Väliseesti noored saavad taotleda Eestis õppimiseks stipendiumi

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kolmes kategoorias.

Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Teistes keeltes õppimist Rahvuskaaslaste programmi raames ei toetata. Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast.Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat. Erandkorras võivad stipendiumile kandideerida ka konkursi teistele tingimustele vastavad noored, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul. Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat. Rahvuskaaslaste programmi lastelaagrites osalemise stipendiumi eesmärk on anda väliseesti lastele võimalus viibida ühe suve jooksul Eestis lastelaagris. Toetusega kaetakse laagri osalemistasu. Stipendiumi võivad taotleda noored väliseestlased, kes pole vähemalt viimased 5 aastat Eestis alaliselt elanud. Igas laagris kehtib oma vanusepiirang, üldjuhul võivad kandideerida 8-14 aastased lapsed. Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form#sthash.oljLKqD2.dpuf hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel) aadressile: Rahvuskaaslaste programm Kõrghariduse arenduskeskus Sihtasutus Archimedes Koidula 13A10125 Tallinn Eesti Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kolmes kategoorias. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Väliseesti noored saavad taotleda Eestis õppimiseks stipendiumi

Sihtasutus Archimedes 25. märtsil 2014

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kolmes kategoorias.

Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Teistes keeltes õppimist Rahvuskaaslaste programmi raames ei toetata. Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast.Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat. Erandkorras võivad stipendiumile kandideerida ka konkursi teistele tingimustele vastavad noored, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul.

Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat.

Rahvuskaaslaste programmi lastelaagrites osalemise stipendiumi eesmärk on anda väliseesti lastele võimalus viibida ühe suve jooksul Eestis lastelaagris. Toetusega kaetakse laagri osalemistasu. Stipendiumi võivad taotleda noored väliseestlased, kes pole vähemalt viimased 5 aastat Eestis alaliselt elanud. Igas laagris kehtib oma vanusepiirang, üldjuhul võivad kandideerida 8-14 aastased lapsed.

Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form#sthash.oljLKqD2.dpuf hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel) aadressile:

Rahvuskaaslaste programm

Kõrghariduse arenduskeskus

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13A10125 Tallinn Eesti

Väliseesti noored saavad taotleda Eestis õppimiseks stipendiumi Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi. Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kolmes kategoorias.
Väliseesti noored saavad taotleda Eestis õppimiseks stipendiumi
Paljud tuttavad on soovitanud kiire kodulehtede tegemine pakub siiski palju funktsionaalsusi. Tõsiseltvõetav lahendus kodulehtede valmistamine kvaliteetselt ja see peab vastu aastaid juurde webilehe tegemine kaasaegselt veebilehe valmistamine terviklik lähenemine toodete veebilehe arendamine mis töötab ka koormusega innovatiivselt viimistletud tulemuslik netilehe tegemine firmadele kui vaja tegusat nõu.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: