Sydney Eesti Selts pidas aastakoosolekut

Sydney Eesti Seltsi aasta peakoosolek toimus Sydney Eesti Majas 29/03/2015 algusega kell 14.00. Kohal oli 36 hääleõiguslikku liiget, nendest 7 volitust. Koosoleku avas Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees Raul Seepter. Arutati läbi 2014 aastal SESi ja Meie Kodu aruanded ning 2015 aasta eelarved ja tegevuskavad.

Ametiaeg sai läbi 4 juhatuse liikmel, vanadest liikmetest kandideerisid Liisa Morel, Raul Seepter ja Madis Alvre, tagasi ei kandideerinud pikaaegne juhatuse liige Tiina Alvre. Uueks juhatuse liikmeks sai Aarne Rahnel, kuna kandidaate ja kohti juhatuses oli sama palju, siis valimisi ei toimunud ja uued juhatuse liikmed kinnitas koosolek ühehäälselt. Kõige suurem ja olulisem teema, mida koosolekul puudutati, oli Sydney Eesti Seltsi käibemaksu kohustus. Revisjoni komisjoni 2014 a. auditi järgi on selts käibemaksu kohuslane. Juhatus uuris seda ja selgus, et kui Selts inkorporeeriti (Estonian Society of Sydney Inc.) 2006. aastal, siis jäi alles ka inkorporeerimata Eesti Selts (Estonian Society of Sydney), millele kuulub praegu kasutuses olev ABN ja mis on käibemaksu kohuslane. See tähendab, et on registreeritud 2 Sydney Eesti Seltsi, millest ühel on ABN ning teisel ei ole. Koosolek otsustas, et juhatus teeb vajalikud muudatused seoses tekkinud olukorraga ning need kinnitatakse 19.augustil toimuval erakorralisel koosolekul. Lisaks otsustas koosolek teha juunis uue auditi, millega revisjonikomisjon kontrollib üle kõik praeguses aruandes välja toodud puudused.Peakoosolek otsustas alandada ka liikmemaksu 50% seniselt 40$ aastas 20$ peale. Seltsi tegevusaruandest selgus, et koostöös Kooperatiiviga on eelmise aasta jooksul renoveeritud ja kasutusele võetud peaaegu kõik majas asuvad ruumid. Sellises mahus remonti pole Eesti Majas tehtud vähemalt viimased 20 aastat. See on saanud võimalikuks maja kasutuse mõningase ümberkorraldamise ja tegevuse optimeerimisega. Lisaks on tänu hiljuti avatud kohvik/delile kasvanud hüppeliselt kontaktid meie naabritega Euroopast, kelle seltsidel enam oma maju pole. Kasutades Eesti Maja aitavad nad Eesti Seltsil seda majandada ja veel paremaks muuta. Sydney Eesti Seltsi aasta peakoosolek toimus Sydney Eesti Majas 29/03/2015 algusega kell 14.00. Kohal oli 36 hääleõiguslikku liiget, nendest 7 volitust. Koosoleku avas Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees Raul Seepter. Arutati läbi 2014 aastal SESi ja Meie Kodu aruanded ning 2015 aasta eelarved ja tegevuskavad. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Sydney Eesti Selts pidas aastakoosolekut

Aet Madison 26. aprillil 2015

Sydney Eesti Seltsi aasta peakoosolek toimus Sydney Eesti Majas 29/03/2015 algusega kell 14.00. Kohal oli 36 hääleõiguslikku liiget, nendest 7 volitust. Koosoleku avas Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees Raul Seepter. Arutati läbi 2014 aastal SESi ja Meie Kodu aruanded ning 2015 aasta eelarved ja tegevuskavad.

Ametiaeg sai läbi 4 juhatuse liikmel, vanadest liikmetest kandideerisid Liisa Morel, Raul Seepter ja Madis Alvre, tagasi ei kandideerinud pikaaegne juhatuse liige Tiina Alvre. Uueks juhatuse liikmeks sai Aarne Rahnel, kuna kandidaate ja kohti juhatuses oli sama palju, siis valimisi ei toimunud ja uued juhatuse liikmed kinnitas koosolek ühehäälselt.

Kõige suurem ja olulisem teema, mida koosolekul puudutati, oli Sydney Eesti Seltsi käibemaksu kohustus. Revisjoni komisjoni 2014 a. auditi järgi on selts käibemaksu kohuslane. Juhatus uuris seda ja selgus, et kui Selts inkorporeeriti (Estonian Society of Sydney Inc.) 2006. aastal, siis jäi alles ka inkorporeerimata Eesti Selts (Estonian Society of Sydney), millele kuulub praegu kasutuses olev ABN ja mis on käibemaksu kohuslane. See tähendab, et on registreeritud 2 Sydney Eesti Seltsi, millest ühel on ABN ning teisel ei ole. Koosolek otsustas, et juhatus teeb vajalikud muudatused seoses tekkinud olukorraga ning need kinnitatakse 19.augustil toimuval erakorralisel koosolekul. Lisaks otsustas koosolek teha juunis uue auditi, millega revisjonikomisjon kontrollib üle kõik praeguses aruandes välja toodud puudused.Peakoosolek otsustas alandada ka liikmemaksu 50% seniselt 40$ aastas 20$ peale.

Seltsi tegevusaruandest selgus, et koostöös Kooperatiiviga on eelmise aasta jooksul renoveeritud ja kasutusele võetud peaaegu kõik majas asuvad ruumid. Sellises mahus remonti pole Eesti Majas tehtud vähemalt viimased 20 aastat. See on saanud võimalikuks maja kasutuse mõningase ümberkorraldamise ja tegevuse optimeerimisega. Lisaks on tänu hiljuti avatud kohvik/delile kasvanud hüppeliselt kontaktid meie naabritega Euroopast, kelle seltsidel enam oma maju pole. Kasutades Eesti Maja aitavad nad Eesti Seltsil seda majandada ja veel paremaks muuta.

Sydney Eesti Selts pidas aastakoosolekut Sydney Eesti Seltsi aasta peakoosolek toimus Sydney Eesti Majas 29/03/2015 algusega kell 14.00. Kohal oli 36 hääleõiguslikku liiget, nendest 7 volitust. Koosoleku avas Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees Raul Seepter. Arutati läbi 2014 aastal SESi ja Meie Kodu aruanded ning 2015 aasta eelarved ja tegevuskavad.
Sydney Eesti Selts pidas aastakoosolekut
Pühendunud tegija veebilehe valmistamine kohta kirjutatud. Teadlikult võttes on klubi netilehtede tegemine kiiresti tasub leida usaldusväärne partner sisukuse poolest hallatava veebilehe koostamine veebi optimeerimine asjalikelt tegijatelt mugava veebilehtede tegemine saadaval ka üksikult investeering kodulehe arendamine tehniliselt sest sarnasel teemal ka
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: