Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkurss

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Taotlusi võetakse vastu kolmes kategoorias: tasemõppe stipendiumid, keeleõppe stipendiumid ning lastelaagrites osalemise stipendiumid.

Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat või, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul. Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat. Rahvuskaaslaste programmi lastelaagrites osalemise stipendiumi eesmärk on anda väliseesti lastele võimalus viibida ühe suve jooksul Eestis lastelaagris. Toetusega kaetakse laagri osalemistasu. Stipendiumi võivad taotleda noored väliseestlased, kes pole vähemalt viimased 5 aastat Eestis alaliselt elanud. Igas laagris kehtib oma vanusepiirang, üldjuhul võivad kandideerida 8-14 aastased lapsed. Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel) aadressile: Rahvuskaaslaste programm Sihtasutus Archimedes Koidula 13A 10125 Tallinn Eesti Põhjaliku info ja nõutud dokumentide loetelu leiate SA Archimedes veebilehelt: http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/. Kontakt: tel 699 6496, e-mail: juli[No SpaM]a.duh@archimedes.ee     The aim of the scholarships offered by the Compatriots Programme is to support the language and degree studies of young expatriate Estonians in Estonia's public universities, national institutions of applied higher education and vocational education centres. The study scholarship will support successful applicants who wish to enrol for curricula taught in the Estonian language. If an applicant's command of the Estonian language is insufficient to successfully cope with learning in that language, the applicant can request a grant to support his/her participation in an intensive Estonian language course prior to engaging in substantive studies under the curriculum chosen. The Compatriots Programme cannot support studies in languages other than Estonian. The language scholarship will support participation in an intensive Estonian language course at the University of Tartu. The period of support is 10 months. The objective of disbursing assistance for children's camps in the compatriots programme is to give expatriate Estonian children an opportunity to attend a summer camp in Estonia during one summer. Deadline: 5th May. More information: http://archimedes.ee/stipendiumid/en/rahvuskaaslased/ The contact person: Julia Duh, juli[No SpaM]a.duh@archimedes.ee , telephone number 699 6496. Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Taotlusi võetakse vastu kolmes kategoorias: tasemõppe stipendiumid, keeleõppe stipendiumid ning lastelaagrites osalemise stipendiumid. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkurss

23. aprillil 2015

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Taotlusi võetakse vastu kolmes kategoorias: tasemõppe stipendiumid, keeleõppe stipendiumid ning lastelaagrites osalemise stipendiumid.

Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat või, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul.

Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat.

Rahvuskaaslaste programmi lastelaagrites osalemise stipendiumi eesmärk on anda väliseesti lastele võimalus viibida ühe suve jooksul Eestis lastelaagris. Toetusega kaetakse laagri osalemistasu. Stipendiumi võivad taotleda noored väliseestlased, kes pole vähemalt viimased 5 aastat Eestis alaliselt elanud. Igas laagris kehtib oma vanusepiirang, üldjuhul võivad kandideerida 8-14 aastased lapsed.

Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form

hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel) aadressile:

Rahvuskaaslaste programm

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13A

10125 Tallinn

Eesti

Põhjaliku info ja nõutud dokumentide loetelu leiate SA Archimedes veebilehelt: http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/.

Kontakt: tel 699 6496, e-mail:

 

 

The aim of the scholarships offered by the Compatriots Programme is to support the language and degree studies of young expatriate Estonians in Estonia's public universities, national institutions of applied higher education and vocational education centres.

The study scholarship will support successful applicants who wish to enrol for curricula taught in the Estonian language. If an applicant's command of the Estonian language is insufficient to successfully cope with learning in that language, the applicant can request a grant to support his/her participation in an intensive Estonian language course prior to engaging in substantive studies under the curriculum chosen. The Compatriots Programme cannot support studies in languages other than Estonian.

The language scholarship will support participation in an intensive Estonian language course at the University of Tartu. The period of support is 10 months.

The objective of disbursing assistance for children's camps in the compatriots programme is to give expatriate Estonian children an opportunity to attend a summer camp in Estonia during one summer.

Deadline: 5th May. More information: http://archimedes.ee/stipendiumid/en/rahvuskaaslased/

The contact person: Julia Duh, , telephone number 699 6496.

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkurss Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Taotlusi võetakse vastu kolmes kategoorias: tasemõppe stipendiumid, keeleõppe stipendiumid ning lastelaagrites osalemise stipendiumid.
Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkurss
Üks mu sõber soovitas suurema kodulehe valmistamine kohe ära teha. Miks mitte asuda tulemuslik veebilehtede valmistus hästi tasakaalustatud aga ka tervikliku kodulehtede valmistamine www.aara.ee vajalik ja ilusa veebilehe valmistamine põhjalikult ja paljude aspektide poolest lisaks on kiire kodulehe koostamine kvaliteetselt ja sealsamas kõrval ka
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: