Korporandid eile, täna ja homme

Üliõpilaskorporatsioon on organisatsioon, mis ühendab eesti rahvusest ja rahvuslikult meelestatud mehi, kes elavad Eestis või keda on elutee laia maailma viinud.

Korporatsioon on eelkõige ühendus erineva taustaga meeste vahel. Advokaadid, arstid, arhitektid, elektrikud, insenerid, ärimehed, poliitikud jpm, kes kõik hoiavad hinges Eestimaad, tulevad regulaarselt kokku, et erinevatel teemadel rääkida, ühiseid koosolemisi ja tegemisi planeerida, üksteist harida ja kasvatada. Korporatsioon Sakala lipukirjaks on: "Üks kõigi eest, kõik ühe eest!", mis loob raudse jõu ja sideme meie liikmete vahel. Samalaadsed tegutsemise printsiibid ja põhiväärtused on ka teistel korpidel. Üldjoontes on korporatsioon üks vennaskond. Koht, kus erinevad maailmavaated kokku saavad, põrkuvad, aitavad ja täiendavad teineteist.   Ajaloost Esimene eestlaste korporatsioon, korp! Vironia, loodi Riias 1900. aastal. Eesti noormehed, kes Riia ülikoolis õppisid leidsid, et koos on nad võõral maal tugevamad. Koos on huvitavam ning teineteiselt on palju õppida. Sellele järgnesid korp! Fraternitas Estica ja korp! Sakala, mis asutati 14.novembril 1909. aastal Tartus. Asutajaliikmed olid peamiselt Lõuna-Eestist pärit üliõpilased, kes kõik Tartu ülikoolis õppisid. Peale korp! Sakala asutati veel märkimisväärne hulk väärikaid mees- ja naiskorporatsioone, mis tegutsevad tänini. Seoses suure väljarändamisega sõjajärgsest Euroopast 1948-1950 saabusid Austraaliasse päris paljud korporandid ning seal hulgas ka sakalanused. Korporatsioonide tegevuse keelustamisega Eestis Nõukogude võimude poolt ning värvikandjate asumisega võõras riigis ja keskonnas tekkis vajadus ja huvi korporantlike traditsioonide säilitamise järele. Hakkasid tekkima Eesti korpide väliskoondised nii siin Austraalias kui ka mujal vabas maailmas. 1.detsembril 1950.a tulid Sydney Eesti majas kokku 14 sakalanust, kes panid aluse meie koondisele. Tänasel päeval tegutseb Sakala elujõuliselt Tartus ja Tallinnas ning mehed käivad koos ka Kanadas, Rootsis ja Austraalias. Sama võib ütelda ka paljude teiste Eesti üliõpilaskorporatsioonide kohta.   Kes on korporant? Korp! on akadeemiline organisatsioon. Eneseharimine on korporantidele väga tähtis. Iga organisatsiooni liige on olnud tudeng või õpib parasjagu mõnes ülikoolis ning enamasti liitutaksegi korbiga ülikooli esimastel kursustel olles. Korporatsiooni siseselt jagunevad liikmed erinevatesse kategooriatesse. Korp! Sakala puhul jagunevad liikmed vastavalt organisatsioonis viibitud ajale ja haridustee pikkusele enamasti kaasvõitlejateks ning vilistlasteks ehk siis ülikooli lõpetanud värvikandjateks. Täisõiguslikud liikmed kannavad korporatsiooni värve, milleks on värvitekkel ja värvilint. Liikmeks saada pürgivaid liikmekandidaate kutsutakse aga rebasteks ning värvikandjate kohus on hoolitseda selle eest, et musta teklit kandval rebasel ei oleks janu ega nälga. Rebase ülesanne on omakorda vanematelt liikmetelt võimalikult palju õppida ning erinevaid kaasvõitlejate ja vilistlaste korraldusi täita. Katseaja eduka läbimise lõpuks on metsikust rebasest sirgunud täielik härrasmees ning vääriline mees kandma organisatsiooni värve ja teklit.   Kuidas korporatsioon toimib? Organisatsiooni toimimiseks valivad tegevliikmed igal semestril enda seast ametimehed, kel lasub kindel ülesanne. Seenior on korporatsiooni president, kes organisatsiooni esindab ja koosolekuid juhatab. Vanamees hoolitseb rebasekasvatuse ja kodukorra täitmise eest. Scriba protokollib koosolekuid ning on vist loogiline millega tegeleb majanduseestseisja. Nagu näha ei ole korporatsioon suvaline, kaootiline, eesmärkideta rühmitus, kes koos õlut käib joomas. Korporatsioonid on organiseeritud ja sihikindel rühmitus, mis tegutseb Eesti riigi ja oma liikmete tervisliku ja vaimse heaolu eest hoolt kandmise eesmärgil.   Tulevikust Austraalias viibivatel ja tegutsevatel korporantidel on suur kogemustepagas, mida jagada nii üksteise kui ka siinmail elavate Eesti soost tudengite ja teiste aktiivsete eesti meelt meestega. Selleks tarbeks oleme planeerinud mitmeid erinevaid üritusi. Nendest esimene, akadeemiliste meeskorporantide õllelaud, toimub Sydney Eesti Kultuuripäevade ametliku programmi raames, 29. detsembril algusega kell 18.00 Sydney Eesti Majas. Kui oled meeskorporant või tudeng ning huvitatud meiega tegemistest osa saama, siis anna oma soovid teada ning ühine meie toreda ettevõtmisega.   ksv!ksv! Mihkel Ilp ja Kaspar Krass Korp! Sakala Austraalia Koondis saka[No SpaM]la.au@gmail.com Üliõpilaskorporatsioon on organisatsioon, mis ühendab eesti rahvusest ja rahvuslikult meelestatud mehi, kes elavad Eestis või keda on elutee laia maailma viinud. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Korporandid eile, täna ja homme

3. dets. 2012

Üliõpilaskorporatsioon on organisatsioon, mis ühendab eesti rahvusest ja rahvuslikult meelestatud mehi, kes elavad Eestis või keda on elutee laia maailma viinud.

Korporatsioon on eelkõige ühendus erineva taustaga meeste vahel. Advokaadid, arstid, arhitektid, elektrikud, insenerid, ärimehed, poliitikud jpm, kes kõik hoiavad hinges Eestimaad, tulevad regulaarselt kokku, et erinevatel teemadel rääkida, ühiseid koosolemisi ja tegemisi planeerida, üksteist harida ja kasvatada. Korporatsioon Sakala lipukirjaks on: "Üks kõigi eest, kõik ühe eest!", mis loob raudse jõu ja sideme meie liikmete vahel. Samalaadsed tegutsemise printsiibid ja põhiväärtused on ka teistel korpidel. Üldjoontes on korporatsioon üks vennaskond. Koht, kus erinevad maailmavaated kokku saavad, põrkuvad, aitavad ja täiendavad teineteist.

 

Ajaloost
Esimene eestlaste korporatsioon, korp! Vironia, loodi Riias 1900. aastal. Eesti noormehed, kes Riia ülikoolis õppisid leidsid, et koos on nad võõral maal tugevamad. Koos on huvitavam ning teineteiselt on palju õppida. Sellele järgnesid korp! Fraternitas Estica ja korp! Sakala, mis asutati 14.novembril 1909. aastal Tartus. Asutajaliikmed olid peamiselt Lõuna-Eestist pärit üliõpilased, kes kõik Tartu ülikoolis õppisid. Peale korp! Sakala asutati veel märkimisväärne hulk väärikaid mees- ja naiskorporatsioone, mis tegutsevad tänini.

Seoses suure väljarändamisega sõjajärgsest Euroopast 1948-1950 saabusid Austraaliasse päris paljud korporandid ning seal hulgas ka sakalanused. Korporatsioonide tegevuse keelustamisega Eestis Nõukogude võimude poolt ning värvikandjate asumisega võõras riigis ja keskonnas tekkis vajadus ja huvi korporantlike traditsioonide säilitamise järele. Hakkasid tekkima Eesti korpide väliskoondised nii siin Austraalias kui ka mujal vabas maailmas. 1.detsembril 1950.a tulid Sydney Eesti majas kokku 14 sakalanust, kes panid aluse meie koondisele. Tänasel päeval tegutseb Sakala elujõuliselt Tartus ja Tallinnas ning mehed käivad koos ka Kanadas, Rootsis ja Austraalias. Sama võib ütelda ka paljude teiste Eesti üliõpilaskorporatsioonide kohta.

 

Kes on korporant?

Korp! on akadeemiline organisatsioon. Eneseharimine on korporantidele väga tähtis. Iga organisatsiooni liige on olnud tudeng või õpib parasjagu mõnes ülikoolis ning enamasti liitutaksegi korbiga ülikooli esimastel kursustel olles. Korporatsiooni siseselt jagunevad liikmed erinevatesse kategooriatesse. Korp! Sakala puhul jagunevad liikmed vastavalt organisatsioonis viibitud ajale ja haridustee pikkusele enamasti kaasvõitlejateks ning vilistlasteks ehk siis ülikooli lõpetanud värvikandjateks. Täisõiguslikud liikmed kannavad korporatsiooni värve, milleks on värvitekkel ja värvilint. Liikmeks saada pürgivaid liikmekandidaate kutsutakse aga rebasteks ning värvikandjate kohus on hoolitseda selle eest, et musta teklit kandval rebasel ei oleks janu ega nälga. Rebase ülesanne on omakorda vanematelt liikmetelt võimalikult palju õppida ning erinevaid kaasvõitlejate ja vilistlaste korraldusi täita. Katseaja eduka läbimise lõpuks on metsikust rebasest sirgunud täielik härrasmees ning vääriline mees kandma organisatsiooni värve ja teklit.

 

Kuidas korporatsioon toimib?
Organisatsiooni toimimiseks valivad tegevliikmed igal semestril enda seast ametimehed, kel lasub kindel ülesanne. Seenior on korporatsiooni president, kes organisatsiooni esindab ja koosolekuid juhatab. Vanamees hoolitseb rebasekasvatuse ja kodukorra täitmise eest. Scriba protokollib koosolekuid ning on vist loogiline millega tegeleb majanduseestseisja. Nagu näha ei ole korporatsioon suvaline, kaootiline, eesmärkideta rühmitus, kes koos õlut käib joomas. Korporatsioonid on organiseeritud ja sihikindel rühmitus, mis tegutseb Eesti riigi ja oma liikmete tervisliku ja vaimse heaolu eest hoolt kandmise eesmärgil.

 

Tulevikust
Austraalias viibivatel ja tegutsevatel korporantidel on suur kogemustepagas, mida jagada nii üksteise kui ka siinmail elavate Eesti soost tudengite ja teiste aktiivsete eesti meelt meestega. Selleks tarbeks oleme planeerinud mitmeid erinevaid üritusi. Nendest esimene, akadeemiliste meeskorporantide õllelaud, toimub Sydney Eesti Kultuuripäevade ametliku programmi raames, 29. detsembril algusega kell 18.00 Sydney Eesti Majas. Kui oled meeskorporant või tudeng ning huvitatud meiega tegemistest osa saama, siis anna oma soovid teada ning ühine meie toreda ettevõtmisega.

 

ksv!ksv! Mihkel Ilp ja Kaspar Krass

Korp! Sakala Austraalia Koondis

Korporandid eile, täna ja homme Üliõpilaskorporatsioon on organisatsioon, mis ühendab eesti rahvusest ja rahvuslikult meelestatud mehi, kes elavad Eestis või keda on elutee laia maailma viinud.
Korporandid eile, täna ja homme
Miks mitte ka hobi jaoks veebilehe valmistamine kohta ja nüüd leidsin. Tõsiseltvõetav lahendus veebilehe valmistus firmadele puhul kvaliteedieelist aga ka veebilehtede programmeerimine kvaliteetselt algne tekst www.aara.ee algupärase raamistikuga organisatsioonile veebilehe valmistamine peab vastu ka tipptundidel samuti arusaadava veebilehtede tegemine odavalt siis on tulemus mitmeks aastaks.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: