Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu uus esimees on Laas Leivat

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aastakoosolek toimus sel aastal 25.-26. aprillil Riia Eesti Majas.

ÜEKN uus esimees Laas Leivat ja endine esimees Jaak Juhansoo. Foto: Vaba Eesti SõnaNii nagu teistelgi pagulasorganisatsioonidel, on ka ÜEKNil olnud viimastel aastatel tegemist identiteedi ja eesmärkide teadvustamisega ning organisatsiooni ümberkorraldamisega, ikka lootuses tõmmata juurde noori ja parandada infovahetust kiiresti muutuvas maailmas. Endistel aegadel on tehtud mitmeid otsuseid, mis tänapäeval ei ole enam ei mõistlikud ega jätkusuutlikud – näiteks kasvõi täiskogude korraldamine igal aastal maailma erinevates paikades. Seega otsustatigi ühe meetmena kulude kokkuhoidmiseks hakata korraldama 30-40 osavõtjaga täiskogusid igal teisel aastal ja pidada neid edaspidi Eestis. See aitab loodetavasti kaasa ka ühe teise valusa probleemi lahendamisele – oma tegevusest teavitamisele Eesti meedias ja eesti elanik-konnale laiemalt. Praegu ei tea keskmine eestlane ei Eestis ega väljaspool ÜEKN tegevusest eriti midagi. Reorganiseeriti ka juhatust, ikka lootuses see aktiivsemalt tööle panna. ÜEKN uuendamise ettepanekud töötasid aasta jooksul välja kolme suurema liikmesmaa esindajad: Marju Rink-Abel Ameerika Ühendriikidest, Markus Hess Kanadast ja Aho Rebas Rootsist. Täiskogu väisas külalisena ka Riias viibinud värske peaminister Taavi Rõivas, kes kõneles Eesti julgeolekust praeguse terava rahvusvahelise olukorra tingimustes. Otsese sõjalise julgeoleku kõrval (kus Eesti on üks neljast NATO liikmest, kes panustab 2% või rohkem kaitsekulutusteks) ei ole vähem oluline laiem majanduslik julgeolek ehk siis see, kust tuleb meie gaas, elekter ning kui usaldusväärsed on meie sisemised julgeoleku-struktuurid nagu politsei jm. Peaminister Rõivas mainis, et on viimastel päevadel pidanud läbirääkimisi nii Läti kui Soomega just alternatiivsete energialiikide üle. Gaasisõltuvuse vähendamiseks Venemaast on olnud jutuks ka Eesti-Soome gaasitunnel. Rõivas rõhutas ka koostöösoovi kõikide välismaal elavate eestlastega, tunnustades samas eesti vanemate rolli lastele keele õpetamisel. Peaminister rääkis, et talle jättis sügava mulje New Yorki Eesti Kooli külastus aasta tagasi ning kohtumine sealsete lastega. Välismaal sündinud laste vanematel on oluline teada, et nii Rõivas kui ka välismi-nister Urmas Paet pooldavad topeltkodakondsuse võimaldamist välismaal sündinud lastele. Praegu teatavasti on seaduses vastuolu ehk siis kirjade järgi peaks topeltkodakondsust mittelubavas Eestis mitme kodakondsusega noor 18-aastaseks saamisel otsustama, kumma kodakondsuse ta jätab ja kummast loobub. Samas ei saa keegi sundida kodanikku loobumast sünnijärgsest eesti kodakondsusest. Rõivas kinnitas, et tema erakond töötab selles suunas, et edaspidi ei nõutaks sünnijärgse kodakondsusega noortelt sellise valiku tegemist, sest tulevaste lojaalsete kodanike kaotamine ei ole kindlasti mitte Eesti riigi huvides. Ja meeldetuletusena nendest lastest hoiab peaminister Rõivas oma kabinetis palli, mille kinkisid talle New Yorgi Eesti Kooli lapsed. Külalistena esinesid täiskogule veel Eesti Rahvuskaaslaste programmi nõu-kogu esimees, Haridus- ja teadusministeeriumi ase-kantsler Madis Lepajõe, tutvustades uut rahvuskaaslaste programmi ning Kultuuriministeeriumi ase-kantsler Anne-Ly Reimaa, kes rääkis Eesti Vabariigi eelseisva 100. a. juubeli tähistamise ulatuslikest plaanidest. Eesti Kultuuriseltside Ühingu esimees Valter Haamer tutvustas oma seltsi ja kutsus ka koostööle. Vaatlejana osales Kasahstani Eesti Kultuuriseltsi esindaja Andrei Lodi. Nagu juba pealkirjas mainitud, valiti ÜEKN uueks esimeheks Eesti Vabariigi aupeakonsul Kanadas, Laas Leivat. Jaak Juhansoo, kes loobus kandideerimast tervislikel põhjustel, jätkab juhatuses laekurina. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aastakoosolek toimus sel aastal 25.-26. aprillil Riia Eesti Majas. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu uus esimees on Laas Leivat

KÄRT ULMAN 16. mail 2014

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aastakoosolek toimus sel aastal 25.-26. aprillil Riia Eesti Majas.

Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu uus esimees on Laas Leivat
ÜEKN uus esimees Laas Leivat ja endine esimees Jaak Juhansoo. Foto: Vaba Eesti Sõna

Nii nagu teistelgi pagulasorganisatsioonidel, on ka ÜEKNil olnud viimastel aastatel tegemist identiteedi ja eesmärkide teadvustamisega ning organisatsiooni ümberkorraldamisega, ikka lootuses tõmmata juurde noori ja parandada infovahetust kiiresti muutuvas maailmas. Endistel aegadel on tehtud mitmeid otsuseid, mis tänapäeval ei ole enam ei mõistlikud ega jätkusuutlikud – näiteks kasvõi täiskogude korraldamine igal aastal maailma erinevates paikades.

Seega otsustatigi ühe meetmena kulude kokkuhoidmiseks hakata korraldama 30-40 osavõtjaga täiskogusid igal teisel aastal ja pidada neid edaspidi Eestis. See aitab loodetavasti kaasa ka ühe teise valusa probleemi lahendamisele – oma tegevusest teavitamisele Eesti meedias ja eesti elanik-konnale laiemalt. Praegu ei tea keskmine eestlane ei Eestis ega väljaspool ÜEKN tegevusest eriti midagi.

Reorganiseeriti ka juhatust, ikka lootuses see aktiivsemalt tööle panna.

ÜEKN uuendamise ettepanekud töötasid aasta jooksul välja kolme suurema liikmesmaa esindajad: Marju Rink-Abel Ameerika Ühendriikidest, Markus Hess Kanadast ja Aho Rebas Rootsist.

Täiskogu väisas külalisena ka Riias viibinud värske peaminister Taavi Rõivas, kes kõneles Eesti julgeolekust praeguse terava rahvusvahelise olukorra tingimustes. Otsese sõjalise julgeoleku kõrval (kus Eesti on üks neljast NATO liikmest, kes panustab 2% või rohkem kaitsekulutusteks) ei ole vähem oluline laiem majanduslik julgeolek ehk siis see, kust tuleb meie gaas, elekter ning kui usaldusväärsed on meie sisemised julgeoleku-struktuurid nagu politsei jm. Peaminister Rõivas mainis, et on viimastel päevadel pidanud läbirääkimisi nii Läti kui Soomega just alternatiivsete energialiikide üle. Gaasisõltuvuse vähendamiseks Venemaast on olnud jutuks ka Eesti-Soome gaasitunnel.

Rõivas rõhutas ka koostöösoovi kõikide välismaal elavate eestlastega, tunnustades samas eesti vanemate rolli lastele keele õpetamisel. Peaminister rääkis, et talle jättis sügava mulje New Yorki Eesti Kooli külastus aasta tagasi ning kohtumine sealsete lastega.

Välismaal sündinud laste vanematel on oluline teada, et nii Rõivas kui ka välismi-nister Urmas Paet pooldavad topeltkodakondsuse võimaldamist välismaal sündinud lastele. Praegu teatavasti on seaduses vastuolu ehk siis kirjade järgi peaks topeltkodakondsust mittelubavas Eestis mitme kodakondsusega noor 18-aastaseks saamisel otsustama, kumma kodakondsuse ta jätab ja kummast loobub. Samas ei saa keegi sundida kodanikku loobumast sünnijärgsest eesti kodakondsusest.

Rõivas kinnitas, et tema erakond töötab selles suunas, et edaspidi ei nõutaks sünnijärgse kodakondsusega noortelt sellise valiku tegemist, sest tulevaste lojaalsete kodanike kaotamine ei ole kindlasti mitte Eesti riigi huvides. Ja meeldetuletusena nendest lastest hoiab peaminister Rõivas oma kabinetis palli, mille kinkisid talle New Yorgi Eesti Kooli lapsed.

Külalistena esinesid täiskogule veel Eesti Rahvuskaaslaste programmi nõu-kogu esimees, Haridus- ja teadusministeeriumi ase-kantsler Madis Lepajõe, tutvustades uut rahvuskaaslaste programmi ning Kultuuriministeeriumi ase-kantsler Anne-Ly Reimaa, kes rääkis Eesti Vabariigi eelseisva 100. a. juubeli tähistamise ulatuslikest plaanidest. Eesti Kultuuriseltside Ühingu esimees Valter Haamer tutvustas oma seltsi ja kutsus ka koostööle. Vaatlejana osales Kasahstani Eesti Kultuuriseltsi esindaja Andrei Lodi.

Nagu juba pealkirjas mainitud, valiti ÜEKN uueks esimeheks Eesti Vabariigi aupeakonsul Kanadas, Laas Leivat. Jaak Juhansoo, kes loobus kandideerimast tervislikel põhjustel, jätkab juhatuses laekurina.

Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu uus esimees on Laas Leivat Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aastakoosolek toimus sel aastal 25.-26. aprillil Riia Eesti Majas.
Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu uus esimees on Laas Leivat
Kõlab isegi uskumatult MTÜ veebilehtede tegemine firma poolt ja teda ma usaldan. Hoolsalt käsitööna lihtsamat sorti kodulehe uuendamine kiiresti puhul kvaliteedieelist vahedalt uus veebilehe koostamine artikkel www.aara.ee mis pakub põnevat veebilehtede arendamine kui ka, uuendustele avatud paarileheküljelise kodulehtede tegemine kaasaegselt toob kindlasti tagasi.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: