Kutse uuringus osalemiseks

Head eestlased Austraalias! Eesti on väike ja Eesti rahvas samuti. Seetõttu on Eesti kestlikkuse jaoks väga oluline hoida sidemeid eestlastega, kes erinevatel põhjustel on asunud elama välismaale. Eesti vajab senisest paremat ülevaadet sellest mida saaks riik teha, et säilitada ja tugevdada suhteid välismaal elavate eestlastega.

Eesti riik on alates 2004 rakendanud Rahvuskaaslaste programmi, millega toetatakse välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse. Käesolevas üleskutses palume teid osalema „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013" mõju-uuringus, mida viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikool ja Balti Uuringute Instituut. Uuringu eesmärgiks on hinnata Eesti senist tegevust eesti keele ja kultuuri toetamisel väljaspool kodu-Eestit ning koguda ettepanekuid nende tegevuste kohta, mis aitaksid kõige enam hoida ja tugevdada Eestist eemal elavate eestlaste seotust Eesti ning eesti keele ja kultuuriga. Ootame uuringus osalema kõiki eestlasi, kes elavad enamuse ajast Eestist väljaspool. Eraldi küsimustikud on koostatud rahvuskaaslasest lapsevanematele (küsitlus asub: https://www.surveymonkey.com/s/laste_vanemad); noorukitele (vastama on oodatud 18-22 aastased väliseesti perest pärit noored; küsimustik asub: https://www.surveymonkey.com/s/keelelaagrites_osalenud) ning hiljuti Eestis õppinud väliseestlastele (vastama on oodatud väliseestlased, kes on ajavahemikul 2009–2013 õppinud mõnes Eesti kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või avalik-õiguslikus ülikoolis; küsimustik asub: https://www.surveymonkey.com/s/Eestis_oppinud_valiseestlased). Nimetatud kategooriatesse mitte kuuluvatel väliseestlastel palume täita mõnevõrra üldisemate küsimustega ankeedi, mis asub: https://www.surveymonkey.com/s/compatriots_lang Rohkem infot uuringu ja erinevate küsimustike kohta leiate meie Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/rahvuskaaslased Loodame, et leiate aega uuringus osaleda. Teie arvamus on meie jaoks väga oluline! Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE ja Balti Uuringute Instituudi meeskonna nimel Uku Varblane Uku.[No SpaM]varblane@ut.ee Head eestlased Austraalias! Eesti on väike ja Eesti rahvas samuti. Seetõttu on Eesti kestlikkuse jaoks väga oluline hoida sidemeid eestlastega, kes erinevatel põhjustel on asunud elama välismaale. Eesti vajab senisest paremat ülevaadet sellest mida saaks riik teha, et säilitada ja tugevdada suhteid välismaal elavate eestlastega. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Kutse uuringus osalemiseks

11. märtsil 2015

Head eestlased Austraalias! Eesti on väike ja Eesti rahvas samuti. Seetõttu on Eesti kestlikkuse jaoks väga oluline hoida sidemeid eestlastega, kes erinevatel põhjustel on asunud elama välismaale. Eesti vajab senisest paremat ülevaadet sellest mida saaks riik teha, et säilitada ja tugevdada suhteid välismaal elavate eestlastega.

Eesti riik on alates 2004 rakendanud Rahvuskaaslaste programmi, millega toetatakse välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse. Käesolevas üleskutses palume teid osalema „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013" mõju-uuringus, mida viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikool ja Balti Uuringute Instituut. Uuringu eesmärgiks on hinnata Eesti senist tegevust eesti keele ja kultuuri toetamisel väljaspool kodu-Eestit ning koguda ettepanekuid nende tegevuste kohta, mis aitaksid kõige enam hoida ja tugevdada Eestist eemal elavate eestlaste seotust Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.

Ootame uuringus osalema kõiki eestlasi, kes elavad enamuse ajast Eestist väljaspool. Eraldi küsimustikud on koostatud rahvuskaaslasest lapsevanematele (küsitlus asub: https://www.surveymonkey.com/s/laste_vanemad); noorukitele (vastama on oodatud 18-22 aastased väliseesti perest pärit noored; küsimustik asub: https://www.surveymonkey.com/s/keelelaagrites_osalenud) ning hiljuti Eestis õppinud väliseestlastele (vastama on oodatud väliseestlased, kes on ajavahemikul 2009–2013 õppinud mõnes Eesti kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või avalik-õiguslikus ülikoolis; küsimustik asub: https://www.surveymonkey.com/s/Eestis_oppinud_valiseestlased). Nimetatud kategooriatesse mitte kuuluvatel väliseestlastel palume täita mõnevõrra üldisemate küsimustega ankeedi, mis asub: https://www.surveymonkey.com/s/compatriots_lang

Rohkem infot uuringu ja erinevate küsimustike kohta leiate meie Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/rahvuskaaslased

Loodame, et leiate aega uuringus osaleda. Teie arvamus on meie jaoks väga oluline!

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE ja Balti Uuringute Instituudi meeskonna nimel

Uku Varblane

Kutse uuringus osalemiseks Head eestlased Austraalias! Eesti on väike ja Eesti rahvas samuti. Seetõttu on Eesti kestlikkuse jaoks väga oluline hoida sidemeid eestlastega, kes erinevatel põhjustel on asunud elama välismaale. Eesti vajab senisest paremat ülevaadet sellest mida saaks riik teha, et säilitada ja tugevdada suhteid välismaal elavate eestlastega.
Kutse uuringus osalemiseks
Mu bossil on veebilehtede tegemine pakub siiski palju funktsionaalsusi. Hoolsalt käsitööna tekstilise veebilehtede valmistamine seda parem on tulemus kommentaar veebilehtede tegemine optimeeritult http://www.aara.ee/Kodulehe_valmistamine sisu on paindlikult muudetav tugeva netilehe tegemine saab positiivselt üldistada sisukuse poolest artiklite veebilehe tegemine sest sarnasel teemal ka
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: