Leerikooli lõpetamine

19. oktoobril said Homebush’i Läti kirikus õnnistuse neli noort leerilast. Läti kiriku nimetusest ei tasu lugejail end siiski eksitusse lasta viia, sest leerikool toimus Sydney Jaani koguduse juures õpetaja Meelis Rosma juhendamisel.

Vasakult: leerilapsed Ella Ranniko, Toomas Mirlieb, Terje Kivimäe ja Heleri Olo. Keskel õpetaja Meelis Rosma. Foto: Kaire Müülman Traditsiooniliselt peetakse leeripäevad eestlaste lõunanaabrite kirikus, seda eelkõige praktilisest vajadusest suurema ruumi järele. Tahavad ju pere, sugulased ning sõbrad ja tuttavad leerilaste õnnistamisele kaasa tulla elama ning neid oli sel ilusal päeval kohal palju. Leeriõnnistus, mis oli tavapärasest veidi erinev, anti pühapäevase teenistuse käigus. Leerilaste hulgas olin ka mina, selle loo autor. Teenistus algas protsessiooniga, kui kirikusse sisenesime. Leerilastena kinnitasime oma usku ning konfirmatsiooni käigus sai igaüks meist eraldi õnnistuse. Selleks päevaks olid meil välja valitud laulud, mida koos laulsime. Koos lugesime ka kirikupalvet ning esimest korda saime täieõiguslikult osa armulauast – seegi täiesti omalaadne kogemus! Meile kõigile oli see äärmiselt ilus ja positiivseid elamusi pakkuv päev, mis jääb kauaks meelde. Leerikursus algas tegelikult juba aprillis, kuid talvekuudel oli meil väike vaheaeg, sest osa tulevastest leerilastest sõitis laulu- ja tantsupeo ajaks Eestisse. On ilmselt neid, kellele võib jääda arusaamatuks, miks üldse leeri minnakse. Seda enam, et tänapäeval seda just tihti enam ei tehta. Neile, kes kirikus ei käi, võib see tunduda midagi kauget ja ehk ka mõistetamatut, tihtipeale on inimestel kujunenud väärarusaamad kirikust ja religioonist laiemas kontekstis. Leeriskäimine on nagu lühendatud teoloogiakursuse läbimine, kus põhjalikumalt ristiusku käsitletakse, aga ka teisi religioone vaadeldakse. Oma isiklikust kogemusest võin öelda, et leerikool oli minu jaoks huvitav ja maailmapilti avardav, see on ju osa meie kultuurist ja inimese kujunemisest. Leeritundide lõpus sooritasime ka nn eksami, mis meile kodutööna anti. Eksamimaterjal põhines peamiselt sellel, mida me eelnevalt lugenud ja arutanud, aga ka koosvaadatud filmidest näinud olime. Leeris käinud Terje Kivimäe lausub, et leeri tuli ta huvist kristliku maailmavaate vastu, mida tema noorusajal Eestis eriti veel ei tutvustatud. Õpetaja Meelis Rosma aga oskas need teemad kenasti ja üldinimlikus kontekstis lahti rääkida ning temaga oli huvitav diskuteerida ka teemadel, mille suhtes ta siiani veidi skeptiline oli olnud. Kuna elame kaasaegses infotehnoloogia ühiskonnas, kus suured vahemaad suhtlusel takistuseks ei ole, sai Terje kursusel osaleda peamiselt Skype'i vahendusel, kuna ta elab Melbourne'is. Positiivne külg selle juures oli tema arvates see, et ta sai vastused just oma küsimustele ja keskustelu oli ehk personaalsem, aga ta leiab, et tore oleks olnud olla ka osa grupist ja kogeda leerikoolis osalemist koos teiste leerilastega. Ka teised leerilapsed Toomas Mirlieb ja Ella Ranniko kinnitasid, et leeritunnid olid huvitavad, kuna võimaldasid kiriku ja pühakirja kohta rohkem teada saada. Toomas lisab: "Leeris käimine muutis minu hoiakut religiooni ja inimese spirituaalse poole tõlgendamisel palju avatumaks." Õpetaja Meelis Rosma iseloomustab oma kolmandat leerikursust Sydneys järgnevalt: "Kirikus me ütleme, et usk kasvab seda jagades. Möödunud kuue kuu jooksul oli mul ülimalt meeldiv võimalus nelja noore inimese seltskonnas mõelda ja kõnelda vaimulikest asjadest nõnda, nagu need on varjul pühakirjas ja kiriku pärimuses. Heleri, Toomas, Ella ja Terje Sydney Jaani koguduse leerilastena olid seejuures suurepärased kaaslased ja rikastasid oma kohalolu, mõtete, elava huvi ning noorusliku säraga meeldivalt meie koguduse elu. Loodan, et ka nemad leidsid leeritundidest midagi rahuks ja elusamuseks ja Jumalale auks ning soovin neile jätkuvat kasvamist Tões, Vaimus ja pühade osaduses." Meie leerikursus sai küll läbi, kuid minu jaoks ei olnud see vaid ühe etapi läbimine oma elus, vaid nagu öeldud, pani see aluse isiklikule kasvamisele. Kuigi me elame pidevalt muutuvas ajas, kus kõigil on kiire ja tihti puudub võimalus hinge tagasi tõmmata, on leerikool just see, mis võimaldab meil korraks aja maha võtta ja asjade üle järele mõelda. Loodan väga, et see tore traditsioon jääb kestma, vaatamata pidevalt muutuvale ajastule. Leerilapsed Ella Ranniko Austraalias sündinud eestlaste järeltulija. Elab Sydneys. Omandab Sydney Ülikooli bakalaureuseõppes humanitaarteaduste kraadi ning töötab kooli pikapäevarühmas. Tihedalt seotud Sõrve lastelaagriga. Toomas Mirlieb Austraalias sündinud eestlaste järeltulija. Elab Canberras. Õpib Sydney Ülikoolis bakalaureuseõppes keemiatehnoloogia ja kaubanduse erialal. Samuti olnud aktiivne Sõrve laagris osaleja. Terje Kivimäe Sündinud Eestis, aga elab Melbourne'is juba kaheksandat aastat. Ta töötab audiitorina ja praegu omandab töö kõrvalt ka CPA (Certified Practicing Accountant) kvalifikatsiooni. Heleri Olo Sündinud Eestis, kuid elab kolmandat aastat Sydneys. Õpib Australian College of Applied Psychology's kraadijärgses õppes psühholoogilist nõustamist ning õpetab täiskasvanutele eesti keelt.   Õpetaja Meelis Rosma täieliselt elamisest: ""Jumala au on inimene, kes on täieliselt elav", kinnitab 2. sajandi kirikuisa Irenaeus. Elusamusest kui ärkvemal olekust eluviisina kõneles ka eesti usuteadlane Uku Masing ning viimaks räägib samast asjast tõeliselt ka piibellik rahusoov. "Rahu sulle", tähendab soovi, et sa õitseksid, et kõik su vajadused oleksid rahuldatud ja samas kõik sinu anded viljakandvalt rakendatud – et sa oleksid täieliselt elav." "Inimeseks olemisel on loomulikult mitu dimensiooni – praktiline ja poeetiline, mõistuslik ja emotsionaalne, ilmalik ja vaimulik. Elusamuseks vajame, et need kõik oleksid avatud ja toidetud. Elu amputeerimine ühedimensionaalseks ei ole meile parim." 19. oktoobril said Homebush’i Läti kirikus õnnistuse neli noort leerilast. Läti kiriku nimetusest ei tasu lugejail end siiski eksitusse lasta viia, sest leerikool toimus Sydney Jaani koguduse juures õpetaja Meelis Rosma juhendamisel. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Leerikooli lõpetamine

Heleri Olo 21. nov. 2014

19. oktoobril said Homebush’i Läti kirikus õnnistuse neli noort leerilast. Läti kiriku nimetusest ei tasu lugejail end siiski eksitusse lasta viia, sest leerikool toimus Sydney Jaani koguduse juures õpetaja Meelis Rosma juhendamisel.

Leerikooli lõpetamine
Vasakult: leerilapsed Ella Ranniko, Toomas Mirlieb, Terje Kivimäe ja Heleri Olo. Keskel õpetaja Meelis Rosma. Foto: Kaire Müülman

Traditsiooniliselt peetakse leeripäevad eestlaste lõunanaabrite kirikus, seda eelkõige praktilisest vajadusest suurema ruumi järele. Tahavad ju pere, sugulased ning sõbrad ja tuttavad leerilaste õnnistamisele kaasa tulla elama ning neid oli sel ilusal päeval kohal palju.

Leeriõnnistus, mis oli tavapärasest veidi erinev, anti pühapäevase teenistuse käigus. Leerilaste hulgas olin ka mina, selle loo autor. Teenistus algas protsessiooniga, kui kirikusse sisenesime. Leerilastena kinnitasime oma usku ning konfirmatsiooni käigus sai igaüks meist eraldi õnnistuse. Selleks päevaks olid meil välja valitud laulud, mida koos laulsime. Koos lugesime ka kirikupalvet ning esimest korda saime täieõiguslikult osa armulauast – seegi täiesti omalaadne kogemus! Meile kõigile oli see äärmiselt ilus ja positiivseid elamusi pakkuv päev, mis jääb kauaks meelde.

Leerikursus algas tegelikult juba aprillis, kuid talvekuudel oli meil väike vaheaeg, sest osa tulevastest leerilastest sõitis laulu- ja tantsupeo ajaks Eestisse. On ilmselt neid, kellele võib jääda arusaamatuks, miks üldse leeri minnakse. Seda enam, et tänapäeval seda just tihti enam ei tehta. Neile, kes kirikus ei käi, võib see tunduda midagi kauget ja ehk ka mõistetamatut, tihtipeale on inimestel kujunenud väärarusaamad kirikust ja religioonist laiemas kontekstis. Leeriskäimine on nagu lühendatud teoloogiakursuse läbimine, kus põhjalikumalt ristiusku käsitletakse, aga ka teisi religioone vaadeldakse.

Oma isiklikust kogemusest võin öelda, et leerikool oli minu jaoks huvitav ja maailmapilti avardav, see on ju osa meie kultuurist ja inimese kujunemisest. Leeritundide lõpus sooritasime ka nn eksami, mis meile kodutööna anti. Eksamimaterjal põhines peamiselt sellel, mida me eelnevalt lugenud ja arutanud, aga ka koosvaadatud filmidest näinud olime.

Leeris käinud Terje Kivimäe lausub, et leeri tuli ta huvist kristliku maailmavaate vastu, mida tema noorusajal Eestis eriti veel ei tutvustatud. Õpetaja Meelis Rosma aga oskas need teemad kenasti ja üldinimlikus kontekstis lahti rääkida ning temaga oli huvitav diskuteerida ka teemadel, mille suhtes ta siiani veidi skeptiline oli olnud. Kuna elame kaasaegses infotehnoloogia ühiskonnas, kus suured vahemaad suhtlusel takistuseks ei ole, sai Terje kursusel osaleda peamiselt Skype'i vahendusel, kuna ta elab Melbourne'is. Positiivne külg selle juures oli tema arvates see, et ta sai vastused just oma küsimustele ja keskustelu oli ehk personaalsem, aga ta leiab, et tore oleks olnud olla ka osa grupist ja kogeda leerikoolis osalemist koos teiste leerilastega.

Ka teised leerilapsed Toomas Mirlieb ja Ella Ranniko kinnitasid, et leeritunnid olid huvitavad, kuna võimaldasid kiriku ja pühakirja kohta rohkem teada saada. Toomas lisab: "Leeris käimine muutis minu hoiakut religiooni ja inimese spirituaalse poole tõlgendamisel palju avatumaks."

Õpetaja Meelis Rosma iseloomustab oma kolmandat leerikursust Sydneys järgnevalt: "Kirikus me ütleme, et usk kasvab seda jagades. Möödunud kuue kuu jooksul oli mul ülimalt meeldiv võimalus nelja noore inimese seltskonnas mõelda ja kõnelda vaimulikest asjadest nõnda, nagu need on varjul pühakirjas ja kiriku pärimuses. Heleri, Toomas, Ella ja Terje Sydney Jaani koguduse leerilastena olid seejuures suurepärased kaaslased ja rikastasid oma kohalolu, mõtete, elava huvi ning noorusliku säraga meeldivalt meie koguduse elu. Loodan, et ka nemad leidsid leeritundidest midagi rahuks ja elusamuseks ja Jumalale auks ning soovin neile jätkuvat kasvamist Tões, Vaimus ja pühade osaduses."

Meie leerikursus sai küll läbi, kuid minu jaoks ei olnud see vaid ühe etapi läbimine oma elus, vaid nagu öeldud, pani see aluse isiklikule kasvamisele. Kuigi me elame pidevalt muutuvas ajas, kus kõigil on kiire ja tihti puudub võimalus hinge tagasi tõmmata, on leerikool just see, mis võimaldab meil korraks aja maha võtta ja asjade üle järele mõelda. Loodan väga, et see tore traditsioon jääb kestma, vaatamata pidevalt muutuvale ajastule.

Leerilapsed

Ella Ranniko

Austraalias sündinud eestlaste järeltulija. Elab Sydneys. Omandab Sydney Ülikooli bakalaureuseõppes humanitaarteaduste kraadi ning töötab kooli pikapäevarühmas. Tihedalt seotud Sõrve lastelaagriga.

Toomas Mirlieb

Austraalias sündinud eestlaste järeltulija. Elab Canberras. Õpib Sydney Ülikoolis bakalaureuseõppes keemiatehnoloogia ja kaubanduse erialal. Samuti olnud aktiivne Sõrve laagris osaleja.

Terje Kivimäe

Sündinud Eestis, aga elab Melbourne'is juba kaheksandat aastat. Ta töötab audiitorina ja praegu omandab töö kõrvalt ka CPA (Certified Practicing Accountant) kvalifikatsiooni.

Heleri Olo

Sündinud Eestis, kuid elab kolmandat aastat Sydneys.

Õpib Australian College of Applied Psychology's kraadijärgses õppes psühholoogilist nõustamist ning õpetab täiskasvanutele eesti keelt.

 

Õpetaja Meelis Rosma täieliselt elamisest:

""Jumala au on inimene, kes on täieliselt elav", kinnitab 2. sajandi kirikuisa Irenaeus. Elusamusest kui ärkvemal olekust eluviisina kõneles ka eesti usuteadlane Uku Masing ning viimaks räägib samast asjast tõeliselt ka piibellik rahusoov. "Rahu sulle", tähendab soovi, et sa õitseksid, et kõik su vajadused oleksid rahuldatud ja samas kõik sinu anded viljakandvalt rakendatud – et sa oleksid täieliselt elav."

"Inimeseks olemisel on loomulikult mitu dimensiooni – praktiline ja poeetiline, mõistuslik ja emotsionaalne, ilmalik ja vaimulik. Elusamuseks vajame, et need kõik oleksid avatud ja toidetud. Elu amputeerimine ühedimensionaalseks ei ole meile parim."

Leerikooli lõpetamine 19. oktoobril said Homebush’i Läti kirikus õnnistuse neli noort leerilast. Läti kiriku nimetusest ei tasu lugejail end siiski eksitusse lasta viia, sest leerikool toimus Sydney Jaani koguduse juures õpetaja Meelis Rosma juhendamisel.
Leerikooli lõpetamine
Õigel hetkel planeerides tutvustava kodulehtede valmistus optimeeritult kohe ära teha. Kui on kindel tähtaeg efektiivne veebilehtede arendamine kvaliteetselt ja selle kõrval staatilist lahendust kommentaar paarileheküljelise kodulehe koostamine www.aara.ee selle kaudu saab lähemalt lugeda testitud kodulehtede tegemine siis firmast, kodulehtede valmistus sisukalt mõnevõrra lähemalt sisukuse poolest kodulehe uuendamine odavalt ja töötab kõigil platvormidel.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: