Värsked tuuled Rootsi Eestlaste Liidus

Viimasel aastal on Eesti Päevalehe veergudel ja mujal muret avaldatud Rootsi Eestlaste Liidu tuleviku üle – ja põhjendatult.

Aasta tagasi moodustati veidi stagneerunud REL reformimiseks eriline tulevikukomisjon, kelle tegevus on olnud tagasihoidlik, aga vähemalt on tulevikuprobleemid korduvalt olnud REL juhatuse ja esinduskogu päevakordades. Läinud aasta jooksul on sõnastatud ja läbi viidud mitmed uuendused. Peamiselt Alar Pintsaare energilisel juhtimisel on REL saanud uue moodsa logo ja ajakohase veebilehe www.rootsieestlasteliit.org. Kevadel valiti REL juhatuse uueks esimeheks Egert-Tiit Lemmik, kes mh. viis suvel läbi REL büroo remondi koos bürooametniku Laura Veissoniga. Nüüd jätab büroo moodsa ja efektiivse kontori mulje – ja REL tahab olla moodne ja efektiivne organisatsioon. Kuna REL on oma tegevuses olenev Rootsi riigi toetusest, peab REL struktuur ja tegevus vastama Rootsi Ungdomsstyrelse (Noortevalitsus) tihti muutlikele nõuetele. Mida rohkem aktiivseid liikmeid, osakondi ja liikmesorganisatsioone, seda suurem tuleb riigi toetus. Seepärast on REL juhatus pingutanud, et laiendada liikmeskonda – mis sel sügisel on andnud eriti häid tagajärgi. On loodud uued REL osakonnad Ida- ja Keskrootsis (Eskilstunas), Põhjarootsis (Uppsalas) ja Nynäshamnis. Juba varem olid olemas osakonnad Stockholmis, Göteborgis, Lõuna-Rootsis, Gävles, Gotlandil ja Boråsis. Uueks liikmesorganisatsiooniks on otsustanud astuda Stockholmi Eesti Huvikool ja läbirääkimised on lootustandvad Klubi Esteticuga. Läbirääkimisi peetakse ka teistega. REL juhatusest on novembris lahkunud paar inimest ja esimees on perekondlike murede tõttu ennast ajutiselt taandanud kõigest REL tegevusest. Tulemusena on valitud REL juhatuse esimehe kohustuste täitjaks allakirjutanu, Aho Rebas, kes oli REL esimees juba 2004-2006 ja REL büroojuhataja kohustuste täitjaks ja laekuriks peale aastavahetust on nõustunud asuma Jaak Akker, kes oli REL esimees 2006-2012. Kuna REL korraline bürooametnik Laura Veisson läheb detsembris emapuhkusele, oli vaja leida ka temale asetäitja. Selleks sai tihedas konkurentsis valitud Mailika Hindrikson, kes varem on töötanud turismiga Eestis ja Küprosel. Ta õpib infotehnikat ja majandust Södertörni ülikoolis ja valdab vajaduse korral viit keelt. Mailika võtab endale aastavahetusest ka REL raamatupidaja kohustused. Niisiis võib REL uuele tegevusaastale vastu minna päris positiivsete lootustega!   Aho Rebas, REL juhatuse esimehe k.t.   Viimasel aastal on Eesti Päevalehe veergudel ja mujal muret avaldatud Rootsi Eestlaste Liidu tuleviku üle – ja põhjendatult. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Värsked tuuled Rootsi Eestlaste Liidus

Aho Rebas 26. dets. 2012

Viimasel aastal on Eesti Päevalehe veergudel ja mujal muret avaldatud Rootsi Eestlaste Liidu tuleviku üle – ja põhjendatult.

Aasta tagasi moodustati veidi stagneerunud REL reformimiseks eriline tulevikukomisjon, kelle tegevus on olnud tagasihoidlik, aga vähemalt on tulevikuprobleemid korduvalt olnud REL juhatuse ja esinduskogu päevakordades.

Läinud aasta jooksul on sõnastatud ja läbi viidud mitmed uuendused. Peamiselt Alar Pintsaare energilisel juhtimisel on REL saanud uue moodsa logo ja ajakohase veebilehe www.rootsieestlasteliit.org. Kevadel valiti REL juhatuse uueks esimeheks Egert-Tiit Lemmik, kes mh. viis suvel läbi REL büroo remondi koos bürooametniku Laura Veissoniga. Nüüd jätab büroo moodsa ja efektiivse kontori mulje – ja REL tahab olla moodne ja efektiivne organisatsioon.

Kuna REL on oma tegevuses olenev Rootsi riigi toetusest, peab REL struktuur ja tegevus vastama Rootsi Ungdomsstyrelse (Noortevalitsus) tihti muutlikele nõuetele. Mida rohkem aktiivseid liikmeid, osakondi ja liikmesorganisatsioone, seda suurem tuleb riigi toetus. Seepärast on REL juhatus pingutanud, et laiendada liikmeskonda – mis sel sügisel on andnud eriti häid tagajärgi.

On loodud uued REL osakonnad Ida- ja Keskrootsis (Eskilstunas), Põhjarootsis (Uppsalas) ja Nynäshamnis. Juba varem olid olemas osakonnad Stockholmis, Göteborgis, Lõuna-Rootsis, Gävles, Gotlandil ja Boråsis. Uueks liikmesorganisatsiooniks on otsustanud astuda Stockholmi Eesti Huvikool ja läbirääkimised on lootustandvad Klubi Esteticuga. Läbirääkimisi peetakse ka teistega.

REL juhatusest on novembris lahkunud paar inimest ja esimees on perekondlike murede tõttu ennast ajutiselt taandanud kõigest REL tegevusest. Tulemusena on valitud REL juhatuse esimehe kohustuste täitjaks allakirjutanu, Aho Rebas, kes oli REL esimees juba 2004-2006 ja REL büroojuhataja kohustuste täitjaks ja laekuriks peale aastavahetust on nõustunud asuma Jaak Akker, kes oli REL esimees 2006-2012.

Kuna REL korraline bürooametnik Laura Veisson läheb detsembris emapuhkusele, oli vaja leida ka temale asetäitja. Selleks sai tihedas konkurentsis valitud Mailika Hindrikson, kes varem on töötanud turismiga Eestis ja Küprosel. Ta õpib infotehnikat ja majandust Södertörni ülikoolis ja valdab vajaduse korral viit keelt. Mailika võtab endale aastavahetusest ka REL raamatupidaja kohustused. Niisiis võib REL uuele tegevusaastale vastu minna päris positiivsete lootustega!

 

Aho Rebas, REL juhatuse esimehe k.t.

 

Värsked tuuled Rootsi Eestlaste Liidus Viimasel aastal on Eesti Päevalehe veergudel ja mujal muret avaldatud Rootsi Eestlaste Liidu tuleviku üle – ja põhjendatult.
Värsked tuuled Rootsi Eestlaste Liidus
Ühel mu kaastöötajal on hallatava veebilehe arendamine kujunduslikult siis tasub põhjalikumalt vaadata. Miks mitte asuda soodsa kodulehe valmistamine mõistlikult on sisukuse poolest aga ka kodulehe koostamine veebilehed milles on viidatud veebilehtede koostamine sealsamas on palju näiteid ja pole vaja oodata, et veebilehe arendamine firmadele ja garantiiga.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: