Välisministeeriumi tunnustuse said Maie-Anne Barrow, Aivo Takis ja Tiiu Kroll-Simmul

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus tunnustas hiljuti kodanikupäeva puhul aukirjaga rahvadiplomaate, kes on andnud oma suure panuse Eesti tutvustamisele Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis, Kanadas, Ukrainas, Lätis, Poolas, Saksamaal, Rootsis, Venemaal, Ühendkuningriigis ja laiemalt maailmas.

Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul hindab Eesti kõrgelt iga inimese panust riigi välispoliitilise mõjukuse suurendamisel ja hea maine hoidmisel ning eestluse säilitamisel välismaal. „Eesti tuntus ja hea maine on muu kõrval ka oluline julgeoleku garantii. Mida rohkem on meil maailmas häid sõpru, seda tugevamalt me riik ennast tunneb. Parim viis selle saavutamiseks, on ehitada Eesti riiki, mida me ise armastame nii, et see paistab kaugele," rõhutas välisminister Pentus-Rosimannus. „Tänan kõiki neid, kes on oma panuse selleks andnud," lisas välisminister ning julgustas kõiki aktiivselt rahvadiplomaatiaga tegelema. Välisministeerium annab rahvadiplomaatia aukirju kodanikupäeval välja viiendat korda. Aukirja saab isik, kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti riigi positiivse maine loomisesse oma asukohamaal. Välisministeerium tänab ja tunnustab: Kazimierz Poplawskit, aastatepikkuse töö eest Eesti tutvustamisel portaali eesti.pl kaudu. James Oates'i, Briti-Eesti Kaubanduskoja esimees, pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Eesti-Briti majandussuhete arendamisel ja hoidmisel. Maie-Anne Barrow’d, Eesti Arhiiv Austraalias juhataja, Sydney Eesti Seltsi liige, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias. Aivo Takist, endine Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees ja endine Eesti aukonsul Sydneys, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias. Tiiu Kroll-Simmulit, Balti koostöö edendaja Austraalias, endine Sydney Eesti Seltsi juhatuse liige, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias. Raul Allikivi, Eesti ja Jaapani vaheliste majandussuhete eestvedaja ja aktiivne Eesti tutvustaja Jaapanis. Kerttu Kibbermanni, Läti Ülikooli soome-ugri keskuse lektor, eesti keele ja kultuuri tutvustaja ja edendaja Lätis. Hele Lõhmust, Eesti Kaubanduskoja Lätis üks asutajatest ja eestvedajatest, pikaajaline Eesti-Läti majandussuhete toetaja. Aho Rebast, eestluse visa ja püsiva hoidmise eest Rootsis. Eesti Lasteaeda Stockholmis, eestlaste tulevikule antud panuse eest. Galina Jevsejevat, Siberi setode külamuuseumi juhatamise ja kultuuripärimuse säilitamise eest. Nelli Abašina-Meltsi, Eesti kirjanduse tõlkimise ja kirjandussuhete edendamise eest Venemaal. Valentina Kašinat, pikaajalise töö eest eesti kirjanduse tutvustamisel ja kirjanduskontaktide tugevdamise eest Venemaal. Robert Kingsepa, Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsi kauaaegne esimees, eestluse hoidmise ja edendamise eest. Action Estonia´t (Tiit Kauri, Jüri Wallner, Leo Vainola, Peeter Bush), aastatepikkuse pühendunud töö eest Kanada abi vahendamisel Eesti laste tervishoidu ja haridusse. Eesti Oikumeenilise Abistamise Organisatsiooni Kanadas, aastatepikkuse pühendunud töö eest heategevusürituste korraldamisel Eesti lastehaiglate seadmete ja ravivahendite ostmiseks ning Eesti lastekodude ja koolide toetuseks. Maie Kisis-Vainumäed, pikaajalise mitmekülgse tegevuse eest eestlaste akadeemilise, kultuurilise ja organisatsioonilise järjepidevuse hoidmisel Saksamaal. Pille Ziepliesi, Kieli aukonsulaadi kauaaegne töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal. Taissa Vogest, Stuttgarti aukonsulaadi töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal. Tiina Kälisaart, Hamburgi aukonsulaadi töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal. Hando Nahkurit, eestluse hoidmise ja edendamise eest Ameerika Ühendriikides. New Yorgi Eesti Haridusseltsi ja New Yorgi Eesti Kooli, eestluse hoidmise ja edendamise eest Ameerika Ühendriikides. Ruslan Trochynskyi, Eesti ja Ukraina kultuurisidemete tugevdamise eest. Marko Matveret, Eesti tutvustamise eest maailmas. Jaan Tättet, Eesti tutvustamise eest maailmas. Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust. Välisminister Keit Pentus-Rosimannus tunnustas hiljuti kodanikupäeva puhul aukirjaga rahvadiplomaate, kes on andnud oma suure panuse Eesti tutvustamisele Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis, Kanadas, Ukrainas, Lätis, Poolas, Saksamaal, Rootsis, Venemaal, Ühendkuningriigis ja laiemalt maailmas. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Välisministeeriumi tunnustuse said Maie-Anne Barrow, Aivo Takis ja Tiiu Kroll-Simmul

30. nov. 2014

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus tunnustas hiljuti kodanikupäeva puhul aukirjaga rahvadiplomaate, kes on andnud oma suure panuse Eesti tutvustamisele Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis, Kanadas, Ukrainas, Lätis, Poolas, Saksamaal, Rootsis, Venemaal, Ühendkuningriigis ja laiemalt maailmas.

Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul hindab Eesti kõrgelt iga inimese panust riigi välispoliitilise mõjukuse suurendamisel ja hea maine hoidmisel ning eestluse säilitamisel välismaal. „Eesti tuntus ja hea maine on muu kõrval ka oluline julgeoleku garantii. Mida rohkem on meil maailmas häid sõpru, seda tugevamalt me riik ennast tunneb. Parim viis selle saavutamiseks, on ehitada Eesti riiki, mida me ise armastame nii, et see paistab kaugele," rõhutas välisminister Pentus-Rosimannus. „Tänan kõiki neid, kes on oma panuse selleks andnud," lisas välisminister ning julgustas kõiki aktiivselt rahvadiplomaatiaga tegelema.

Välisministeerium annab rahvadiplomaatia aukirju kodanikupäeval välja viiendat korda. Aukirja saab isik, kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti riigi positiivse maine loomisesse oma asukohamaal.

Välisministeerium tänab ja tunnustab:

 • Kazimierz Poplawskit, aastatepikkuse töö eest Eesti tutvustamisel portaali eesti.pl kaudu.
 • James Oates'i, Briti-Eesti Kaubanduskoja esimees, pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Eesti-Briti majandussuhete arendamisel ja hoidmisel.
 • Maie-Anne Barrow’d, Eesti Arhiiv Austraalias juhataja, Sydney Eesti Seltsi liige, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias.
 • Aivo Takist, endine Sydney Eesti Seltsi juhatuse esimees ja endine Eesti aukonsul Sydneys, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias.
 • Tiiu Kroll-Simmulit, Balti koostöö edendaja Austraalias, endine Sydney Eesti Seltsi juhatuse liige, eestluse hoidmise ja edendamise eest Austraalias.
 • Raul Allikivi, Eesti ja Jaapani vaheliste majandussuhete eestvedaja ja aktiivne Eesti tutvustaja Jaapanis.
 • Kerttu Kibbermanni, Läti Ülikooli soome-ugri keskuse lektor, eesti keele ja kultuuri tutvustaja ja edendaja Lätis.
 • Hele Lõhmust, Eesti Kaubanduskoja Lätis üks asutajatest ja eestvedajatest, pikaajaline Eesti-Läti majandussuhete toetaja.
 • Aho Rebast, eestluse visa ja püsiva hoidmise eest Rootsis.
 • Eesti Lasteaeda Stockholmis, eestlaste tulevikule antud panuse eest.
 • Galina Jevsejevat, Siberi setode külamuuseumi juhatamise ja kultuuripärimuse säilitamise eest.
 • Nelli Abašina-Meltsi, Eesti kirjanduse tõlkimise ja kirjandussuhete edendamise eest Venemaal.
 • Valentina Kašinat, pikaajalise töö eest eesti kirjanduse tutvustamisel ja kirjanduskontaktide tugevdamise eest Venemaal.
 • Robert Kingsepa, Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsi kauaaegne esimees, eestluse hoidmise ja edendamise eest.
 • Action Estonia´t (Tiit Kauri, Jüri Wallner, Leo Vainola, Peeter Bush), aastatepikkuse pühendunud töö eest Kanada abi vahendamisel Eesti laste tervishoidu ja haridusse.
 • Eesti Oikumeenilise Abistamise Organisatsiooni Kanadas, aastatepikkuse pühendunud töö eest heategevusürituste korraldamisel Eesti lastehaiglate seadmete ja ravivahendite ostmiseks ning Eesti lastekodude ja koolide toetuseks.
 • Maie Kisis-Vainumäed, pikaajalise mitmekülgse tegevuse eest eestlaste akadeemilise, kultuurilise ja organisatsioonilise järjepidevuse hoidmisel Saksamaal.
 • Pille Ziepliesi, Kieli aukonsulaadi kauaaegne töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal.
 • Taissa Vogest, Stuttgarti aukonsulaadi töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal.
 • Tiina Kälisaart, Hamburgi aukonsulaadi töötaja, pühendumise eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal.
 • Hando Nahkurit, eestluse hoidmise ja edendamise eest Ameerika Ühendriikides.
 • New Yorgi Eesti Haridusseltsi ja New Yorgi Eesti Kooli, eestluse hoidmise ja edendamise eest Ameerika Ühendriikides.
 • Ruslan Trochynskyi, Eesti ja Ukraina kultuurisidemete tugevdamise eest.
 • Marko Matveret, Eesti tutvustamise eest maailmas.
 • Jaan Tättet, Eesti tutvustamise eest maailmas.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust.


Välisministeeriumi tunnustuse said Maie-Anne Barrow, Aivo Takis ja Tiiu Kroll-Simmul Välisminister Keit Pentus-Rosimannus tunnustas hiljuti kodanikupäeva puhul aukirjaga rahvadiplomaate, kes on andnud oma suure panuse Eesti tutvustamisele Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis, Kanadas, Ukrainas, Lätis, Poolas, Saksamaal, Rootsis, Venemaal, Ühendkuningriigis ja laiemalt maailmas.
Välisministeeriumi tunnustuse said Maie-Anne Barrow, Aivo Takis ja Tiiu Kroll-Simmul
Kui valminud tulemus on mtü kodulehtede valmistus laabumine õigeks ajaks. Paljud on tähelepanu juhtinud hea veebilehe valmistus ja selle kõrval staatilist lahendust ning lisaks fotodega kodulehe valmistamine kiiresti erilise kodulehe valmistamine miks mitte vaadata paari lehega kodulehe tegemine osutab mitmeid eeliseid ning selle juures on kodulehe valmistamine põhjalikult ka tehtud põhjalikult.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: