Välisminister Urmas Paet: kodu- ja väliseestlasteks jaotamine on kunstlik ja sisutu

Välisminister Urmas Paet ütles täna Tartu Ülikooli eetikakeskuse arvamusseminaril ja raamatu „Eesti ustest – sisse, välja“ esitlusel, et raamat visandab kasuliku pildi, kuidas eestlased 34 erinevas riigis koos tegutsedes üksteist toetavad.

„See kinnitab eestlastele välismaal, et kodumaal ei hääbu huvi nende käekäigu vastu," märkis ta. „Vastastikune huvi ja tähelepanu on sidemete kestlikkuse möödapääsmatu eeldus." Paeti sõnul on eestlaseks olemise jaotamine kodu- ja väliseestluseks kunstlik ja sisutu ning selle vägivaldse jaotuse tekitas nõukogude okupatsioon. Ta rõhutas, et vaatamata Teisele maailmasõjale ja sellele järgnenud ikkeaastatele püsis eestlus visalt ka kaugeis suletud kogukondades „See püsis inimeste tahte ja järjekindluse varal, äratundmisel, et eestlane olemine on väärtuslik," lisas ta. Käesoleva sajandi eestlus on globaalne ja moodsad sidevahendid muudavad Eestiga ühenduses olemise lihtsaks. „Eesti esindustevõrgustikku arendades peame jätkuvalt silmas ühenduslüliks olemise ja teenuste hõlpsa kättesaadavuse vajadust," toonitas Paet ning lisas, et meie diplomaatidele lisaks on eeskätt infovahetuses abiks Eesti aukonsulid 75 riigis. Estonia teatris toimuv Tartu Ülikooli eetikakeskuse arvamusseminar keskendub eestlaste väljarändele ja sellega kaasnevatele probleemidele ning võimalike lahenduste otsimisele. Seminaril esineb ka Eesti peakonsul Peterburis Viktoria Tuulas, kes viis läbi uuringu 34 riigis töötavate Eesti diplomaatide seas. Küsitluse eesmärk oli uurida eestlaste välismaale kolimise põhjuseid, lõimumist kohalikku kultuuri ning suhtumist eesti keelde ja eestikeelsesse haridusse. Välisminister Urmas Paet ütles täna Tartu Ülikooli eetikakeskuse arvamusseminaril ja raamatu „Eesti ustest – sisse, välja“ esitlusel, et raamat visandab kasuliku pildi, kuidas eestlased 34 erinevas riigis koos tegutsedes üksteist toetavad. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Välisminister Urmas Paet: kodu- ja väliseestlasteks jaotamine on kunstlik ja sisutu

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND 29. augustil 2013

Välisminister Urmas Paet ütles täna Tartu Ülikooli eetikakeskuse arvamusseminaril ja raamatu „Eesti ustest – sisse, välja“ esitlusel, et raamat visandab kasuliku pildi, kuidas eestlased 34 erinevas riigis koos tegutsedes üksteist toetavad.

„See kinnitab eestlastele välismaal, et kodumaal ei hääbu huvi nende käekäigu vastu," märkis ta. „Vastastikune huvi ja tähelepanu on sidemete kestlikkuse möödapääsmatu eeldus."

Paeti sõnul on eestlaseks olemise jaotamine kodu- ja väliseestluseks kunstlik ja sisutu ning selle vägivaldse jaotuse tekitas nõukogude okupatsioon. Ta rõhutas, et vaatamata Teisele maailmasõjale ja sellele järgnenud ikkeaastatele püsis eestlus visalt ka kaugeis suletud kogukondades „See püsis inimeste tahte ja järjekindluse varal, äratundmisel, et eestlane olemine on väärtuslik," lisas ta.

Käesoleva sajandi eestlus on globaalne ja moodsad sidevahendid muudavad Eestiga ühenduses olemise lihtsaks. „Eesti esindustevõrgustikku arendades peame jätkuvalt silmas ühenduslüliks olemise ja teenuste hõlpsa kättesaadavuse vajadust," toonitas Paet ning lisas, et meie diplomaatidele lisaks on eeskätt infovahetuses abiks Eesti aukonsulid 75 riigis.

Estonia teatris toimuv Tartu Ülikooli eetikakeskuse arvamusseminar keskendub eestlaste väljarändele ja sellega kaasnevatele probleemidele ning võimalike lahenduste otsimisele. Seminaril esineb ka Eesti peakonsul Peterburis Viktoria Tuulas, kes viis läbi uuringu 34 riigis töötavate Eesti diplomaatide seas. Küsitluse eesmärk oli uurida eestlaste välismaale kolimise põhjuseid, lõimumist kohalikku kultuuri ning suhtumist eesti keelde ja eestikeelsesse haridusse.

Välisminister Urmas Paet: kodu- ja väliseestlasteks jaotamine on kunstlik ja sisutu Välisminister Urmas Paet ütles täna Tartu Ülikooli eetikakeskuse arvamusseminaril ja raamatu „Eesti ustest – sisse, välja“ esitlusel, et raamat visandab kasuliku pildi, kuidas eestlased 34 erinevas riigis koos tegutsedes üksteist toetavad.
Välisminister Urmas Paet: kodu- ja väliseestlasteks jaotamine on kunstlik ja sisutu
Otsisin ja leidsin kodulehtede valmistamine optimeeritult ja teda ma usaldan. Sisukuse ja funktsionaalsusega veebilehtede tegemine siis alusta aegsasti millalgi kodulehe uuendamine kiiresti pikemalt www.aara.ee algupärase raamistikuga efektiivne kodulehtede tegemine kui ka, peale kõige on mõjus veebilehtede arendamine kaasaegselt ka tehtud põhjalikult.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: