Austraalia Eesti Seltside Liidu esindajatekogu koosolek

Adelaide’is 26. Jaanuaril 2014 Seltside liidul oli 2013. a alguses 22 liikmesorganisatsiooni: Adelaide’i, Brisbane’i, Canberra, Lääne-Austraalia, Melbourne’i, Sydney, Tasmaania, Thirlmere’i ja Wollongongi Eesti Seltsid, Adelaide Eesti Seltsi Naisring, Eesti Abistamise Komitee, Eesti Etnograafiaring Austraalias, Eesti Kirjandushuviliste Ring Austraalias, Eesti Meeskoor Austraalias, Eesti Sõjaveteranide Liit, Eesti Võitlejate Ühing Austraalias, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Melbourne’i Eesti Ühing “Kodu” Naiskoor, Melbourne Eesti Skautlike Noorte Sõprade Ühing, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööring, Sydney Rahvatantsurühm “Virmalised”, Sõrve Sõbrad.

Esindajatekogu koosolekul oli esindatud 20-st organisatsioonist 15. Kutsutud külalistena olid kohal Eesti Vabariigi peakonsul Austraalias, Katrin Kanarik ja Perthi aukonsul Anu van Hattem. Aasta kestel Eesti Meeskoor Austraalias ja Thirlmere Eesti Selts lõpetasid tegevuse. Esindajatekogu koosolekul oli esindatud 20-st organisatsioonist 15. Kutsutud külalistena olid kohal Eesti Vabariigi peakonsul Austraalias, Katrin Kanarik ja Perthi aukonsul Anu van Hattem, viimane esindas ametlikult ka Lääne-Austraalia Eestlaste Ühingut ja Eesti Naiste Klubi. Kolmetunniline koosolek kulges sõbralikus meeles. Liidu juhatuse ja liikmes-organisatsioonide aruanded kinnitati. Peakonsul Katrin Kanarik tänas võimaluse eest koosolekust osa võtta ning taas näha inimesi, keda ta juba hästi tunneb kui ka neid kellega ei ole veel tutvust teha jõudnud. Ta on Austraalias olnud augustikuust alates ning jääb siia kolmeks aastaks. Esimesel poolaastal on ta aktiivselt tutvunud siinsete eestlastega ning Austraalia ametnike ja võimukandjatega, et neid kolme aastat võimalikult efektiivselt veeta. Konsulaadi töös ei ole peakonsuli sõnul suuri muudatusi ette näha. Konsulaat tegi eelmisel perioodil statistika järgi 1500 registreeritud toimingut. Kahele on see hulk tööd, seda enam, et toimingutega kaasnevad sageli ka kirjavahetus ning täiendavad asjaajamised. Peamiste toimingutena tõi peakonsul ära esmapasside tellimise, passivahetuse ning muu konsulaarabi. Konsul tänas hästi toimiva infovahetuse eest nii isiklikult kui Eesti organisatsioonidega. Väike Eesti kogukond suudab palju ära teha. Eesti Austraalia suhteid hindas peakonsul heaks (vaatamata väikestele viperustele). Eesti on huvitatud tervisekindlustuse lepingu sõlmimisest Austraaliaga, mis ei ole aga kahjuks leidnud austraaliapoolset huvi ega toetust. Probleeme tekib eestlasest seljakotirändajatega Austraalias, kel pole kehtivat reisikindlustust. Juhul, kui isikul tervisega Austraalias midagi juhtub, jääb probleem eelkõige inimesele endale. Peakonsul puudutas lühidalt ka konsulaarabi küsimusi. On juhtunud, et töö- ja puhkeviisaga Austraalias viibiv Eesti noor pöördub konsulaati murega, et tööd ei ole, raha on otsa saanud ja tahaks koju minna. Kas konsulaat annab raha? Vanematele ei julge öelda. Konsulaat siis selgitab olukorda ning aitab näiteks laenu vahendada sugulaste käest. Sageli piisab lihtsalt selgitustööst. Juhtumid, mis konsulaadini jõuavad, on õnneks ikkagi vähemuses, ning enamusel siia tulijatest probleeme ei teki. Peakonsul on hea meelega nõus eesti kogukonna küsimustele vastama ning kutsub üles koostööle. Konsulaadis Sydneys on praegu remont käimas, seega ta hetkel konsulaati külastama ei kutsunud. Aukonsul Anu andis lühiülevaate eestlaste kogukonna tegevusest Perthis. Eesti noorte arv, kes Perthi tööle tulevad, on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud ning üha rohkem neist otsustab ka jääda. Uus emmede grupp on aktiivselt tegutsemas. Liidu juhatus oma aruandes teatas, et pidas aasta jooksul 10 koosolekut. Augustikuus kaotati ootamatu surma läbi laekur Leida Piip ja septembrikuus endine liidu esimees ja Melbourne'i aseesimees Arvi Vainomäe. Rahvuskapitali korjanduses laekus käesoleval aastal $6955.00, mis oli veidi rohkem kui eelmisel aastal, kuigi annetajate arv oli 19 isiku võrra väiksem. Kuigi laekunud summat võib lugeda rahuldavaks, arvestades et Seltside Liit igal aastal toetab järgnevaid organisatsioone: "Meie Kodu" $8000.00, Eesti Arhiiv Austraalias $3500.00, Sõrve laager $3000, eesti keel/kultuur kuni $2000.00 jne, kogusummas $18,000.00, on puudujääk tunduv, mida Rahvuskapital, liikmemaksud ja A.Kaljo fondi intress ei kata. Paratamatult peab kas fondi põhikapitali vähendama, toetusi vähendama või katsuda liidu sissetulekut Rahvuskapitali korjanduse kaudu tõstma. Selles on raskusi, kuna vanemate generatsioonide kindlad toetajad on arvuliselt tunduvalt vähenenud ja noorematel ei paista olevat huvi või puudub ülevaade korjanduse tähtsusest, vaatamata sellele, et juhatus on pannud kuulutusi ka veebilehtedele ning isegi eelmisel aastal valmistas You tube video korjanduse tutvustamiseks. Heaks uudiseks oli SBSi radio eestikeelse saate jätkamine, mis on juhtiva produtsendi Triin Pehki kindlates kätes. Julgeme loota, et saate tagastamine tuli tänu liidu eelmise aasta põhjalikule avaldusele, kus kõiki kriteeriumipunkte katsusime katta. Arhivaari mag Maie Barrow poolt koostatud raamatuid "Estonians in Australia" on aasta jooksul müüdud üle 350. Peale Arhiivi peaks neid olema saadaval igas eesti seltsis . Aukirjaga tunnustati 2013.a. Edgar Briedist ja Maia Dyke'i Adelaide'ist, Sirje Jõgi ja Milvi Vaikmad Melbourne'ist ning Eili Annukit Sydneyst nende töö ja panuse eest Austraalia eesti kogukondades. XXIV Eesti Päevad Sydneys 2012.a. lõpul õnnestusid väga hästi rikkaliku kava ja rohkearvulise osavõtjatega. Soovime palju edu eelolevatele XXV Eesti Päevadele Melbourne'is käesoleva aasta lõpus. Liidu eesti keele õpingute koordineerija Tiiu Salasoo on ka käesoleval aastal edendanud eesti keele õppimist kasutades Austraaliat külastanud eesti keele kui võõrkeele õpetajaid ja korraldades Eesti Haridusministeeriumi toetusega väikelaste vanematele lugemise õpetamise kursuse. Keele õpetamise kursused olid enamuses osariikides. Liikmesorganisatsioonide aasta aruanded näitasid, et kuigi aasta jooksul olude põhjul Eesti Meeskoor Austraalias ja Thirlmere Eesti Selts "Koit" lõpetasid tegevuse, oli Brisbane'is, Sydneys ja Perthis märgatavalt tegevuse suurenemist just sisserännanud noorte eestlaste näol, kes on moodustanud "emmede" ja noorte emade grupid. Liikmesorganisatsioonides jätkus tegevus eelmiste aastate eeskujul. Adelaide'i "Pub Night", Sydney "E-klubi ja Melbourne'i kõrtsiõhtud, Eesti Päevad, Sõrve laagrid, rahvatantsu- grupid on meie nooremate põlvkondade taimelavad, mis näitavad, et oleme elujõuline kogukond. Koostöö Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga on hea tänu meie USA esindaja pr Iri Lutsule. Täiskogu aastapeakoosolekust Torontos võttis osa 10-ne liikmesmaa delegaati. Liitu esindas Iivo Tuul. Koosoleku põhiteemaks oli plaanitud arutelu ÜEKNi eesmärgi, tegevuse ja tuleviku üle. Moodustati kolmeliikmeline komisjon, kes töötab läbi esitatud soovitused, põhikirja ja kodukorra muudatused ning koostab ettekande. Otustati ka, et ÜEKN palkab täiskohaga tegevjuhi, kes tegeleb administratiivse töö ja majandusega ning info vahetamisega. Järgmine täiskogu koosolek peetakse Riias 2014.a. aprillis. Koosolek kinnitas juhatuse ettepaneku arvepidamise lihtsustamiseks ühendada Liidu kulude ja tulude ning rahvuskapitali pangaarved. Koosolek kinnitas Liidu juhatuse kassa eelarve ja tegevuskava, mis hõlmab: 1. Jätkata Liidu tegevust väljakujunenud vormis ja tegeleda meie teise ja kolmanda põlvkonna vajadustega eesti keele ja kultuuri säilitamiseks siin maal. 2. Toetada Eesti Arhiiv Austraalias tegevust 3. Toetada ja aktiivselt aidata veebilehe ESTNET arengut ja kasutamist 4. Jätkata koostööd kõigi eesti organisatsioonidega Austraalias 5. Jätkata koostööd Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga 6. Jätkata koostööd Eesti Vabariigi asutuste ja esindajatega 7. Toetada eesti keele õppimist Austraalias 8. Korraldada Rahvuskapitali korjandust traditsioonilises vormis Liidu asukohaks jäi Adelaide ning juhatusse valiti 2014. aastaks Iivo Tuul, Richard Semenov, Relika Williams, Eve Smart, Anneliis Martinson, Marika Tiggemann ja Kristina Martinson. Järgmine esindajatekogu koosolek peetakse Melbourne'is 31. detsembril 2014. Kohtume XXV Eesti Päevadel Melbourne'is 27.-31. detsember 2014   Iivo Tuul AESL juhatuse esimees Adelaide’is 26. Jaanuaril 2014 Seltside liidul oli 2013. a alguses 22 liikmesorganisatsiooni: Adelaide’i, Brisbane’i, Canberra, Lääne-Austraalia, Melbourne’i, Sydney, Tasmaania, Thirlmere’i ja Wollongongi Eesti Seltsid, Adelaide Eesti Seltsi Naisring, Eesti Abistamise Komitee, Eesti Etnograafiaring Austraalias, Eesti Kirjandushuviliste Ring Austraalias, Eesti Meeskoor Austraalias, Eesti Sõjaveteranide Liit, Eesti Võitlejate Ühing Austraalias, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Melbourne’i Eesti Ühing “Kodu” Naiskoor, Melbourne Eesti Skautlike Noorte Sõprade Ühing, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööring, Sydney Rahvatantsurühm “Virmalised”, Sõrve Sõbrad. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Austraalia Eesti Seltside Liidu esindajatekogu koosolek

IIVO TUUL 7. veebr. 2014

Adelaide’is 26. Jaanuaril 2014
Seltside liidul oli 2013. a alguses 22 liikmesorganisatsiooni: Adelaide’i, Brisbane’i, Canberra, Lääne-Austraalia, Melbourne’i, Sydney, Tasmaania, Thirlmere’i ja Wollongongi Eesti Seltsid, Adelaide Eesti Seltsi Naisring, Eesti Abistamise Komitee, Eesti Etnograafiaring Austraalias, Eesti Kirjandushuviliste Ring Austraalias, Eesti Meeskoor Austraalias, Eesti Sõjaveteranide Liit, Eesti Võitlejate Ühing Austraalias, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Melbourne’i Eesti Ühing “Kodu” Naiskoor, Melbourne Eesti Skautlike Noorte Sõprade Ühing, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööring, Sydney Rahvatantsurühm “Virmalised”, Sõrve Sõbrad.

Austraalia Eesti Seltside Liidu esindajatekogu koosolek
Esindajatekogu koosolekul oli esindatud 20-st organisatsioonist 15. Kutsutud külalistena olid kohal Eesti Vabariigi peakonsul Austraalias, Katrin Kanarik ja Perthi aukonsul Anu van Hattem.

Aasta kestel Eesti Meeskoor Austraalias ja Thirlmere Eesti Selts lõpetasid tegevuse.

Esindajatekogu koosolekul oli esindatud 20-st organisatsioonist 15. Kutsutud külalistena olid kohal Eesti Vabariigi peakonsul Austraalias, Katrin Kanarik ja Perthi aukonsul Anu van Hattem, viimane esindas ametlikult ka Lääne-Austraalia Eestlaste Ühingut ja Eesti Naiste Klubi.

Kolmetunniline koosolek kulges sõbralikus meeles. Liidu juhatuse ja liikmes-organisatsioonide aruanded kinnitati.

Peakonsul Katrin Kanarik tänas võimaluse eest koosolekust osa võtta ning taas näha inimesi, keda ta juba hästi tunneb kui ka neid kellega ei ole veel tutvust teha jõudnud. Ta on Austraalias olnud augustikuust alates ning jääb siia kolmeks aastaks. Esimesel poolaastal on ta aktiivselt tutvunud siinsete eestlastega ning Austraalia ametnike ja võimukandjatega, et neid kolme aastat võimalikult efektiivselt veeta.

Konsulaadi töös ei ole peakonsuli sõnul suuri muudatusi ette näha. Konsulaat tegi eelmisel perioodil statistika järgi 1500 registreeritud toimingut. Kahele on see hulk tööd, seda enam, et toimingutega kaasnevad sageli ka kirjavahetus ning täiendavad asjaajamised. Peamiste toimingutena tõi peakonsul ära esmapasside tellimise, passivahetuse ning muu konsulaarabi. Konsul tänas hästi toimiva infovahetuse eest nii isiklikult kui Eesti organisatsioonidega. Väike Eesti kogukond suudab palju ära teha.

Eesti Austraalia suhteid hindas peakonsul heaks (vaatamata väikestele viperustele). Eesti on huvitatud tervisekindlustuse lepingu sõlmimisest Austraaliaga, mis ei ole aga kahjuks leidnud austraaliapoolset huvi ega toetust. Probleeme tekib eestlasest seljakotirändajatega Austraalias, kel pole kehtivat reisikindlustust. Juhul, kui isikul tervisega Austraalias midagi juhtub, jääb probleem eelkõige inimesele endale.

Peakonsul puudutas lühidalt ka konsulaarabi küsimusi. On juhtunud, et töö- ja puhkeviisaga Austraalias viibiv Eesti noor pöördub konsulaati murega, et tööd ei ole, raha on otsa saanud ja tahaks koju minna. Kas konsulaat annab raha? Vanematele ei julge öelda. Konsulaat siis selgitab olukorda ning aitab näiteks laenu vahendada sugulaste käest. Sageli piisab lihtsalt selgitustööst. Juhtumid, mis konsulaadini jõuavad, on õnneks ikkagi vähemuses, ning enamusel siia tulijatest probleeme ei teki.

Peakonsul on hea meelega nõus eesti kogukonna küsimustele vastama ning kutsub üles koostööle. Konsulaadis Sydneys on praegu remont käimas, seega ta hetkel konsulaati külastama ei kutsunud.

Aukonsul Anu andis lühiülevaate eestlaste kogukonna tegevusest Perthis. Eesti noorte arv, kes Perthi tööle tulevad, on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud ning üha rohkem neist otsustab ka jääda. Uus emmede grupp on aktiivselt tegutsemas.

Liidu juhatus oma aruandes teatas, et pidas aasta jooksul 10 koosolekut. Augustikuus kaotati ootamatu surma läbi laekur Leida Piip ja septembrikuus endine liidu esimees ja Melbourne'i aseesimees Arvi Vainomäe.

Rahvuskapitali korjanduses laekus käesoleval aastal $6955.00, mis oli veidi rohkem kui eelmisel aastal, kuigi annetajate arv oli 19 isiku võrra väiksem.

Kuigi laekunud summat võib lugeda rahuldavaks, arvestades et Seltside Liit igal aastal toetab järgnevaid organisatsioone: "Meie Kodu" $8000.00, Eesti Arhiiv Austraalias $3500.00, Sõrve laager $3000, eesti keel/kultuur kuni $2000.00 jne, kogusummas $18,000.00, on puudujääk tunduv, mida Rahvuskapital, liikmemaksud ja A.Kaljo fondi intress ei kata. Paratamatult peab kas fondi põhikapitali vähendama, toetusi vähendama või katsuda liidu sissetulekut Rahvuskapitali korjanduse kaudu tõstma. Selles on raskusi, kuna vanemate generatsioonide kindlad toetajad on arvuliselt tunduvalt vähenenud ja noorematel ei paista olevat huvi või puudub ülevaade korjanduse tähtsusest, vaatamata sellele, et juhatus on pannud kuulutusi ka veebilehtedele ning isegi eelmisel aastal valmistas You tube video korjanduse tutvustamiseks.

Heaks uudiseks oli SBSi radio eestikeelse saate jätkamine, mis on juhtiva produtsendi Triin Pehki kindlates kätes. Julgeme loota, et saate tagastamine tuli tänu liidu eelmise aasta põhjalikule avaldusele, kus kõiki kriteeriumipunkte katsusime katta.

Arhivaari mag Maie Barrow poolt koostatud raamatuid "Estonians in Australia" on aasta jooksul müüdud üle 350. Peale Arhiivi peaks neid olema saadaval igas eesti seltsis .

Aukirjaga tunnustati 2013.a. Edgar Briedist ja Maia Dyke'i Adelaide'ist, Sirje Jõgi ja Milvi Vaikmad Melbourne'ist ning Eili Annukit Sydneyst nende töö ja panuse eest Austraalia eesti kogukondades.

XXIV Eesti Päevad Sydneys 2012.a. lõpul õnnestusid väga hästi rikkaliku kava ja rohkearvulise osavõtjatega. Soovime palju edu eelolevatele XXV Eesti Päevadele Melbourne'is käesoleva aasta lõpus.

Liidu eesti keele õpingute koordineerija Tiiu Salasoo on ka käesoleval aastal edendanud eesti keele õppimist kasutades Austraaliat külastanud eesti keele kui võõrkeele õpetajaid ja korraldades Eesti Haridusministeeriumi toetusega väikelaste vanematele lugemise õpetamise kursuse. Keele õpetamise kursused olid enamuses osariikides.

Liikmesorganisatsioonide aasta aruanded näitasid, et kuigi aasta jooksul olude põhjul Eesti Meeskoor Austraalias ja Thirlmere Eesti Selts "Koit" lõpetasid tegevuse, oli Brisbane'is, Sydneys ja Perthis märgatavalt tegevuse suurenemist just sisserännanud noorte eestlaste näol, kes on moodustanud "emmede" ja noorte emade grupid.

Liikmesorganisatsioonides jätkus tegevus eelmiste aastate eeskujul. Adelaide'i "Pub Night", Sydney "E-klubi ja Melbourne'i kõrtsiõhtud, Eesti Päevad, Sõrve laagrid, rahvatantsu- grupid on meie nooremate põlvkondade taimelavad, mis näitavad, et oleme elujõuline kogukond.

Koostöö Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga on hea tänu meie USA esindaja pr Iri Lutsule. Täiskogu aastapeakoosolekust Torontos võttis osa 10-ne liikmesmaa delegaati. Liitu esindas Iivo Tuul. Koosoleku põhiteemaks oli plaanitud arutelu ÜEKNi eesmärgi, tegevuse ja tuleviku üle. Moodustati kolmeliikmeline komisjon, kes töötab läbi esitatud soovitused, põhikirja ja kodukorra muudatused ning koostab ettekande. Otustati ka, et ÜEKN palkab täiskohaga tegevjuhi, kes tegeleb administratiivse töö ja majandusega ning info vahetamisega. Järgmine täiskogu koosolek peetakse Riias 2014.a. aprillis.

Koosolek kinnitas juhatuse ettepaneku arvepidamise lihtsustamiseks ühendada Liidu kulude ja tulude ning rahvuskapitali pangaarved.

Koosolek kinnitas Liidu juhatuse kassa eelarve ja tegevuskava, mis hõlmab:

1. Jätkata Liidu tegevust väljakujunenud vormis ja tegeleda meie teise ja kolmanda

põlvkonna vajadustega eesti keele ja kultuuri säilitamiseks siin maal.

2. Toetada Eesti Arhiiv Austraalias tegevust

3. Toetada ja aktiivselt aidata veebilehe ESTNET arengut ja kasutamist

4. Jätkata koostööd kõigi eesti organisatsioonidega Austraalias

5. Jätkata koostööd Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga

6. Jätkata koostööd Eesti Vabariigi asutuste ja esindajatega

7. Toetada eesti keele õppimist Austraalias

8. Korraldada Rahvuskapitali korjandust traditsioonilises vormis

Liidu asukohaks jäi Adelaide ning juhatusse valiti 2014. aastaks Iivo Tuul, Richard Semenov, Relika Williams, Eve Smart, Anneliis Martinson, Marika Tiggemann ja Kristina Martinson.

Järgmine esindajatekogu koosolek peetakse Melbourne'is 31. detsembril 2014.

Kohtume XXV Eesti Päevadel Melbourne'is 27.-31. detsember 2014

 

Iivo Tuul

AESL juhatuse esimees

Austraalia Eesti Seltside Liidu esindajatekogu koosolek Adelaide’is 26. Jaanuaril 2014 Seltside liidul oli 2013. a alguses 22 liikmesorganisatsiooni: Adelaide’i, Brisbane’i, Canberra, Lääne-Austraalia, Melbourne’i, Sydney, Tasmaania, Thirlmere’i ja Wollongongi Eesti Seltsid, Adelaide Eesti Seltsi Naisring, Eesti Abistamise Komitee, Eesti Etnograafiaring Austraalias, Eesti Kirjandushuviliste Ring Austraalias, Eesti Meeskoor Austraalias, Eesti Sõjaveteranide Liit, Eesti Võitlejate Ühing Austraalias, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Melbourne’i Eesti Ühing “Kodu” Naiskoor, Melbourne Eesti Skautlike Noorte Sõprade Ühing, Lääne-Austraalia Eesti Naiste Klubi, Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööring, Sydney Rahvatantsurühm “Virmalised”, Sõrve Sõbrad.
Austraalia Eesti Seltside Liidu esindajatekogu koosolek
Hooga alustades selge kodulehe valmistamine sest kvaliteet maksab. Olen alatasa täheldanud tugeva veebilehe uuendamine asjatundjatelt siis alusta aegsasti sisukalt netilehe tegemine tekstilise kodulehe tegemine odavalt terviklik lähenemine kodulehe tegemine viimistletult ja see paistab välja miks mitte ka tugeva kodulehtede tegemine tasakaalustatult tähtis.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: