Seltside Liit: eestikeelne raadiosaade Austraalias sõltub igast eestlasest

Hiljuti Melbourne'is SBS Raadio esindajaga kohtunud Austraalia Seltside Liidu juht Iivo Tuul päris aru võimaliku iganädalase eestikeelse saate taastamise kohta SBSis.

Austraalia Eesti Seltside Liidu juht Iivo Tuul käis hiljuti SBSis maad kuulamas, et miks on eestikeelne raadiosaade soiku jäänud ja kuidas seda taas SBSi iganädalasse raadiokavasse lülitada. FOTO: Richard Semenov Intervjuus Meie Kodule kirjeldab Iivo, millised on võimalused, et aastakümneid iga nädal eetris olnud tunni pikkust eestikeelset raadiosaadet Austraalias ka edaspidi kuuleb. Ta kutsub üles kõiki eestlasi ja Eestist huvitatud inimesi saatma SBSile kirju ja emaile saate toetuseks ning saate jätkumisele oma häält andma Facebooki kampaanias "Toetan eesti raadiot Austraalias / I support Estonian radio in Australia."   Rõõm kuulda, et olete SBSi saate teema tõsiselt kätte võtnud! Loodetavasti tõstab SBS konkursi raadiosaate juhile peagi tagasi üles ning tulevikus saame jällegi raadiost kohalikke eestikeelseid uudiseid kuulata. Oleksime selle teema tõesti juba varem pidanud ette võtma. Osaliselt oli põhjuseks, et keegi ei pöördunud selle teemaga otseselt AESLi poole. Me olime uus juhatus, kes aasta algul võttis Melbourne'ilt juhatuselt ameti üle. Kuidagi jäi mulje, et saate kadumine oli ajutine nähtus. Hiljem tundus jälle, et ei ole mõtet enam rohkem proovida oma saadet tagasi saada, kuna viimase rahvaloenduse tulemuste põhjal pole eestlastel sellele enam lootust. Kuna mul avanes võimalus Melbourne'i sugulaste pulma sõita, siis otsustasin proovida kohtuda SBSi programmijuhi Maurizio Pascucciga - mis mul ka õnnestus. Enne kohtumist võtsin ühendust eelmise AESL-i esimehe Arvi Vainmäega ja ka Sirje Jõgiga, et sel teemal maksimaalset taustainfot koguda. Kohtumine Maurizioga kestis üle poole tunni ja kulges väga sõbralikus võtmes. Samas polnud ta muidugi võimeline kinnitama, et SBS saab tagada meie raadiosaate jätkumise.   Millega põhjendas teile Maurizio Pascucci, et raadiosaade pole viimasel aastal enam eetris olnud? Raadisaade katkestati, kui selle senine tegija Maila Taimre läks erru. Meie hinnangul oli Sirje Jõgi valmis ja igati võimeline saadet edasi tegema. Samas SBS jälle leidis, et nad vajavad eestikeelse, nagu ka teiste programmide juhtideks inimesi, kellel on (raadio)ajakirjanduse erialal formaalsed kvalifikatsioonid ette näidata. Maurizio tõi välja, et viimase kuue kuu jooksul on olnud kaks konkurssi meie raadiosaate juhi leidmiseks, kuid mõlemal korral ei leitud Melbourne'is ühtegi inimest, kel oleks olnud sobiv kogemus ette näidata. Maila oleks olnud nõus vähemalt mõned kuud uut tegijat aitama ja välja õpetama, aga isegi see ei aidanud nende otsust kellegi väljavalimise suunas kallutada.   Kui tõenäoline on, et eestikeelne saade tulevikus jätkub? Minu arusaamine on, et SBS kavatseb lähiajal kõiki oma raadioprogramme ja nende sisu muuta. Muutmise aluseks võtavad nad möödunudaastase üleaustraalialise rahvaloenduse tulemused, kus on osaliselt välja arvutatud erinevate rahvusgruppide suurused. Samuti avaldas SBS oma valikukriteeriumid, mis seisnevad järgmistes punktides: 1. Rahvusgrupp peab olema minimaalselt 1000 inimese suurune. 2: Kui hästi valdab rahvusgrupp inglise keelt (40%) 3.Kui hilised on rahvusgrupi saabujad Austraaliasse (30%). 4. Rahvusgrupi vananemine (15%). 5: Majanduslik kindlustatus ja töötamise protsent (15%). Kahjuks ei ole mul olnud võimalik oma arvutisse laadida eestlaste osa rahvaloenduse statistikas, kuid mälu järgi on nende andmetel Austraalias selliseid inimesi umbes 1400, kellel eesti keel on esimene keel. Need inimesed on jagatud kahte kategooriasse – 75 kuni 85 aastased ja 20 kuni 29 aastased. Meil paistsid täielikult puuduvat keskmised vanusegrupid eestikeelsuse osas. See muidugi et ütle, et kõik need inimesed valdavad eesti keelt ja sooviksid regulaarselt kuulata eestikeelset raadiot. Oletan, et 40% protsendiline kaal inglise keele mitteoskuses ei aita meid, kuna vanemad generatsioonid on juba kuni 60 aastat siin mandril elanud ja peaksid kohalikku keelt oskama. Õnneks on meie rahvusgrupil märksa rohkem hilisemaid saabujaid (kaasa arvatud "backpackerid " ja ajutised töölised - ca 1700 uut saabujat aastas). See on meie suur eelis näiteks lätlaste ja leedukate ees, kellel võib saadete suhtes samalaadseid probleeme kerkida. Vanuse osas leian, et same 15%-lise vajaduse täita.   Mis mulje teile kohtumisest jäi? Võib-olla aitas minu isiklik kontakt kaasa niipalju, et Maurizio soovitas meil Seltside Liidu poolt saata plaanitavas avalduses keskenduda nendele viiele eesloetud kriteeria punktile ning nende põhjal õigustada meie vajadust eestikeelsele saatele. Praegu on SBSile laekunud üle 70-ne eri rahvuse saatesoovi avalduse pluss tosin uusi, kaasaarvatud uued rahvused ja kohalikud aborigeenide suguharud. Ma küsisin, et kas näiteks arvestades niivõrd paljusid avaldusi on SBS kaalunud pooletunnilisi saateid. Sellele vastas Maurizio, et kuigi Sydneys on seda teemat üles tõstetud, eelistavad nad majanduslikel põhjustel tunni pikkusi saateid. Kokkuvõtteks - hetkel ei julge protsentuaalselt pakkuda, millised on meie väljavaated eestikeelset saadet taastada. Äärmisel juhul peame tulevikus kuulama läbi interneti levivat saadet. Sellise variandi pakkus Maurizio muuhulgas ka välja, sest neil napib eetriaega.   Milline võiks eestlaste oma saade välja näha ja mis oleks selle eesmärk? Jäi mulje, et nemad (SBS - toim.) otsustavad ning annavad juhtnöörid saate kuju suhtes. Meiepoolne eesmärk on muidugi võimalikult palju ülemandriliselt eestlaste uudiseid ning teateid edasi kanda, sealhulgas arvestades nii vanureid kui ka hiljuti saabunud nooremat eesti generatsiooni.   Millal saate saatus otsustatakse? SBS analüüsib juuni kuni augusti jooksul täpsemalt mulluse rahvaloenduse tagajärgi ja hetkel saada olevaid esialgseid andmeid. Septembris ja oktoobris kaaluvad nad esitatud avaldusi rahvaloenduse ning nende endi kriteeriate põhjal. Novembris viimistlevad nad analoog- ja digitaalraadio programmid. Täpsem selleteemaline informatsioon SBS-ilt asub siin: www.sbs.com.au/radio/consultation   Mida kavatseb AESL nüüd lähiajal ette võtta, et saade jätkuks? AESL ei saa esialgu rohkem teha kui nagu soovitatud, ehk et saata meiepoolne kirjalik toetusavaldus SBSile Melbourne'is. Samuti lükkasime eelmisel nädalal käima Facebooki kampaania: "Toetan eesti raadiot Austraalias / I support Estonian radio in Australia." Iga inimene on Facebookis oodatud oma häält andma - ning seda on üles kutsutud tegema mitte ainult Austraalias, vaid ka Eestis ja mujal maailmas elavad eestlased, kes Austraalia teemade vastu huvi tunnevad. Saade levib interneti kaudu kõikjal üle ilma. Kindlasti kuulaks nii mõnigi eesti lapsevanem rõõmuga värskeid eestikeelseid uudiseid riigist, kus ta laps parasjagu noorte tööviisaga ringi rändab. Hääletada saab aadressil http://www.facebook.com/uudisedaustraalias. Kampaania tulemused edastame SBSile.   Kuidas siinsed eestlased saavad saate jätkumisele kaasa aidata? Kindlasti aitab kaasa, kui võimalikult paljud Austraalia eestlased saadavad lähemas tulevikus, hiljemalt augustis omapoolsed toetuskirjad SBSile - mida suuremas koguses kirju saab SBS, seda suurem on tõenäosus nende otsust positiivses suunas kallutada. Eriti hea on, kui nad saavad seesugustes kirjades põhjendada, miks on nende arvates eestikeelne raadiosaade tähtis.   Kirjad võib aadresseerida: Mr Maurizio Pascucci Program Manager Audio and Language Content Special Broadcasting Service Level 2 Alfred Deakin Building Federation Square Melbourne Vic 3000 Email aadress: Maur[No SpaM]izio.pascucci@sbs.com.au     Hiljuti Melbourne'is SBS Raadio esindajaga kohtunud Austraalia Seltside Liidu juht Iivo Tuul päris aru võimaliku iganädalase eestikeelse saate taastamise kohta SBSis. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Seltside Liit: eestikeelne raadiosaade Austraalias sõltub igast eestlasest

AIRI ILISSON-CRUZ 12. augustil 2012

Hiljuti Melbourne'is SBS Raadio esindajaga kohtunud Austraalia Seltside Liidu juht Iivo Tuul päris aru võimaliku iganädalase eestikeelse saate taastamise kohta SBSis.

Seltside Liit: eestikeelne raadiosaade Austraalias sõltub igast eestlasest
Austraalia Eesti Seltside Liidu juht Iivo Tuul käis hiljuti SBSis maad kuulamas, et miks on eestikeelne raadiosaade soiku jäänud ja kuidas seda taas SBSi iganädalasse raadiokavasse lülitada. FOTO: Richard Semenov

Intervjuus Meie Kodule kirjeldab Iivo, millised on võimalused, et aastakümneid iga nädal eetris olnud tunni pikkust eestikeelset raadiosaadet Austraalias ka edaspidi kuuleb. Ta kutsub üles kõiki eestlasi ja Eestist huvitatud inimesi saatma SBSile kirju ja emaile saate toetuseks ning saate jätkumisele oma häält andma Facebooki kampaanias "Toetan eesti raadiot Austraalias / I support Estonian radio in Australia."

 

Rõõm kuulda, et olete SBSi saate teema tõsiselt kätte võtnud! Loodetavasti tõstab SBS konkursi raadiosaate juhile peagi tagasi üles ning tulevikus saame jällegi raadiost kohalikke eestikeelseid uudiseid kuulata.

Oleksime selle teema tõesti juba varem pidanud ette võtma. Osaliselt oli põhjuseks, et keegi ei pöördunud selle teemaga otseselt AESLi poole. Me olime uus juhatus, kes aasta algul võttis Melbourne'ilt juhatuselt ameti üle. Kuidagi jäi mulje, et saate kadumine oli ajutine nähtus. Hiljem tundus jälle, et ei ole mõtet enam rohkem proovida oma saadet tagasi saada, kuna viimase rahvaloenduse tulemuste põhjal pole eestlastel sellele enam lootust.

Kuna mul avanes võimalus Melbourne'i sugulaste pulma sõita, siis otsustasin proovida kohtuda SBSi programmijuhi Maurizio Pascucciga - mis mul ka õnnestus. Enne kohtumist võtsin ühendust eelmise AESL-i esimehe Arvi Vainmäega ja ka Sirje Jõgiga, et sel teemal maksimaalset taustainfot koguda.

Kohtumine Maurizioga kestis üle poole tunni ja kulges väga sõbralikus võtmes. Samas polnud ta muidugi võimeline kinnitama, et SBS saab tagada meie raadiosaate jätkumise.

 

Millega põhjendas teile Maurizio Pascucci, et raadiosaade pole viimasel aastal enam eetris olnud?

Raadisaade katkestati, kui selle senine tegija Maila Taimre läks erru. Meie hinnangul oli Sirje Jõgi valmis ja igati võimeline saadet edasi tegema. Samas SBS jälle leidis, et nad vajavad eestikeelse, nagu ka teiste programmide juhtideks inimesi, kellel on (raadio)ajakirjanduse erialal formaalsed kvalifikatsioonid ette näidata.

Maurizio tõi välja, et viimase kuue kuu jooksul on olnud kaks konkurssi meie raadiosaate juhi leidmiseks, kuid mõlemal korral ei leitud Melbourne'is ühtegi inimest, kel oleks olnud sobiv kogemus ette näidata. Maila oleks olnud nõus vähemalt mõned kuud uut tegijat aitama ja välja õpetama, aga isegi see ei aidanud nende otsust kellegi väljavalimise suunas kallutada.

 

Kui tõenäoline on, et eestikeelne saade tulevikus jätkub?

Minu arusaamine on, et SBS kavatseb lähiajal kõiki oma raadioprogramme ja nende sisu muuta. Muutmise aluseks võtavad nad möödunudaastase üleaustraalialise rahvaloenduse tulemused, kus on osaliselt välja arvutatud erinevate rahvusgruppide suurused. Samuti avaldas SBS oma valikukriteeriumid, mis seisnevad järgmistes punktides:

1. Rahvusgrupp peab olema minimaalselt 1000 inimese suurune.

2: Kui hästi valdab rahvusgrupp inglise keelt (40%)

3.Kui hilised on rahvusgrupi saabujad Austraaliasse (30%).

4. Rahvusgrupi vananemine (15%).

5: Majanduslik kindlustatus ja töötamise protsent (15%).

Kahjuks ei ole mul olnud võimalik oma arvutisse laadida eestlaste osa rahvaloenduse statistikas, kuid mälu järgi on nende andmetel Austraalias selliseid inimesi umbes 1400, kellel eesti keel on esimene keel. Need inimesed on jagatud kahte kategooriasse – 75 kuni 85 aastased ja 20 kuni 29 aastased. Meil paistsid täielikult puuduvat keskmised vanusegrupid eestikeelsuse osas. See muidugi et ütle, et kõik need inimesed valdavad eesti keelt ja sooviksid regulaarselt kuulata eestikeelset raadiot.

Oletan, et 40% protsendiline kaal inglise keele mitteoskuses ei aita meid, kuna vanemad generatsioonid on juba kuni 60 aastat siin mandril elanud ja peaksid kohalikku keelt oskama.

Õnneks on meie rahvusgrupil märksa rohkem hilisemaid saabujaid (kaasa arvatud "backpackerid " ja ajutised töölised - ca 1700 uut saabujat aastas). See on meie suur eelis näiteks lätlaste ja leedukate ees, kellel võib saadete suhtes samalaadseid probleeme kerkida.

Vanuse osas leian, et same 15%-lise vajaduse täita.

 

Mis mulje teile kohtumisest jäi?

Võib-olla aitas minu isiklik kontakt kaasa niipalju, et Maurizio soovitas meil Seltside Liidu poolt saata plaanitavas avalduses keskenduda nendele viiele eesloetud kriteeria punktile ning nende põhjal õigustada meie vajadust eestikeelsele saatele.

Praegu on SBSile laekunud üle 70-ne eri rahvuse saatesoovi avalduse pluss tosin uusi, kaasaarvatud uued rahvused ja kohalikud aborigeenide suguharud. Ma küsisin, et kas näiteks arvestades niivõrd paljusid avaldusi on SBS kaalunud pooletunnilisi saateid. Sellele vastas Maurizio, et kuigi Sydneys on seda teemat üles tõstetud, eelistavad nad majanduslikel põhjustel tunni pikkusi saateid.

Kokkuvõtteks - hetkel ei julge protsentuaalselt pakkuda, millised on meie väljavaated eestikeelset saadet taastada. Äärmisel juhul peame tulevikus kuulama läbi interneti levivat saadet. Sellise variandi pakkus Maurizio muuhulgas ka välja, sest neil napib eetriaega.

 

Milline võiks eestlaste oma saade välja näha ja mis oleks selle eesmärk?

Jäi mulje, et nemad (SBS - toim.) otsustavad ning annavad juhtnöörid saate kuju suhtes. Meiepoolne eesmärk on muidugi võimalikult palju ülemandriliselt eestlaste uudiseid ning teateid edasi kanda, sealhulgas arvestades nii vanureid kui ka hiljuti saabunud nooremat eesti generatsiooni.

 

Millal saate saatus otsustatakse?

SBS analüüsib juuni kuni augusti jooksul täpsemalt mulluse rahvaloenduse tagajärgi ja hetkel saada olevaid esialgseid andmeid. Septembris ja oktoobris kaaluvad nad esitatud avaldusi rahvaloenduse ning nende endi kriteeriate põhjal. Novembris viimistlevad nad analoog- ja digitaalraadio programmid. Täpsem selleteemaline informatsioon SBS-ilt asub siin: www.sbs.com.au/radio/consultation

 

Mida kavatseb AESL nüüd lähiajal ette võtta, et saade jätkuks?

AESL ei saa esialgu rohkem teha kui nagu soovitatud, ehk et saata meiepoolne kirjalik toetusavaldus SBSile Melbourne'is. Samuti lükkasime eelmisel nädalal käima Facebooki kampaania: "Toetan eesti raadiot Austraalias / I support Estonian radio in Australia." Iga inimene on Facebookis oodatud oma häält andma - ning seda on üles kutsutud tegema mitte ainult Austraalias, vaid ka Eestis ja mujal maailmas elavad eestlased, kes Austraalia teemade vastu huvi tunnevad. Saade levib interneti kaudu kõikjal üle ilma. Kindlasti kuulaks nii mõnigi eesti lapsevanem rõõmuga värskeid eestikeelseid uudiseid riigist, kus ta laps parasjagu noorte tööviisaga ringi rändab.

Hääletada saab aadressil http://www.facebook.com/uudisedaustraalias. Kampaania tulemused edastame SBSile.

 

Kuidas siinsed eestlased saavad saate jätkumisele kaasa aidata?

Kindlasti aitab kaasa, kui võimalikult paljud Austraalia eestlased saadavad lähemas tulevikus, hiljemalt augustis omapoolsed toetuskirjad SBSile - mida suuremas koguses kirju saab SBS, seda suurem on tõenäosus nende otsust positiivses suunas kallutada. Eriti hea on, kui nad saavad seesugustes kirjades põhjendada, miks on nende arvates eestikeelne raadiosaade tähtis.

 

Kirjad võib aadresseerida:

Mr Maurizio Pascucci

Program Manager

Audio and Language Content

Special Broadcasting Service

Level 2 Alfred Deakin Building

Federation Square

Melbourne Vic 3000

Email aadress:

 

 

Seltside Liit: eestikeelne raadiosaade Austraalias sõltub igast eestlasest Hiljuti Melbourne'is SBS Raadio esindajaga kohtunud Austraalia Seltside Liidu juht Iivo Tuul päris aru võimaliku iganädalase eestikeelse saate taastamise kohta SBSis.
Seltside Liit: eestikeelne raadiosaade Austraalias sõltub igast eestlasest
Minimalistlike võimalustega veebilehe tegemine kvaliteetselt mis pakub eelist. Mõistusega võttes on paari lehega veebilehtede valmistamine tasub leida usaldusväärne partner millalgi asjaliku veebilehtede programmeerimine kaasaegselt kvaliteet vormi ja raamistiku kodulehe loomine odavalt mõnevõrra lähemalt samuti efektiivne veebilehtede tegemine saab kiiresti tööle.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: