan Eestit külastada ja eestlastega eesti keeles rääkida. Minu sõnavara on suhteliselt väike, kuna rääkisin seda viimati igapäevaselt lapsena. Soovin parandada oma sõnavara, grammatikat ja kõneoskust ning kui mul on ühel päeval lapselapsed, võin julgustada neid ka eest keelt õppima. " Zenon Kolacz   Ma kasvasin üles eestlaste seltskonnas, kuid jäin mingil hetkel sellest eemale. Mõned aastad tagasi tundsin, et tahan jälle oma juuri leida ja eestlastega läbi hakata käima ning Melbourne Eesti Maja kaudu tuttavaid leida, kuid olin unustanud oma emakeele. Kuigi sain kõigest aru, ei osanud ma end enam eest keeles väljendada. Eesti keele tundides olen uuesti õppinud end väljendama ja sõnavara täiendanud." Maaja Keays Melbourne Eesti Majas saab eesti keelt õppida kahel tasemel: algajad ja edasijõudnud. Eesti keele huvilisi õpetavad kaks tubli Eestist pärit õpetajat, Anneli Lill ja Katrin Ziehr. Meie Kodu uuris õpilastelt, miks nad eesti keelt õpivad ja õpetajailt, kuidas neist said eesti keele õpetajad. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Melbourne Eesti Majas õpitakse usinalt eesti keelt

Aale Kask-Ong 2. juulil 2015

Melbourne Eesti Majas saab eesti keelt õppida kahel tasemel: algajad ja edasijõudnud. Eesti keele huvilisi õpetavad kaks tubli Eestist pärit õpetajat, Anneli Lill ja Katrin Ziehr. Meie Kodu uuris õpilastelt, miks nad eesti keelt õpivad ja õpetajailt, kuidas neist said eesti keele õpetajad.

Melbourne Eesti Majas õpitakse usinalt eesti keelt

Katrin Ziehr õpetab hetkel edasijõudnuid.

„Eesti keele õpetamisega sattusin tegelema puhtjuhuslikult. Anneli Lill, kes oli juba mõnda aega Melbourne Eesti Majas eesti keele algtaseme õpilasi õpetanud, palus mul teda oma puhkuse ajal asendada ning erinevate asjaolude kokkulangemisel sain mõni aeg hiljem juba oma edasijõudnute grupi, keda õpetada. Võtsin väljakutse põnevusega vastu, kuid pean tunnistama, et esialgu oli ikka natuke hirm ka! Kuigi olen läbinud TEFL (Teaching English as a Foreign Language) koolituse Melbourne'is ja õpetanud inglise keelt Vietnamis, siis oma emakeele õpetamisega sinnamaani kogemust mul ei olnud. Võib ju arvata, et mis see siis ära pole eestlasena eesti keelt õpetada, kuid tegelikkuses võib see olla isegi raskem kui teise võõrkeele õpetamine, kuna meie ilus emakeel on õigustatult välja teeninud maailma keerulisema grammatikaga keele tiitli. Igal mu õpilasel on oma lugu ja eesmärgid, miks nad eesti keelt õppida soovivad, seetõttu pole meie tundides kunagi hetke, kus tunnen, et pean palju vaeva nägema, et õpilasi motiveerida.

Pigem on vahel tunne, et pooleteisest tunnist jääb väheks, et kõik teemad läbi arutada. Õpetajana proovin leida kuldset keskteed õpiku tekstide ja igapäevakeele kasutamise vahel, sest soovin, et mu õpilased saaksid tunnis õpitut ka reaalselt kasutada. Lisaks ehedale õpetamis- ja andmisrõõmule on mul väga hea meel, et meil on siin Austraalias tekkinud eesti keele õpetajate toetusvõrk Tiiu Salasoo eestvedamisel, sest ilma tema abita oleks meil kõigil raske kodust kaugel Eesti asja ajada. Tiiu on alati nõu ja jõuga abiks, kui meil küsimusi tekib ja algaja õpetajana tekib neid palju!"

Anneli Lill õpetab algajaid eesti keele huvilisi.

"Eesti keele õpetamisega hakkasin tegelema tänu Sirje Jõgile, kes pakkus mulle välja algajate grupi moodustamise aasta tagasi. Sirje Jõgi on ise Melbourne'is vedanud eesti keele õpet aastaid ning lõpuks otsustas päris tagasi astuda, kuna soovis teistele, noortele, võimaluse anda.

Alguses tundus keele õpetamine väga hirmutav, kuna kogemust polnud ning ise pidi seoseid leidma eesti ning inglise keele vahel. Tänu Sirje Jõgi julgustusele ning proua Tiiu Salasoo emotsionaalsele toetusele sai loodud algajate grupp.

Praeguseks olen õpetanud nii algajaid, kui ka juba vilunud õppijaid ning alati on positiivne näha, kuidas õpilased arenevad edasi. Eesti keel on raske ja ainult väga suure töö tulemusena hakkavad õpilased suhtlema. Meie kui õpetajate ülesanne on julgustada ning motiveerida oma emakeele õppimist. Ma loodan jätkata eesti keele õpetamist ka tulevikus."

 

"Mina olen õppinud eesti keelt umbes kolm aastat. Minu vanemad olid mõlemad eestlased ning ma tahan leida oma Eestis elavaid sugulasi. Kodus me rääkisime alati mitmes keeles korraga – inglise, saksa ja eesti keeles. Järgmisel aastal soovin Eestit külastada, sest siis ma saan rääkida ja paremini eesti keelest aru, sest mu keele oskus kindlasti paraneb nii." Maret Wocadlo

 

"Hakkasin õppima eesti keelt Melbourne Eesti Majas aastal 2012 ning praeguseks on minu eesti keele kirjutamisoskus ja rääkimine palju paremaks läinud. Ma sündisin Türil, Eestis, kuid mu pere emigreerus Austraaliasse ja alates algklassidest õppisin inglise keeles. Eestis on mul suur perekond. Nad elavad üle Eesti nii Tallinnas, Türil, Paides, Pärnus ja Tartus. Olen ise kõiki neid linnu külastanud. Eestis olen käinud kolm korda viimase kuue aasta jooksul. 2014. aastal olid minuga kaasas ka abikaasa ja mu kolm tütart, kes õppisid palju Eesti kultuuri ja inimeste kohta. See oli kogu perele suurepärane kogemus. Mulle on väga oluline eesti keelt õppida ja teiste eestlastega rääkida, sest nii saan ma eestlastest ja nende eluviisist paremini aru." Jaan Lowi

 

"Minu ema ja vanaema on Eestist pärit. Ema on sündinud Karulas, Valgamaal ja vanaema Torgus, Saaremaal. Mina ja mu vend oleme mõlemad sündinud Austraalias, kuigi tema on ammu eesti keele ära unustanud. Mina siiski püüan seda oskust hoida. Ma ei mäleta täpselt kui vanalt hakkasin eesti keeles rääkima, aga arvatavasti umbes nelja aastaselt. Minu vanaema rääkis minuga ainult eesti keeles, kuid temalt õppisin ma rohkem Saaremaa murrakut. Oma ema ja isaga rääkisin ma saksa keeles. Ma soovin eesti keelt õppida sellepärast, et tahan Eestit külastada ja eestlastega eesti keeles rääkida. Minu sõnavara on suhteliselt väike, kuna rääkisin seda viimati igapäevaselt lapsena. Soovin parandada oma sõnavara, grammatikat ja kõneoskust ning kui mul on ühel päeval lapselapsed, võin julgustada neid ka eest keelt õppima. "

Zenon Kolacz

 

Ma kasvasin üles eestlaste seltskonnas, kuid jäin mingil hetkel sellest eemale. Mõned aastad tagasi tundsin, et tahan jälle oma juuri leida ja eestlastega läbi hakata käima ning Melbourne Eesti Maja kaudu tuttavaid leida, kuid olin unustanud oma emakeele. Kuigi sain kõigest aru, ei osanud ma end enam eest keeles väljendada. Eesti keele tundides olen uuesti õppinud end väljendama ja sõnavara täiendanud." Maaja Keays

Melbourne Eesti Majas õpitakse usinalt eesti keelt Melbourne Eesti Majas saab eesti keelt õppida kahel tasemel: algajad ja edasijõudnud. Eesti keele huvilisi õpetavad kaks tubli Eestist pärit õpetajat, Anneli Lill ja Katrin Ziehr. Meie Kodu uuris õpilastelt, miks nad eesti keelt õpivad ja õpetajailt, kuidas neist said eesti keele õpetajad.
Melbourne Eesti Majas õpitakse usinalt eesti keelt
Pole palju aega möödunud, kui fotodega veebilehe valmistamine firmadele sest selle puhul on tulemus kindel. Miks mitte ka kodulehe valmistus kiiresti suudab pakkuda ning lisaks artiklite veebilehe tegemine asjatundjatelt see link kõvasti töötades on tutvustava veebilehtede uuendamine ja see paistab välja ja sisukuse poolest veebilehe valmistamine kiiresti kui vaja tegusat nõu.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: