Eesti Rahva Muuseum kutsub väljaspool Eestit elavaid eesti lapsi linnalaagrisse „Kirju-mirju Eesti“

Kes on vanausuline? Mis on suulliim? Millest kõnelevad vanad ornamendid? Millised on minu juured ja kuidas need mind mõjutavad? Miks teistsuguste juurtega inimesed mõtlevad teistmoodi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame 14.–18. juulil 2014 üheskoos vastused linnalaagris „Kirju-mirju Eesti“.

Viiepäevases linnalaagris õpitakse praktilise tegevuse abil tundma Eesti kirevat vaimset ja materiaalset kultuuripärandit. Sõidetakse külla vanausulistele, setudele ja mulkidele, kus tutvutakse kohalike traditsioonide eripäradega ning proovitakse ka ise näiteks ikooni maalida, lambaid talitada või laastukatust panna. Arheoloogilistel väljakaevamistel uurime, kuidas luuakse kildhaaval kogutud info põhjal lugusid minevikust.   14.07.2014 – Tartu, Raadi mõis – "Minu ja sinu juured" – kust oleme pärit? Põhjalik linnaekskursioon. 15.07.2014 – Tartumaa, Kolkja – "Teisalt tulnud" – usundiline mitmekesisus.   16.07.2014 – Tartu, Ajalooarhiiv ning arheoloogiliste välitööde külastamine – "Mis meist maha jääb?" – erinevate kultuuride füüsilised allikad.   17.07.2014 – Võrumaa, Setumaa – "Teistmoodi eestlased" – rahvuse lai mõiste.   18.07.2014 – Viljandimaa, Heimtali – "Juurte juurde tagasi" – tutvumine Anu Raua vaibakoguga ning laagris kogetu mõtestamine kokkuvõtliku ühistegevuse kaudu (fotoloo koostamine grupitööna).   Mänguliste päevade jooksul õpitakse tundma iseenda juuri, et edaspidi teise pilguga märgata ja väärtustada kultuurierinevusi. Erinevate kultuuride mustrid ja värvid, kombed ja traditsioonid omandavad teise värvingu, kui neid mõista. Laagrit korraldab Eesti Rahva Muuseum koostöös Muinsuskaitseametiga. Kõik laagripäevad algavad ja lõpevad Tartu linnas. Lapsed ööbivad kodus. Osavõtutasu on 50 € lapse kohta. Sisaldab väljasõitude transporti, lõunat ja töövahendeid. Laager on suunatud 10–12-aastastele ning töökeeleks on eesti keel. Laagris on 15 kohta.   Varasemaid laagripäevi vaata: www.erm.ee/õpi/linnalaagrid Lisainfo: Jaanika Jaanits, koostöövõrgustike koordinaator; Tel 735 0447; E-post jaan[No SpaM]ika.jaanits@erm.ee Kes on vanausuline? Mis on suulliim? Millest kõnelevad vanad ornamendid? Millised on minu juured ja kuidas need mind mõjutavad? Miks teistsuguste juurtega inimesed mõtlevad teistmoodi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame 14.–18. juulil 2014 üheskoos vastused linnalaagris „Kirju-mirju Eesti“. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Eesti Rahva Muuseum kutsub väljaspool Eestit elavaid eesti lapsi linnalaagrisse „Kirju-mirju Eesti“

17. jaan. 2014

Kes on vanausuline? Mis on suulliim? Millest kõnelevad vanad ornamendid? Millised on minu juured ja kuidas need mind mõjutavad? Miks teistsuguste juurtega inimesed mõtlevad teistmoodi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame 14.–18. juulil 2014 üheskoos vastused linnalaagris „Kirju-mirju Eesti“.

Viiepäevases linnalaagris õpitakse praktilise tegevuse abil tundma Eesti kirevat vaimset ja materiaalset kultuuripärandit. Sõidetakse külla vanausulistele, setudele ja mulkidele, kus tutvutakse kohalike traditsioonide eripäradega ning proovitakse ka ise näiteks ikooni maalida, lambaid talitada või laastukatust panna. Arheoloogilistel väljakaevamistel uurime, kuidas luuakse kildhaaval kogutud info põhjal lugusid minevikust.

 

14.07.2014 – Tartu, Raadi mõis – "Minu ja sinu juured" – kust oleme pärit? Põhjalik linnaekskursioon. 15.07.2014 – Tartumaa, Kolkja – "Teisalt tulnud" – usundiline mitmekesisus.

 

16.07.2014 – Tartu, Ajalooarhiiv ning arheoloogiliste välitööde külastamine – "Mis meist maha jääb?" – erinevate kultuuride füüsilised allikad.

 

17.07.2014 – Võrumaa, Setumaa – "Teistmoodi eestlased" – rahvuse lai mõiste.

 

18.07.2014 – Viljandimaa, Heimtali – "Juurte juurde tagasi" – tutvumine Anu Raua vaibakoguga ning laagris kogetu mõtestamine kokkuvõtliku ühistegevuse kaudu (fotoloo koostamine grupitööna).

 

Mänguliste päevade jooksul õpitakse tundma iseenda juuri, et edaspidi teise pilguga märgata ja väärtustada kultuurierinevusi. Erinevate kultuuride mustrid ja värvid, kombed ja traditsioonid omandavad teise värvingu, kui neid mõista.

Laagrit korraldab Eesti Rahva Muuseum koostöös Muinsuskaitseametiga. Kõik laagripäevad algavad ja lõpevad Tartu linnas. Lapsed ööbivad kodus.

Osavõtutasu on 50 € lapse kohta. Sisaldab väljasõitude transporti, lõunat ja töövahendeid.

Laager on suunatud 10–12-aastastele ning töökeeleks on eesti keel.

Laagris on 15 kohta.

 

Varasemaid laagripäevi vaata: www.erm.ee/õpi/linnalaagrid

Lisainfo: Jaanika Jaanits, koostöövõrgustike koordinaator; Tel 735 0447; E-post

Eesti Rahva Muuseum kutsub väljaspool Eestit elavaid eesti lapsi linnalaagrisse „Kirju-mirju Eesti“ Kes on vanausuline? Mis on suulliim? Millest kõnelevad vanad ornamendid? Millised on minu juured ja kuidas need mind mõjutavad? Miks teistsuguste juurtega inimesed mõtlevad teistmoodi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame 14.–18. juulil 2014 üheskoos vastused linnalaagris „Kirju-mirju Eesti“.
Eesti Rahva Muuseum kutsub väljaspool Eestit elavaid eesti lapsi linnalaagrisse „Kirju-mirju Eesti“
Samavõrd vedamine on ka suurema netilehtede tegemine kui läheb korda. Hoolsalt käsitööna asjalik veebilehe valmistamine seda on ka raske hinnata aga ka mõjus veebilehe valmistamine hästi www.aara.ee miks mitte uurida ka tekstilise kodulehe tegemine asjatundjatelt uudse lahendusega innovatiivselt viimistletud kodulehtede koostamine hästi maksimaalselt kestvate tulemustega.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: