SYDNEY EESTI SELTS PIDAS PEAKOOSOLEKUT

Traditsiooniliselt annavad kõik seltsid üle Austraalia aastas korra oma liikmeskonnale aru sellest, mis tehtud ja mis teoksil, palju on raha aasta jooksul kulutatud ja kui palju juurde kogutud.

Sydney Eesti Seltsi peakoosolek leidis aset pühapäeval, 25. märtsil Sydney Eesti Majas. Koosolekust võttis osa 29 SES liiget, kes koos volitustega esindasid kokku 56 häält. SES esimees Aivo Takis tunnistas MK toimetajale peale koosolekut tehtud usutluses, et ta ootas rohkem osalejaid, kuid et nurisemiseks pole tal moraalset õigust, ja et liikmete passiivsus vaevab tänapäeval kõiki mittetulundusühinguid. Eriliseks ja pidulikuks tegi selleaastase peakoosoleku Sydney Eesti Seltsi 85. juubel ja eesti seltsitegevuse Sydneys 100-aastane juubel. Praegusel kujul eksisteeriv Sydney Eesti Selts loodi 1927. aastal kahe konkureeriva seltsi, Eesti Kodu ja Linda ühinemise teel. Esimene eesti selts Sydneys ja terves Austraalias aga loodi 1912. aastal ja selle nimi oli Lõunamaa. Selts on jooksva, 2012. aasta kuulutanud Sydney eestlaste juubeliaastaks ja rõhutab seda kõikidel oma üritustel.   Mis tehtud 2011? Eelmisel aastal toimunud ürituste ja tegevuste nimekiri oli kaunis pikk. Iga-aastastele traditsioonilistele üritustele lisandusid eelmisel aastal kinoõhtud Leen Rampe juhtimisel, mis toimuvad regulaarselt iga kuu viimasel reedel ning kus tutvustatakse kaasaegset Eesti filmikunsti. Ellu kutsuti Sydney Eesti Mudilasring, tänu Tiiu Salasoo initsiatiivile, mis mõeldud kõige väiksematele ja kus läbi sõnalise ja mängulise tegevuse õpitakse eesti keelt. Kokku saadakse kahel korral kuus. Populaarsust kogub iganeljapäevane E-klubi kohvik Sydney Eesti Majas, mis eriti populaarne noorte eestlaste seas. Juba neljandat hooaega jätkuvad Esto Cafe üritused, kus pakutakse täisteenindusega õhtusööki erinevatelt rahvusköökidelt. Maikuus toimus esmakordselt Eesti Majas Eurovisioonipidu, kus esmakordselt Austraalia eestlaste ajaloos olid telesilla kaudu ühenduses kolm suuremat eestlaste keskust: Sydney, Melbourne ja Adelaide. Eraldi tasub märkimist Volbripidu, mis toimus koostöös meie sõpradega Sydney Soome Seltsist, ning on saamas uueks traditsiooniks.   Mis plaanis 2012? Sydney Eesti Seltsil on hetkel 276 liiget, see number võiks olla aga kordades suurem. Uue aasta tegevuskavas ongi esikohal liikmeskonna suurendamine uute liikmete kutsumise ja soovitamise kaudu. Lisaks on SES tegevuskavas ajalehe „Meie Kodu" järjekindel väljaandmine, koostöö allorganisatsioonidega, kultuuriliste ürituste ja rahvuslike tähtpäevade korraldamine, Eesti Maja renoveerimistööde jätkamine ning koostöö ja kaasabi Eesti Päevade korralduskomiteele Sydney Eesti Päevade edukaks läbiviimiseks selle aasta lõpus. Lähiaja suurematest üritustest tasub mainida Volbripidu laupäeval, 28. aprillil, jällegi koostöös hõimuvendade soomlastega. Pühapäeval, 27. mail tuleb Eesti Majas taas lõbus ja kitshilik Eurovisioonipidu, seekord päevasel ajal, et inimesed jõuaksid end algavaks töönädalaks välja puhata.   Majandusseis Sydney Eesti Seltsi aruanded koosnevad traditsiooniliselt kahest osast, SES ise ja ajaleht Meie Kodu kui eraldiseisev arveldusüksus. Mõlemad lõpetasid oma majandusaasta kahjumiga. SES kahjum oli 52 tuhat dollarit, mis tekkis Eesti Maja renoveerimiskuludest. Kahjum kaetakse kogutud kapitali arvelt. Elavat arutelu ja kaasamõtlemist tekitas Meie Kodu majanduslik olukord. Tulude–kulude aruannet vaadates oli Meie Kodu eelmisel aastal kahjumis ligi 9 tuhande dollariga, seda hoolimata kõikidest annetustest ja toetustest. Selle aasta eelarve näitas planeeritavaks kahjumiks umbes samas suurusjärgus oleva numbri. Mõnel kohalolijatel tekkis küsimus, kuidas kahjum kaetakse. Juhatus selgitas, et see kaetakse MK vanadest varadest, mida jagub veel ainult kaheks aastaks. Seega Meie Kodu paberlehe olukord ei ole eriti roosiline. Ajalehe tulevikuplaanidest saab aga huvitavat lugemist leida järgmistest Meie Kodu numbritest, nii et tasub silmad lahti hoida.   Põnevust hääletamisel Sel aastal oli suhteliselt harukordne juhus, et laekus kolm ettepanekut SES põhikirja muutmiseks. Sellised ettepanekud tuleb pikalt ette teatada ja nende vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 3/4 kohapeal esindatud häältest. Esimesena läks hääletamisele Reet Simmuli ettepanek piirata juhatuse liikmete ametiaega 2 järjestikuse perioodiga. See ei leidnud hääletusel nõutavat enamust ja lükati tagasi. Teisena läks hääletusele SES juhatuse ettepanek kaotada põhikirjast seltsi kohustuslik eestikeelne nimekuju (Sydney Eesti Selts Eesti Kodu Linda), mis ei langenud kokku registreeritud nimega Estonian Society of Sydney. See ettepanek leidis konservatiivide leeris tugevat vastuseisu ja häälekamad liikmed süüdistasid juhatust lausa ajaloo hävitamises. Muudatuse vastuvõtuks oli vaja 42 poolthäält. Peale häälte kolmekordset ülelugemist selgus, et poolt on antud 43 häält ja seega on edaspidi SES inglise- ja eestikeelsed nimed omavahel vastavuses. Mis puutub aga ajaloo hoidmisse, siis siin tahab MK alati aktiivselt kaasa aidata. Kolmanda teemana läks hääletamisele SES juhatuse ettepanek kümnenda juhatuse liikme kohta, mida ei valita liikmete poolt, vaid määratakse Kooperatiiv Eesti Maja poolt. Ettepanek seisnes selles, et see väljaspoolt määratav liige oleks ilma hääleõiguseta juhatuse koosolekul ja ilma allkirjaõiguseta SES esindamiseks. See ettepanek ei tekitanud kelleski vastuseisu ja muudatus võeti vastu ühehäälselt.   Uus juhatus ja revidendid SES juhatuse üheksast valitud liikmest lõppes viiel liikmel kaheaastane teenistusaeg. Nendest kolm (Juhan Lübek, Peeter Muttik, Kadri Stamos) kandideerisid tagasi juhatusse ja kaks pikaajalist veterani (Maia Lauterbach ja Udo Valgemäe) ei kandideerinud seekord enam juhatuse valimistel. Maia (seltsi sekretär) ja Udo (majahaldur) said tehtud tubli ja pikaaegse töö eest suure tänu ja aplausi osaliseks. Uuteks juhatuse liikmeteks kandideerisid Tiina Tamm ja Helle-Mai Pedastsaar, kes ka ühehäälselt juhatusse vastu võeti.  Sydney Eesti Seltsi uus juhatus on nüüd järgmine: Aivo Takis, Juhan Lübek, Peeter Muttik, Tiina Alvre, Madis Alvre, Kadri Stamos, Raul Seepter, Tiina Tamm ja Helle-Mai Pedastsaar. Ametid on veel omavahel jagamata, seda teeb jargmine juhatuse koosolek aprillis. Revisjonikomisjoni valiti Helle-Mall Risti, Taimi Nurm ja Tiiu Kroll-Simmul.        SES juhatuse liikmed vasakult: Madis Alvre, Juhan Lübek, Aivo Takis, Kadri Stamos. Foto: Aune Vetik Traditsiooniliselt annavad kõik seltsid üle Austraalia aastas korra oma liikmeskonnale aru sellest, mis tehtud ja mis teoksil, palju on raha aasta jooksul kulutatud ja kui palju juurde kogutud. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

SYDNEY EESTI SELTS PIDAS PEAKOOSOLEKUT

Aune Vetik 10. aprillil 2012

Traditsiooniliselt annavad kõik seltsid üle Austraalia aastas korra oma liikmeskonnale aru sellest, mis tehtud ja mis teoksil, palju on raha aasta jooksul kulutatud ja kui palju juurde kogutud.

Sydney Eesti Seltsi peakoosolek leidis aset pühapäeval, 25. märtsil Sydney Eesti Majas. Koosolekust võttis osa 29 SES liiget, kes koos volitustega esindasid kokku 56 häält. SES esimees Aivo Takis tunnistas MK toimetajale peale koosolekut tehtud usutluses, et ta ootas rohkem osalejaid, kuid et nurisemiseks pole tal moraalset õigust, ja et liikmete passiivsus vaevab tänapäeval kõiki mittetulundusühinguid. Eriliseks ja pidulikuks tegi selleaastase peakoosoleku Sydney Eesti Seltsi 85. juubel ja eesti seltsitegevuse Sydneys 100-aastane juubel. Praegusel kujul eksisteeriv Sydney Eesti Selts loodi 1927. aastal kahe konkureeriva seltsi, Eesti Kodu ja Linda ühinemise teel. Esimene eesti selts Sydneys ja terves Austraalias aga loodi 1912. aastal ja selle nimi oli Lõunamaa. Selts on jooksva, 2012. aasta kuulutanud Sydney eestlaste juubeliaastaks ja rõhutab seda kõikidel oma üritustel.

 

Mis tehtud 2011?

Eelmisel aastal toimunud ürituste ja tegevuste nimekiri oli kaunis pikk. Iga-aastastele traditsioonilistele üritustele lisandusid eelmisel aastal kinoõhtud Leen Rampe juhtimisel, mis toimuvad regulaarselt iga kuu viimasel reedel ning kus tutvustatakse kaasaegset Eesti filmikunsti. Ellu kutsuti Sydney Eesti Mudilasring, tänu Tiiu Salasoo initsiatiivile, mis mõeldud kõige väiksematele ja kus läbi sõnalise ja mängulise tegevuse õpitakse eesti keelt. Kokku saadakse kahel korral kuus.
Populaarsust kogub iganeljapäevane E-klubi kohvik Sydney Eesti Majas, mis eriti populaarne noorte eestlaste seas. Juba neljandat hooaega jätkuvad Esto Cafe üritused, kus pakutakse täisteenindusega õhtusööki erinevatelt rahvusköökidelt. Maikuus toimus esmakordselt Eesti Majas Eurovisioonipidu, kus esmakordselt Austraalia eestlaste ajaloos olid telesilla kaudu ühenduses kolm suuremat eestlaste keskust: Sydney, Melbourne ja Adelaide. Eraldi tasub märkimist Volbripidu, mis toimus koostöös meie s
õpradega Sydney Soome Seltsist, ning on saamas uueks traditsiooniks.

 

Mis plaanis 2012?

Sydney Eesti Seltsil on hetkel 276 liiget, see number võiks olla aga kordades suurem. Uue aasta tegevuskavas ongi esikohal liikmeskonna suurendamine uute liikmete kutsumise ja soovitamise kaudu. Lisaks on SES tegevuskavas ajalehe „Meie Kodu" järjekindel väljaandmine, koostöö allorganisatsioonidega, kultuuriliste ürituste ja rahvuslike tähtpäevade korraldamine, Eesti Maja renoveerimistööde jätkamine ning koostöö ja kaasabi Eesti Päevade korralduskomiteele Sydney Eesti Päevade edukaks läbiviimiseks selle aasta lõpus.

Lähiaja suurematest üritustest tasub mainida Volbripidu laupäeval, 28. aprillil, jällegi koostöös hõimuvendade soomlastega. Pühapäeval, 27. mail tuleb Eesti Majas taas lõbus ja kitshilik Eurovisioonipidu, seekord päevasel ajal, et inimesed jõuaksid end algavaks töönädalaks välja puhata.

 

Majandusseis
Sydney Eesti Seltsi aruanded koosnevad traditsiooniliselt kahest osast, SES ise ja ajaleht Meie Kodu kui eraldiseisev arveldusüksus. Mõlemad lõpetasid oma majandusaasta kahjumiga. SES kahjum oli 52 tuhat dollarit, mis tekkis Eesti Maja renoveerimiskuludest. Kahjum kaetakse kogutud kapitali arvelt. Elavat arutelu ja kaasamõtlemist tekitas Meie Kodu majanduslik olukord. Tulude–kulude aruannet vaadates oli Meie Kodu eelmisel aastal kahjumis ligi 9 tuhande dollariga, seda hoolimata kõikidest annetustest ja toetustest. Selle aasta eelarve näitas planeeritavaks kahjumiks umbes samas suurusjärgus oleva numbri. Mõnel kohalolijatel tekkis küsimus, kuidas kahjum kaetakse. Juhatus selgitas, et see kaetakse MK vanadest varadest, mida jagub veel ainult kaheks aastaks. Seega Meie Kodu paberlehe olukord ei ole eriti roosiline. Ajalehe tulevikuplaanidest saab aga huvitavat lugemist leida järgmistest Meie Kodu numbritest, nii et tasub silmad lahti hoida.

 

Põnevust hääletamisel
Sel aastal oli suhteliselt harukordne juhus, et laekus kolm ettepanekut SES p
õhikirja muutmiseks. Sellised ettepanekud tuleb pikalt ette teatada ja nende vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 3/4 kohapeal esindatud häältest. Esimesena läks hääletamisele Reet Simmuli ettepanek piirata juhatuse liikmete ametiaega 2 järjestikuse perioodiga. See ei leidnud hääletusel nõutavat enamust ja lükati tagasi. Teisena läks hääletusele SES juhatuse ettepanek kaotada põhikirjast seltsi kohustuslik eestikeelne nimekuju (Sydney Eesti Selts Eesti Kodu Linda), mis ei langenud kokku registreeritud nimega Estonian Society of Sydney. See ettepanek leidis konservatiivide leeris tugevat vastuseisu ja häälekamad liikmed süüdistasid juhatust lausa ajaloo hävitamises. Muudatuse vastuvõtuks oli vaja 42 poolthäält. Peale häälte kolmekordset ülelugemist selgus, et poolt on antud 43 häält ja seega on edaspidi SES inglise- ja eestikeelsed nimed omavahel vastavuses. Mis puutub aga ajaloo hoidmisse, siis siin tahab MK alati aktiivselt kaasa aidata. Kolmanda teemana läks hääletamisele SES juhatuse ettepanek kümnenda juhatuse liikme kohta, mida ei valita liikmete poolt, vaid määratakse Kooperatiiv Eesti Maja poolt. Ettepanek seisnes selles, et see väljaspoolt määratav liige oleks ilma hääleõiguseta juhatuse koosolekul ja ilma allkirjaõiguseta SES esindamiseks. See ettepanek ei tekitanud kelleski vastuseisu ja muudatus võeti vastu ühehäälselt.

 

Uus juhatus ja revidendid

SES juhatuse üheksast valitud liikmest lõppes viiel liikmel kaheaastane teenistusaeg. Nendest kolm (Juhan Lübek, Peeter Muttik, Kadri Stamos) kandideerisid tagasi juhatusse ja kaks pikaajalist veterani (Maia Lauterbach ja Udo Valgemäe) ei kandideerinud seekord enam juhatuse valimistel. Maia (seltsi sekretär) ja Udo (majahaldur) said tehtud tubli ja pikaaegse töö eest suure tänu ja aplausi osaliseks.

Uuteks juhatuse liikmeteks kandideerisid Tiina Tamm ja Helle-Mai Pedastsaar, kes ka ühehäälselt juhatusse vastu võeti.

 Sydney Eesti Seltsi uus juhatus on nüüd järgmine: Aivo Takis, Juhan Lübek, Peeter Muttik, Tiina Alvre, Madis Alvre, Kadri Stamos, Raul Seepter, Tiina Tamm ja Helle-Mai Pedastsaar. Ametid on veel omavahel jagamata, seda teeb jargmine juhatuse koosolek aprillis. Revisjonikomisjoni valiti Helle-Mall Risti, Taimi Nurm ja Tiiu Kroll-Simmul.

 

 

 

 
SYDNEY EESTI SELTS PIDAS PEAKOOSOLEKUT
SES juhatuse liikmed vasakult: Madis Alvre, Juhan Lübek, Aivo Takis, Kadri Stamos. Foto: Aune Vetik
SYDNEY EESTI SELTS PIDAS PEAKOOSOLEKUT Traditsiooniliselt annavad kõik seltsid üle Austraalia aastas korra oma liikmeskonnale aru sellest, mis tehtud ja mis teoksil, palju on raha aasta jooksul kulutatud ja kui palju juurde kogutud.
SYDNEY EESTI SELTS PIDAS PEAKOOSOLEKUT
Kui soovid laabuvat lihtsamat sorti kodulehtede arendamine sest kvaliteet maksab. Kiirustada ei maksa, sest mtü kodulehtede tegemine puhul kvaliteedieelist põnevalt lihtsustatud kodulehe uuendamine asjatundjatelt veebilehtede programmeerimine kvaliteetselt algupärase raamistikuga veebilehe tegemine kujunduslikult ja on parem tellida samuti soodne kodulehtede valmistamine sisukalt toob kindlasti tagasi.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: