Sydney Eesti Maja Kooperatiiv sai uue esimehe

Pühapäeval, 28. oktoobril oli Sydney eesti majas õhus tunda põnevust. Toimus Eesti Maja Kooperatiivi (st Eesti Maja kinnisvara omanik) aastakoosolek ja osalejaid tuli kohale üle ootuste palju.

Koos hääletusvolitustega oli esindatud 56 kooperatiivi liiget, kes kõik sõbralikult ülemisse klubiruumi ära mahtusid. Saalis, kus tavaliselt aastakoosolekuid peetakse, oli samal ajal laadapäev, millele järgnes rahvatantsuproov. Kooperatiivi seitsmeliikmelises juhatuses vabanes 4 kohta, millele kandideeris 6 inimest. Kolm nendest olid endised juhatuse liikmed (Madis Alvre, Marika Kompus ja Aivo Takis) ja kolm olid uued kandidaadid (Aino Matwysik, Indrek Ott ja Merike Viigisalu). Esimese hääletusvooruga said juhatusse Alvre, Kompus ja Viigisalu; Takis ja Matwysik said võrdselt hääli. Nende kahe kandidaadi vahel toimus hääletuse lisavoor, mille võitis ülekaalukalt Aivo Takis. Peale aastakoosolekut toimus uue juhatuse ametite jagamise koosolek. Uueks esimeheks valiti Raul Seepter, aseesimeheks Aivo Takis, sekretäriks Taimi Nurm, laekuriks Tiina Tamm, majahalduriks Madis Alvre ja kindlustusjuhiks Marika Kompus. Meie Kodu soovib uuele juhatusele palju õnne ja edu!   ..........................................................................   Sydney Eesti Maja Kooperatiiv (Estonian House Co-operative Society Ltd) loodi 1938. aastal Sydney Eesti Seltsi (SES) initisatiivil. Alates 1927 oli SES tegutsenud erinevatel üüripindadel ja oma maja järgi igatsesid kõik eestlased. Kuna SES ise ei saanud tollase seaduse järgi maa ega kinnisvara omanik olla, siis asutati uus juriidiline isik. Kooperatiivi liikmeks astumiseks pidi ostma aktsiaid ehk osatähti, mille hind oli 1 nael. Kümme osatähte andis hääleõiguse koosolekul. Enamus liikmete panus oligi kümme naela, mis enne sõda oli tõesti suur raha. Meestöölise palk 1938/39 oli 5 naela nädalas (45h). Võib öelda, et £10 tol ajal = vähemalt $2000 tänapäeval. Rahareformi käigus 1966. aastal sai ühenaelase osatähe uueks väärtuseks 2 dollarit ja on seda siiani. Sydney Eesti Maja Kooperatiivil on 300 liiget, liikmemaks $40 aastas. Allikas: SEMK juhatus   Raul Seepter.Mis huvitavad plaanid on juhatusel alanud aastaks? Raul Seepter, uus Kooperatiivi esimees:  Kooperatiivi tulevikuplaanide kohta võiks rääkida lõputult. Seda näitas ka viimane peakoosolek, mis kestis üle 3 tunni. Lühikese kokkuvõttena, juhatusel on plaanis järgmist: Lähmal ajal peame ümber organiseerima oma  prügiveo. Praegune leping ei vasta enam maja vajadustele, mis on omamoodi märk sellest, et Eesti Maja kasutamine on kasvanud ja see on täpselt see, mida me tahame. Prügiveoga on ka seotud maja tagumise värava laiendamine, kuna hoovi parkijate arv on samuti suurenenud. Plaan on värava ava suurendada ja uus uks paigaldada,  suurem ukseava lihtsustab ka teenindussõidukite ligipääsu.  Veel vaatame üle, mis on eelmise aasta tööde nimekirjast tegemata jäänud ning vaja ära teha. Maja remondi ja korrastamise osas (mis on kooperatiivi põhieesmärk) on plaanis remontida veteranide (RSL) tuba. Kuna see on optimaalse suurusega ruum, sobib ta kasutamiseks mitmetele erinevatele all-organisatsioonidele, ning hetkel ei kasutata seda ruumi piisavalt. Ühtlasi saab sellest ka uus juhatuse koosolekute ruum (nii SES kui Koop). Enamus plaanid eeldavad rahalisi väljaminekuid. Plaanime kasutada olemasolevaid ressursse, teha koostööd SESga ja leida lisasissetuleku allikaid, seda eelkõige ruumide kasutamise optimeerimise ja väljarentimise näol. Kuna kooperatiivi liikmemaks käesoleval aastal tõusis, siis eeldame ka sealt suurenenud  laekumisi. Koosolekul tõstatati küsimus, et kooperatiivi tegemistest ei saada enne teada, kui alles aastakoosolekul. Seega pean prioriteediks liikmeskonna teavitamist meie tegemistest regulaarselt. Isiklikult arvan, et parim moodus selleks on peale iga kooperatiivi juhatuse koosolekut (toimuvad 2 kuu tagant) avaldada Meie Kodus lühike kokkuvõte koosolekust ja plaanidest. Püüame sarnast lähenemist rakendada ka Sydney Eesti Seltsi poolt ja koostöös Meie Koduga luua  Eesti Maja/Eesti Seltsi veerg, kus mõlemad organisatsioonid annavad liikmetele regulaarselt oma tegemistest teada. Parandame suhteid SESiga ning loodame heale koostööle nüüd, kus SES ja SEMK on paljudes  olulistes küsimustes ühel meelel ja peaaegu pooled juhatuse liikmed on samad. Veel üks väga huvitav küsimus, mis koosolekul üles kerkis: miks on meil eestlastel ühe eesmärgi jaoks kaks sarnast organisatsiooni ja miks ei võiks neid omavahel ühendada? Mina isiklikult olen kahe käega poolt. Enamus kohalolijad olid sellega nõus, aga arvasid, et seaduslikult pole see ikka võimalik nagu 75 aastat tagasigi. Tõmbaksin siin paralleeli Eesti Vabariigiga, mille taasiseseisvumine polnud ka pikka aega võimalik, ometi nüüd on ta olemas. Osad uskusid sellesse osad mitte, võitsid need, kes uskusid.  Aivo Takis.Kas koosolekul ka üllatusi oli? Aivo Takis, eelmine Kooperatiivi esimees: Minu jaoks oli üllatav see, et mõned auväärsed Sydney eestlased suhtuvad Eestist "hiljem" tulnud eestlastesse ikka veel umbusklikult ega võta omaks. Nagu oleks meid vaja karta. Või nagu oleks meil iga initsiatiivi taga kindlasti peidus mingi kurikaval tagamõte. Õnneks on heasoovlikke ja eelarvamusteta inimesi siiski rohkem ja uus üksmeelne juhatus sai tänu nendele edukalt valitud. Suur tänu kõigile neile! Pühapäeval, 28. oktoobril oli Sydney eesti majas õhus tunda põnevust. Toimus Eesti Maja Kooperatiivi (st Eesti Maja kinnisvara omanik) aastakoosolek ja osalejaid tuli kohale üle ootuste palju. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Sydney Eesti Maja Kooperatiiv sai uue esimehe

12. nov. 2013

Pühapäeval, 28. oktoobril oli Sydney eesti majas õhus tunda põnevust. Toimus Eesti Maja Kooperatiivi (st Eesti Maja kinnisvara omanik) aastakoosolek ja osalejaid tuli kohale üle ootuste palju.

Koos hääletusvolitustega oli esindatud 56 kooperatiivi liiget, kes kõik sõbralikult ülemisse klubiruumi ära mahtusid. Saalis, kus tavaliselt aastakoosolekuid peetakse, oli samal ajal laadapäev, millele järgnes rahvatantsuproov.

Kooperatiivi seitsmeliikmelises juhatuses vabanes 4 kohta, millele kandideeris 6 inimest. Kolm nendest olid endised juhatuse liikmed (Madis Alvre, Marika Kompus ja Aivo Takis) ja kolm olid uued kandidaadid (Aino Matwysik, Indrek Ott ja Merike Viigisalu). Esimese hääletusvooruga said juhatusse Alvre, Kompus ja Viigisalu; Takis ja Matwysik said võrdselt hääli. Nende kahe kandidaadi vahel toimus hääletuse lisavoor, mille võitis ülekaalukalt Aivo Takis.

Peale aastakoosolekut toimus uue juhatuse ametite jagamise koosolek. Uueks esimeheks valiti Raul Seepter, aseesimeheks Aivo Takis, sekretäriks Taimi Nurm, laekuriks Tiina Tamm, majahalduriks Madis Alvre ja kindlustusjuhiks Marika Kompus. Meie Kodu soovib uuele juhatusele palju õnne ja edu!

 

..........................................................................

 

Sydney Eesti Maja Kooperatiiv (Estonian House Co-operative Society Ltd) loodi 1938. aastal Sydney Eesti Seltsi (SES) initisatiivil. Alates 1927 oli SES tegutsenud erinevatel üüripindadel ja oma maja järgi igatsesid kõik eestlased. Kuna SES ise ei saanud tollase seaduse järgi maa ega kinnisvara omanik olla, siis asutati uus juriidiline isik. Kooperatiivi liikmeks astumiseks pidi ostma aktsiaid ehk osatähti, mille hind oli 1 nael. Kümme osatähte andis hääleõiguse koosolekul. Enamus liikmete panus oligi kümme naela, mis enne sõda oli tõesti suur raha. Meestöölise palk 1938/39 oli 5 naela nädalas (45h). Võib öelda, et £10 tol ajal = vähemalt $2000 tänapäeval. Rahareformi käigus 1966. aastal sai ühenaelase osatähe uueks väärtuseks 2 dollarit ja on seda siiani.

Sydney Eesti Maja Kooperatiivil on 300 liiget, liikmemaks $40 aastas.
Allikas: SEMK juhatus

 

Sydney Eesti Maja Kooperatiiv sai uue esimehe
Raul Seepter.

Mis huvitavad plaanid on juhatusel alanud aastaks?

Raul Seepter, uus Kooperatiivi esimees: 

Kooperatiivi tulevikuplaanide kohta võiks rääkida lõputult. Seda näitas ka viimane peakoosolek, mis kestis üle 3 tunni. Lühikese kokkuvõttena, juhatusel on plaanis järgmist:

Lähmal ajal peame ümber organiseerima oma  prügiveo. Praegune leping ei vasta enam maja vajadustele, mis on omamoodi märk sellest, et Eesti Maja kasutamine on kasvanud ja see on täpselt see, mida me tahame. Prügiveoga on ka seotud maja tagumise värava laiendamine, kuna hoovi parkijate arv on samuti suurenenud. Plaan on värava ava suurendada ja uus uks paigaldada,  suurem ukseava lihtsustab ka teenindussõidukite ligipääsu.  Veel vaatame üle, mis on eelmise aasta tööde nimekirjast tegemata jäänud ning vaja ära teha.

Maja remondi ja korrastamise osas (mis on kooperatiivi põhieesmärk) on plaanis remontida veteranide (RSL) tuba. Kuna see on optimaalse suurusega ruum, sobib ta kasutamiseks mitmetele erinevatele all-organisatsioonidele, ning hetkel ei kasutata seda ruumi piisavalt. Ühtlasi saab sellest ka uus juhatuse koosolekute ruum (nii SES kui Koop).

Enamus plaanid eeldavad rahalisi väljaminekuid. Plaanime kasutada olemasolevaid ressursse, teha koostööd SESga ja leida lisasissetuleku allikaid, seda eelkõige ruumide kasutamise optimeerimise ja väljarentimise näol. Kuna kooperatiivi liikmemaks käesoleval aastal tõusis, siis eeldame ka sealt suurenenud  laekumisi.

Koosolekul tõstatati küsimus, et kooperatiivi tegemistest ei saada enne teada, kui alles aastakoosolekul. Seega pean prioriteediks liikmeskonna teavitamist meie tegemistest regulaarselt. Isiklikult arvan, et parim moodus selleks on peale iga kooperatiivi juhatuse koosolekut (toimuvad 2 kuu tagant) avaldada Meie Kodus lühike kokkuvõte koosolekust ja plaanidest. Püüame sarnast lähenemist rakendada ka Sydney Eesti Seltsi poolt ja koostöös Meie Koduga luua  Eesti Maja/Eesti Seltsi veerg, kus mõlemad organisatsioonid annavad liikmetele regulaarselt oma tegemistest teada. Parandame suhteid SESiga ning loodame heale koostööle nüüd, kus SES ja SEMK on paljudes  olulistes küsimustes ühel meelel ja peaaegu pooled juhatuse liikmed on samad.

Veel üks väga huvitav küsimus, mis koosolekul üles kerkis: miks on meil eestlastel ühe eesmärgi jaoks kaks sarnast organisatsiooni ja miks ei võiks neid omavahel ühendada? Mina isiklikult olen kahe käega poolt. Enamus kohalolijad olid sellega nõus, aga arvasid, et seaduslikult pole see ikka võimalik nagu 75 aastat tagasigi. Tõmbaksin siin paralleeli Eesti Vabariigiga, mille taasiseseisvumine polnud ka pikka aega võimalik, ometi nüüd on ta olemas. Osad uskusid sellesse osad mitte, võitsid need, kes uskusid. 

Sydney Eesti Maja Kooperatiiv sai uue esimehe
Aivo Takis.

Kas koosolekul ka üllatusi oli?

Aivo Takis, eelmine Kooperatiivi esimees: Minu jaoks oli üllatav see, et mõned auväärsed Sydney eestlased suhtuvad Eestist "hiljem" tulnud eestlastesse ikka veel umbusklikult ega võta omaks. Nagu oleks meid vaja karta. Või nagu oleks meil iga initsiatiivi taga kindlasti peidus mingi kurikaval tagamõte. Õnneks on heasoovlikke ja eelarvamusteta inimesi siiski rohkem ja uus üksmeelne juhatus sai tänu nendele edukalt valitud. Suur tänu kõigile neile!

Sydney Eesti Maja Kooperatiiv sai uue esimehe Pühapäeval, 28. oktoobril oli Sydney eesti majas õhus tunda põnevust. Toimus Eesti Maja Kooperatiivi (st Eesti Maja kinnisvara omanik) aastakoosolek ja osalejaid tuli kohale üle ootuste palju.
Sydney Eesti Maja Kooperatiiv sai uue esimehe
Kui otsisin tervikliku netilehe tegemine jaoks on haruldane leid. Veebimaastikul on kindlasti hallatava veebilehe loomine kohta ma ei oskagi arvata selleks postitan siia testitud kodulehe valmistamine asjatundjatelt terviklikult terviklik lähenemine kodulehe arendamine eeskujuks toodud uuendustele avatud netilehtede tegemine juures tähtis ka tugi.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: