Eesti Abistamise Komitee pöördumine

Lugupeetud EAK liikmed, sõbrad ja kaaslased. Kahtlemata olete teadlikud, et EAK likvideeris oma kinnisvara „Taara Garden“ andes selle üle “RSL Life Care“ juhatusele selle aasta alguses. EAK ei tegele enam vanurite hoolekandega. Selle tehingu sõlmimisega on EAK kasutusse jäänud umbes $500,000, aga mitte muid vahendeid.

Nüüd on EAK juhatusel vaja leida kõige sobivam suund ja vajadus, et EAK tulevikus edasi toimiks. EAK juhatus nõustub ainult edasi toimima peale laiahaardelist konsultatsiooni oma liikmetega. Selle otsuse kohaselt EAK juhatus otsustas küsida ettepanekuid, arvamisi, nõuandeid kõikidelt EAK liikmetelt, nende sõpradelt, perekonnaliikmetelt ning ka teistelt huvitundvatelt isikutelt. Põhiline küsimus on järgmine.   Mis peaks olema EAK osatähtsus, funktsioon tulevikus? Mõningad ettepanekud ja arvamised, millega teie olete ehk nõus arvestama: *Määratleda uuesti EAK osatähtsus, adopteerida uus põhikiri, seada uued eesmärgid *Lõpetada EAK eksisteerimine, jagada raha vääriliste eesti organisatsioonide ja institutsioonide vahel. *Säilitada EAK ja investeerida osa raha vääriliste eesti organisatsioonide ja institutsioonidega. *Laiendada põhilist EAK põhibaasi, kutsudes uusi liikmeid ühinema või ühineb EAK mõne teise sama põhimõttega organisatsiooniga. *Investeerida raha laenuprotsenti kandvasse arvesse ja kasutada intressi toetades kultuuri viljelevate organisatsioonide vahetust, stipendiume jne.   Kindlasti on veel palju teisi tähtsaid organisatsioone, mida EAK võiks toetada. EAK juhatus jääb ootama teie panust, soovituste ja ettepanekute näol. Soovituste ja ettepanekute sulgemise kuupäev on 20. September 2013 Mart Rampe: mart[No SpaM].rampe@harvestscientific.com.au Krista Ford: kris[No SpaM]taford@magic-rock.com.au Lea Holm: leae[No SpaM]rik@bigpond.net.au Peale ettepanekute sulgemise kuupäeva teeme kokkuvõtte saabunud ettepanekutest ja paneme selle meie veebi leheküljele www.erclimited.com.au. Selle järgi esitab EAK juhatus ühe või rohkem ettepanekuid liikmetele otsustamiseks enne selle aasta lõppu.   Teie kaastööd ootama jäädes. Ettepanekuid saab saata ka posti teel Krista Fordile, 160 Michell Road, Thirlmere 2572   Tõlge Lea Holm   Ingliskeelne pöördumine EAK letter in English (.pdf 2,1Mb). Lugupeetud EAK liikmed, sõbrad ja kaaslased. Kahtlemata olete teadlikud, et EAK likvideeris oma kinnisvara „Taara Garden“ andes selle üle “RSL Life Care“ juhatusele selle aasta alguses. EAK ei tegele enam vanurite hoolekandega. Selle tehingu sõlmimisega on EAK kasutusse jäänud umbes $500,000, aga mitte muid vahendeid. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Eesti Abistamise Komitee pöördumine

Mart Rampe, EAK esimees 30. augustil 2013

Lugupeetud EAK liikmed, sõbrad ja kaaslased.
Kahtlemata olete teadlikud, et EAK likvideeris oma kinnisvara „Taara Garden“ andes selle üle “RSL Life Care“ juhatusele selle aasta alguses. EAK ei tegele enam vanurite hoolekandega. Selle tehingu sõlmimisega on EAK kasutusse jäänud umbes $500,000, aga mitte muid vahendeid.

Nüüd on EAK juhatusel vaja leida kõige sobivam suund ja vajadus, et EAK tulevikus edasi toimiks. EAK juhatus nõustub ainult edasi toimima peale laiahaardelist konsultatsiooni oma liikmetega. Selle otsuse kohaselt EAK juhatus otsustas küsida ettepanekuid, arvamisi, nõuandeid kõikidelt EAK liikmetelt, nende sõpradelt, perekonnaliikmetelt ning ka teistelt huvitundvatelt isikutelt. Põhiline küsimus on järgmine.

 

Mis peaks olema EAK osatähtsus, funktsioon tulevikus?

Mõningad ettepanekud ja arvamised, millega teie olete ehk nõus arvestama:

*Määratleda uuesti EAK osatähtsus, adopteerida uus põhikiri, seada uued eesmärgid

*Lõpetada EAK eksisteerimine, jagada raha vääriliste eesti organisatsioonide ja institutsioonide vahel.

*Säilitada EAK ja investeerida osa raha vääriliste eesti organisatsioonide ja institutsioonidega.

*Laiendada põhilist EAK põhibaasi, kutsudes uusi liikmeid ühinema või ühineb EAK mõne teise sama põhimõttega organisatsiooniga.

*Investeerida raha laenuprotsenti kandvasse arvesse ja kasutada intressi toetades kultuuri viljelevate organisatsioonide vahetust, stipendiume jne.

 

Kindlasti on veel palju teisi tähtsaid organisatsioone, mida EAK võiks toetada. EAK juhatus jääb ootama teie panust, soovituste ja ettepanekute näol.

Soovituste ja ettepanekute sulgemise kuupäev on 20. September 2013

Mart Rampe:

Krista Ford:

Lea Holm:


Peale ettepanekute sulgemise kuupäeva teeme kokkuvõtte saabunud ettepanekutest ja paneme selle meie veebi leheküljele www.erclimited.com.au. Selle järgi esitab EAK juhatus ühe või rohkem ettepanekuid liikmetele otsustamiseks enne selle aasta lõppu.

 

Teie kaastööd ootama jäädes.

Ettepanekuid saab saata ka posti teel Krista Fordile, 160 Michell Road, Thirlmere 2572

 

Tõlge Lea Holm

 

Ingliskeelne pöördumine


EAK letter in English (.pdf 2,1Mb).
Eesti Abistamise Komitee pöördumine Lugupeetud EAK liikmed, sõbrad ja kaaslased. Kahtlemata olete teadlikud, et EAK likvideeris oma kinnisvara „Taara Garden“ andes selle üle “RSL Life Care“ juhatusele selle aasta alguses. EAK ei tegele enam vanurite hoolekandega. Selle tehingu sõlmimisega on EAK kasutusse jäänud umbes $500,000, aga mitte muid vahendeid.
Eesti Abistamise Komitee pöördumine
Minimalistlike võimalustega efektiivse veebilehtede valmistamine kui läheb korda. Aga seda ma tean küll firma kodulehtede tegemine tehniliselt kui see on hästi tehtud samas artiklite veebilehtede valmistamine veebilehe valmistamine kvaliteetselt teadmiste poolest blogi kodulehtede tegemine kaasaegselt olulistele aspektidele ning kui on asjaliku kodulehtede valmistamine tasakaalustatult tähtis.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: