KA AUSTRAALIAST SAAB STIPENDIUMIGA EESTISSE ÜLIKOOLI MINNA

Rahvuskaaslaste programm Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutavad välja Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumide konkursi.

Mida toetatakse? Rahvuskaaslaste programmi stipendiumide väljaandmise eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutsehariduskeskustes. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme- ja sõidutoetust. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, on võimalik taotleda toetust ka õppetööle eelnevaks eesti keele intensiivõppeks Taotlemine Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada järgmised dokumendid: taotlus (taotlusvorm); elulookirjeldus; keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõte keskkooli lõpu¬klassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend; passi isikuandmetega lehe koopia; sünnitunnistuse koopia; 1 foto (4x5 cm); 2 soovituskirja (võimalusel kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt). Nõukogu otsus määrata kandidaadile stipendium ei garanteeri õppekohta kõrgkoolis. Kui kõrgkool nõuab, peab kandidaat sooritama sisseastumiseksamid või loomingulised katsed. Kui kandidaat vastab ülikooli kehtestatud nõuetele, immatrikuleeritakse ta tasulisele õppekohale. Stipendium määratakse õpingute lõpetamiseni õppekavas ettenähtud nominaal. Valitud eriala ei ole õpingute jooksul võimalik muuta. Tähtaeg Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 15. aprilliks 2012 posti teel aadressile: Rahvuskaaslaste programm Kõrghariduse arenduskeskus Sihtasutus Archimedes Koidula 13a 10125 Tallinn Eesti   Täpsem teave Sandra Kamilova telefonil (+ 372) 730 0809 ning e-posti aadressil sand[No SpaM]ra.kamilova@archimedes.ee   SA Archimedes koduleht http://www2.archimedes.ee/amk/index.php?leht=10 Rahvuskaaslaste programm Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutavad välja Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumide konkursi. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

KA AUSTRAALIAST SAAB STIPENDIUMIGA EESTISSE ÜLIKOOLI MINNA

23. veebr. 2012

Rahvuskaaslaste programm
Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutavad välja Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumide konkursi.

Mida toetatakse?

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumide väljaandmise eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutsehariduskeskustes. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme- ja sõidutoetust.

Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, on võimalik taotleda toetust ka õppetööle eelnevaks eesti keele intensiivõppeks

Taotlemine

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada järgmised dokumendid:

taotlus (taotlusvorm);

elulookirjeldus;

keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõte keskkooli lõpu¬klassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend;

passi isikuandmetega lehe koopia;

sünnitunnistuse koopia;

1 foto (4x5 cm);

2 soovituskirja (võimalusel kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt).

Nõukogu otsus määrata kandidaadile stipendium ei garanteeri õppekohta kõrgkoolis. Kui kõrgkool nõuab, peab kandidaat sooritama sisseastumiseksamid või loomingulised katsed. Kui kandidaat vastab ülikooli kehtestatud nõuetele, immatrikuleeritakse ta tasulisele õppekohale. Stipendium määratakse õpingute lõpetamiseni õppekavas ettenähtud nominaal. Valitud eriala ei ole õpingute jooksul võimalik muuta.

Tähtaeg

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 15. aprilliks 2012 posti teel aadressile:

Rahvuskaaslaste programm

Kõrghariduse arenduskeskus

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a

10125 Tallinn

Eesti

 

Täpsem teave Sandra Kamilova telefonil (+ 372) 730 0809 ning e-posti aadressil

 

SA Archimedes koduleht http://www2.archimedes.ee/amk/index.php?leht=10

KA AUSTRAALIAST SAAB STIPENDIUMIGA EESTISSE ÜLIKOOLI MINNA Rahvuskaaslaste programm Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutavad välja Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumide konkursi.
KA AUSTRAALIAST SAAB STIPENDIUMIGA EESTISSE ÜLIKOOLI MINNA
Mu bossil on tervikliku kodulehtede valmistus optimeeritult sest kvaliteet maksab. Professionaalse suhtumisega lihtsa webilehe tegemine kvaliteetselt samavõrd tähtis nagu visiitkaartki sisukuse poolest artiklite kodulehtede loomine veebilehe valmistamine leidlikult lahendatud blogi veebilehe tegemine kiiresti ja see paistab välja investeering kodulehe valmistamine kvaliteetselt juures tähtis ka tugi.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: