ÜEKNi täiskogu koosolek Torontos Quo vadis ÜEKN?

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolekust 5.- 6. aprill Toronto Tartu Collegeis võtsid osa 10 liikmesmaa delegaadid – Inglismaa Eestlaste Ühingust, Austraalia Eesti Seltside Liidust, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigist, Eestlaste Kesknõukogust Kandas, Eesti Rahvuskomiteest Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liidust, Läti Eesti Seltsist, Leedu Eesti Seltsist, Vene Seltside Liidust jaTšehhi Eesti Klubist. Puudus Ukrana Eesti Seltsi esindaja. Külalisena viibis koosolekul ja andis üle tervitused EV suursaadik USAs, Kandas ja Mehhikos Marina Kaljurand.

Vasakult: Toomas Kalda (Läti), Piret Valma (Läti), Iivo Tuul (Austraalia), Iivi Zajedova (Tšehhi), Karin Blakeley (Inglismaa). Foto: Vaado Sarapuu Koosoleku juhatajateks valiti Marju Rink-Abel ja Laas Leivat ning sekretäriks Meeli Bagger. Toronto koosolek oli eriline: suurem osa ajast kahe tööpäeva jooksul oli plaanitud aruteludeks ÜEKNi eesmärgi, tegevuse ja tuleviku üle. See, et ÜEKN identiteedi kriisis vaevleb, on delegaatidele tuttav probleem juba mitmeid aastaid olnud. Lahendust pole leitud ning ikka ja jälle on probleem edasi lükatud järgmisele koosolekule. Aeg aga ei oota. Leida võimalusi kriisist väljumiseks ja vastu võtta konkreetseid otsuseid olukorra muutmiseks – see oli pähkel, mille kallal liikmesmaade esindajatel tuli sedakorda ühiselt pead murda. Alustuseks esitas Aho Rebas, kauaaegne ÜEKNi esindaja Eestis, oma visiooni hetkeseisu muredest ja mõtteid olukorra muutmiseks tulevikus. Järgnenud elavate diskussioonide käigus esitati ohtralt küsimusi, vastulauseid ja ettepanekuid. Otsustati moodustada komisjon, kes töötab läbi eelnenud diskussioonide käigus esitatud soovitused, arvamused, ettepanekud, kaasa arvatud võimalikud muudatused põhikirjas ja kodukorras ja koostab ettekande ÜEKNi sihtide, tegevuse ja tuleviku kohta. Komisjoni kuuluvad Marju Rink-Abel Ameerikast, Markus Hess Kanadast ja Aho Rebas Rootsist. Otsustati ka, et ÜEKN palkab täiskohaga tegevjuhi, kes tegeleb administratiivse tööga, majandusega, info vahendamisega ja muude ülesannetega mida saab juhatuselt. Selleks volitati juhatust tegevjuhi koha väljakirjutama ja otsima sobivat kandidaati. Moodustati kaks uut töörühma ÜEKNi juurde. Esimene neist osaleb koostööpartnerina EV poolt algatatud 2014. a. projektis "Noored Eestisse", et tugevdada assimileerumisohus olevate väliseesti noorte integratsiooni Eestisse. Projekt on mõeldud 18.-24. aasta vanustele väliseesti noortele kestvusega üks nädal. Teine töörühm tegeleb eesti keele küsimustega. Päevakorda kuulusid veel ÜEKNi 2012. a. teguvus- ja majandusaruannete, revisjonikomisjoni ja ÜEKNi esindaja Eestis ettekannete ärakuulamine ja kinnitamine. Samuti võeti teatavaks 2013. a. esialgne tegevuskava ja eelarve, mida juhatus, arvestades täiskogul otsustatut, korrigeerima peab. Teatavaks võeti ka liikmesmaade 2012. a. aruanded, mida seekord tiheda ajakava tõttu ette ei kantud. ÜEKNi 12. liikmesmaaks võeti vastu Soome Eestlaste Liit. Napi häälteenamusega otsustati alates 2014. aastast tõsta liikmemaksu delegaadi pealt 10-lt 100-le $ aastas. Kinnitati uus ÜEKNi juhatus. Esimehena jätkab tööd Jaak Juhansoo. Juhansoo mainis, et ametisse astudes oli tal kolm soovi, mida tahtis ellu viia. Kahjuks kõik nendest pole veel täidetud ja seepärast peab ta edasi võitlema. Järgmine ÜEKNi täiskogu koosolek toimub 2014. a. aprillis Riias.   Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolekust 5.- 6. aprill Toronto Tartu Collegeis võtsid osa 10 liikmesmaa delegaadid – Inglismaa Eestlaste Ühingust, Austraalia Eesti Seltside Liidust, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigist, Eestlaste Kesknõukogust Kandas, Eesti Rahvuskomiteest Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liidust, Läti Eesti Seltsist, Leedu Eesti Seltsist, Vene Seltside Liidust jaTšehhi Eesti Klubist. Puudus Ukrana Eesti Seltsi esindaja. Külalisena viibis koosolekul ja andis üle tervitused EV suursaadik USAs, Kandas ja Mehhikos Marina Kaljurand. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

ÜEKNi täiskogu koosolek Torontos Quo vadis ÜEKN?

Meeli Bagger 13. mail 2013

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolekust 5.- 6. aprill Toronto Tartu Collegeis võtsid osa 10 liikmesmaa delegaadid – Inglismaa Eestlaste Ühingust, Austraalia Eesti Seltside Liidust, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigist, Eestlaste Kesknõukogust Kandas, Eesti Rahvuskomiteest Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liidust, Läti Eesti Seltsist, Leedu Eesti Seltsist, Vene Seltside Liidust jaTšehhi Eesti Klubist. Puudus Ukrana Eesti Seltsi esindaja. Külalisena viibis koosolekul ja andis üle tervitused EV suursaadik USAs, Kandas ja Mehhikos Marina Kaljurand.

ÜEKNi täiskogu koosolek Torontos   Quo vadis ÜEKN?
Vasakult: Toomas Kalda (Läti), Piret Valma (Läti), Iivo Tuul (Austraalia), Iivi Zajedova (Tšehhi), Karin Blakeley (Inglismaa). Foto: Vaado Sarapuu

Koosoleku juhatajateks valiti Marju Rink-Abel ja Laas Leivat ning sekretäriks Meeli Bagger.

Toronto koosolek oli eriline: suurem osa ajast kahe tööpäeva jooksul oli plaanitud aruteludeks ÜEKNi eesmärgi, tegevuse ja tuleviku üle. See, et ÜEKN identiteedi kriisis vaevleb, on delegaatidele tuttav probleem juba mitmeid aastaid olnud. Lahendust pole leitud ning ikka ja jälle on probleem edasi lükatud järgmisele koosolekule. Aeg aga ei oota. Leida võimalusi kriisist väljumiseks ja vastu võtta konkreetseid otsuseid olukorra muutmiseks – see oli pähkel, mille kallal liikmesmaade esindajatel tuli sedakorda ühiselt pead murda.

Alustuseks esitas Aho Rebas, kauaaegne ÜEKNi esindaja Eestis, oma visiooni hetkeseisu muredest ja mõtteid olukorra muutmiseks tulevikus. Järgnenud elavate diskussioonide käigus esitati ohtralt küsimusi, vastulauseid ja ettepanekuid.

Otsustati moodustada komisjon, kes töötab läbi eelnenud diskussioonide käigus esitatud soovitused, arvamused, ettepanekud, kaasa arvatud võimalikud muudatused põhikirjas ja kodukorras ja koostab ettekande ÜEKNi sihtide, tegevuse ja tuleviku kohta. Komisjoni kuuluvad Marju Rink-Abel Ameerikast, Markus Hess Kanadast ja Aho Rebas Rootsist.

Otsustati ka, et ÜEKN palkab täiskohaga tegevjuhi, kes tegeleb administratiivse tööga, majandusega, info vahendamisega ja muude ülesannetega mida saab juhatuselt. Selleks volitati juhatust tegevjuhi koha väljakirjutama ja otsima sobivat kandidaati.

Moodustati kaks uut töörühma ÜEKNi juurde. Esimene neist osaleb koostööpartnerina EV poolt algatatud 2014. a. projektis "Noored Eestisse", et tugevdada assimileerumisohus olevate väliseesti noorte integratsiooni Eestisse. Projekt on mõeldud 18.-24. aasta vanustele väliseesti noortele kestvusega üks nädal. Teine töörühm tegeleb eesti keele küsimustega.

Päevakorda kuulusid veel ÜEKNi 2012. a. teguvus- ja majandusaruannete, revisjonikomisjoni ja ÜEKNi esindaja Eestis ettekannete ärakuulamine ja kinnitamine. Samuti võeti teatavaks 2013. a. esialgne tegevuskava ja eelarve, mida juhatus, arvestades täiskogul otsustatut, korrigeerima peab. Teatavaks võeti ka liikmesmaade 2012. a. aruanded, mida seekord tiheda ajakava tõttu ette ei kantud.

ÜEKNi 12. liikmesmaaks võeti vastu Soome Eestlaste Liit.

Napi häälteenamusega otsustati alates 2014. aastast tõsta liikmemaksu delegaadi pealt 10-lt 100-le $ aastas.

Kinnitati uus ÜEKNi juhatus. Esimehena jätkab tööd Jaak Juhansoo. Juhansoo mainis, et ametisse astudes oli tal kolm soovi, mida tahtis ellu viia. Kahjuks kõik nendest pole veel täidetud ja seepärast peab ta edasi võitlema.

Järgmine ÜEKNi täiskogu koosolek toimub 2014. a. aprillis Riias.

 

ÜEKNi täiskogu koosolek Torontos Quo vadis ÜEKN? Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolekust 5.- 6. aprill Toronto Tartu Collegeis võtsid osa 10 liikmesmaa delegaadid – Inglismaa Eestlaste Ühingust, Austraalia Eesti Seltside Liidust, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigist, Eestlaste Kesknõukogust Kandas, Eesti Rahvuskomiteest Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liidust, Läti Eesti Seltsist, Leedu Eesti Seltsist, Vene Seltside Liidust jaTšehhi Eesti Klubist. Puudus Ukrana Eesti Seltsi esindaja. Külalisena viibis koosolekul ja andis üle tervitused EV suursaadik USAs, Kandas ja Mehhikos Marina Kaljurand.
ÜEKNi täiskogu koosolek Torontos   Quo vadis ÜEKN?
Kui otsisin veebilehe valmistamine on samuti tulevikkuvaatav. Teiste materjalide, peale tugeva netilehtede tegemine firmadele peaks olema kättesaadav millalgi tervikliku kodulehe tegemine asjatundjatelt kodulehe firma aara.ee põnevat lugemist mtü veebilehtede tegemine kaasaegselt on samavõrd toimetatav seal on põhjalikumalt kirjeldatud veebilehtede loomine sest sarnasel teemal ka veebilehtede koostamine kaasaegselt ja töötab kõigil platvormidel.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: