Eesti valiti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks

Täna, 12. novembril toimusid New Yorgis ÜRO inimõiguste nõukogu valimised, kus Eesti valiti nõukogu liikmeks aastateks 2013−2015. Eesti kandidatuuri toetas tänastel valimistel 193st ÜRO liikmest 184 riiki Välisminister Urmas Paeti sõnul on suur toetus märk sellest, et Eesti on hinnatud ning tõsiseltvõetav tegutseja rahvusvahelises inimõiguste valdkonnas.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on ÜRO inimõiguste nõukogu liikmesus Eestile oluline saavutus, aga kahtlemata ka vastutus olla rahvusvahelise foorumi liikmeks, kus arutatakse kogu maailmas toimuvaid inimõiguste arenguid, väljakutseid ja rikkumisi ning aidatakse kaasa konfliktidele ja massilistele inimõiguste rikkumistele reageerimisele ning ennetusele. „Inimõiguste nõukogu on näidanud, et on võimeline tõsiste inimõiguste rikkumiste korral üsna kiiresti reageerima,“ lisas välisminister.   Paeti sõnul on inimõiguste edendamine ja kaitse Eesti sise- ja välispoliitika üks prioriteete. „Eesti esitas oma kandidatuuri juba aastal 2005. Selle pikaajaliselt ette planeeritud eesmärgi saavutamise nimel on välisministeerium sihipäraselt tegutsenud,“ lisas ta.   Eesti on oma panust ja aktiivsust ÜROs Paeti sõnul aasta-aastalt suurendanud. „Eesti on ühinenud enamiku ÜRO olulisemate inimõigusalaste konventsioonidega ning esitab regulaarselt nende konventsioonide rakendamise aruandeid. Viimastel aastatel on süsteemselt tugevdatud Eesti rahvusvahelist inimõiguseid kaitsva ja edendava riigi mainet, erinevates foorumites on tutvustatud Eesti jaoks prioriteetseid inimõiguste alaseid teemasid, on tihendatud suhteid samameelsete riikidega ja kogutud Eesti inimõiguste nõukogu kandidatuurile riikide toetust,“ lisas välisminister Paet.   Inimõiguste nõukogu liikmesus on loogiline jätk Eesti senisele inimõigustealasele tegevusele ÜROs, aga ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, mille liige Eesti on.   ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena on Eestile olulised senised prioriteetteemad: demokraatia, põhiõiguste ning õigusriigi põhimõtete toetamine; väljendusvabadus ning kasvava teemana ka internetivabaduse kaitse ja edendamine; naiste ja laste õigused, põlisrahvaste õigustega seotud küsimused ja muud teemad.   ÜRO inimõiguste nõukogu on üks kolmest ÜRO piiratud liikmesusega nõukogust, kuhu kuulub 47 valitavat ja roteerivat liikmesriiki kõigist piirkondlikest gruppidest, kelle ülesanne on kaitsta ja edendada inimõigusi kogu maailmas.   Inimõiguste nõukogu asutati ÜRO peaassamblee otsusega 15. märtsil 2006. aastal Inimõiguste komisjoni järglasena. Inimõiguste nõukogu loomine oli oluline samm edasi inimõiguste kaitsel ja edendamisel maailmas.   VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND Täna, 12. novembril toimusid New Yorgis ÜRO inimõiguste nõukogu valimised, kus Eesti valiti nõukogu liikmeks aastateks 2013−2015. Eesti kandidatuuri toetas tänastel valimistel 193st ÜRO liikmest 184 riiki Välisminister Urmas Paeti sõnul on suur toetus märk sellest, et Eesti on hinnatud ning tõsiseltvõetav tegutseja rahvusvahelises inimõiguste valdkonnas. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Eesti valiti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND 12. nov. 2012

Täna, 12. novembril toimusid New Yorgis ÜRO inimõiguste nõukogu valimised, kus Eesti valiti nõukogu liikmeks aastateks 2013−2015. Eesti kandidatuuri toetas tänastel valimistel 193st ÜRO liikmest 184 riiki Välisminister Urmas Paeti sõnul on suur toetus märk sellest, et Eesti on hinnatud ning tõsiseltvõetav tegutseja rahvusvahelises inimõiguste valdkonnas.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on ÜRO inimõiguste nõukogu liikmesus Eestile oluline saavutus, aga kahtlemata ka vastutus olla rahvusvahelise foorumi liikmeks, kus arutatakse kogu maailmas toimuvaid inimõiguste arenguid, väljakutseid ja rikkumisi ning aidatakse kaasa konfliktidele ja massilistele inimõiguste rikkumistele reageerimisele ning ennetusele. „Inimõiguste nõukogu on näidanud, et on võimeline tõsiste inimõiguste rikkumiste korral üsna kiiresti reageerima,“ lisas välisminister.

 

Paeti sõnul on inimõiguste edendamine ja kaitse Eesti sise- ja välispoliitika üks prioriteete. „Eesti esitas oma kandidatuuri juba aastal 2005. Selle pikaajaliselt ette planeeritud eesmärgi saavutamise nimel on välisministeerium sihipäraselt tegutsenud,“ lisas ta.

 

Eesti on oma panust ja aktiivsust ÜROs Paeti sõnul aasta-aastalt suurendanud. „Eesti on ühinenud enamiku ÜRO olulisemate inimõigusalaste konventsioonidega ning esitab regulaarselt nende konventsioonide rakendamise aruandeid. Viimastel aastatel on süsteemselt tugevdatud Eesti rahvusvahelist inimõiguseid kaitsva ja edendava riigi mainet, erinevates foorumites on tutvustatud Eesti jaoks prioriteetseid inimõiguste alaseid teemasid, on tihendatud suhteid samameelsete riikidega ja kogutud Eesti inimõiguste nõukogu kandidatuurile riikide toetust,“ lisas välisminister Paet.

 

Inimõiguste nõukogu liikmesus on loogiline jätk Eesti senisele inimõigustealasele tegevusele ÜROs, aga ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, mille liige Eesti on.

 

ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena on Eestile olulised senised prioriteetteemad: demokraatia, põhiõiguste ning õigusriigi põhimõtete toetamine; väljendusvabadus ning kasvava teemana ka internetivabaduse kaitse ja edendamine; naiste ja laste õigused, põlisrahvaste õigustega seotud küsimused ja muud teemad.

 

ÜRO inimõiguste nõukogu on üks kolmest ÜRO piiratud liikmesusega nõukogust, kuhu kuulub 47 valitavat ja roteerivat liikmesriiki kõigist piirkondlikest gruppidest, kelle ülesanne on kaitsta ja edendada inimõigusi kogu maailmas.

 

Inimõiguste nõukogu asutati ÜRO peaassamblee otsusega 15. märtsil 2006. aastal Inimõiguste komisjoni järglasena. Inimõiguste nõukogu loomine oli oluline samm edasi inimõiguste kaitsel ja edendamisel maailmas.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND

Eesti valiti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks Täna, 12. novembril toimusid New Yorgis ÜRO inimõiguste nõukogu valimised, kus Eesti valiti nõukogu liikmeks aastateks 2013−2015. Eesti kandidatuuri toetas tänastel valimistel 193st ÜRO liikmest 184 riiki Välisminister Urmas Paeti sõnul on suur toetus märk sellest, et Eesti on hinnatud ning tõsiseltvõetav tegutseja rahvusvahelises inimõiguste valdkonnas.
Eesti valiti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks
Pole palju aega möödunud, kui selge kodulehe koostamine siis tasub otsida tegija. Miks mitte asuda kodulehe tegemine firma poolt peaks olema kättesaadav ning lihtne veebilehe valmistamine kaasaegselt veebilehtede valmistamine kiiresti kui juba tellida asjaliku veebilehe tegemine kaasaegselt puhul ka silmas pidada ja vastupidavale platvormile paari lehega veebilehe tegemine professionaalselt seda artiklit tasub lugeda.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: