REL kultuuriauhinna laureaat 2012 - Raimo Raag

Professor Raimo Raag on sündinud 20. augustil 1953 Torshällas Rootsis. Keeleteadlasena on ta uurinud eesti keelt ja läänemeresoome keeli, rootsi ja eesti keele suhteid, sh eesti vana kirjakeelt ja rootsi laensõnu eesti keeles.

Raimo Raag.Aja- ja kultuuriloolasena on Raag käsitlenud Läänemeremaade aja- ja kultuurilugu, eestirootslasi ja rootsieestlasi ning väliseestlust üldisemalt.   Raimo Raag on Stockholmi Eesti Algkooli vilistlane. Uppsala Ülikoolis ta õppis soome-ugri keeli, eelkõige eesti keelt, kõrvalaineks vene ja Skandinaavia filoloogia, saavutades filosoofia doktori kraadi 1982. aastal soome-ugri keelte alal väitekirjaga "Lexical Characteristics in Swedish Estonian".   Kogu senise tööelu jooksul on Raimo Raag olnud seotud Uppsala Ülikooliga: eesti keele õpetajana, teadurina ja professorina alates 2001. aastast. Temalt on ilmunud hulgaliselt teaduslikke ja õppematerjale eesti keele ja eesti kirjakeele ajaloo kohta, rootsieestlaste keele kohta, teadus- ja kultuurioolised ülevaated endise NSVL-i rahvastest ja nende keeltest, mh. eestlastest, eestirootslastest, liivlastest, karjalastest ja udmurtidest.   Raimo Raag on mitme teadusliku seltsi ja ajakirja toimetuse liige, ta on ka Emakeele Seltsi välisliige ja Rootsi Eestlaste Liidu Esinduskogu liige. Ta on esinenud ettekannetega paljudele kuulajatele Eestis ja Rootsis, korraldanud Eesti ja Rootsi teadus-, kultuuri- ja turismikontakte ja säilitanud eesti kultuuriväärtusi Rootsis. Ta on "Rootsi-eesti sõnaraamatu" üks autoreid ja on tegutsenud Eesti poliitikategelaste tõlgina. Praegu kavandab Raimo Raag Rootsi eestlaste hilisema ajaloo koostamist REL ajaloo toimkonna liikmena.   Raimo Raagi on tunnustatud Eesti Valgetähe V klassi ordeniga. Ta sai ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia 1988, aastal 2008 ta sai Uppsala Ülikooli silmapaistva pedagoogi auhinna „Aasta õppejõud". Viimase auhinna motivatsioonis öeldakse mh.: „Professor Raimo Raag on avatud meele ja suure pühendumusega rakendanud infotehnika võimalusi ja on moodsate pedagoogiliste võtete abil koostanud eduka õpetuse tunnustatud raskes aines, eesti keeles. Võimalus õppida keelt kaugõppes on üliõpilaste arvu mitmekordistanud samas kui ka kursuste läbijate arv on kõrge.   Raimo on lahkelt jaganud oma kogemusi kolleegidele , ta on ühendanud oma isiklikke kogemusi oma keeleuuringutega nii et üliõpilastel – nagu üks väljendas: "käivad mõnusad judinad läbi keha kui saame aru, et õpetaja ise on osa Eesti tänapäeva ajaloost." REL Kultuuriauhinna pidulik üleandmine toimub REL Esinduskogu istungil 24. märtsil 2012 Stockholmi Eesti Majas.   Rootsi Eestlaste Liidu Kultuuriauhinna Kollegium Maarja Talgre, Pille-Mai Laas, Maria Kiisk, Jaan Seim, Aho Rebas Professor Raimo Raag on sündinud 20. augustil 1953 Torshällas Rootsis. Keeleteadlasena on ta uurinud eesti keelt ja läänemeresoome keeli, rootsi ja eesti keele suhteid, sh eesti vana kirjakeelt ja rootsi laensõnu eesti keeles. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

REL kultuuriauhinna laureaat 2012 - Raimo Raag

14. veebr. 2012

Professor Raimo Raag on sündinud 20. augustil 1953 Torshällas Rootsis. Keeleteadlasena on ta uurinud eesti keelt ja läänemeresoome keeli, rootsi ja eesti keele suhteid, sh eesti vana kirjakeelt ja rootsi laensõnu eesti keeles.

REL kultuuriauhinna laureaat 2012 - Raimo Raag
Raimo Raag.

Aja- ja kultuuriloolasena on Raag käsitlenud Läänemeremaade aja- ja kultuurilugu, eestirootslasi ja rootsieestlasi ning väliseestlust üldisemalt.

 

Raimo Raag on Stockholmi Eesti Algkooli vilistlane. Uppsala Ülikoolis ta õppis soome-ugri keeli, eelkõige eesti keelt, kõrvalaineks vene ja Skandinaavia filoloogia, saavutades filosoofia doktori kraadi 1982. aastal soome-ugri keelte alal väitekirjaga "Lexical Characteristics in Swedish Estonian".

 

Kogu senise tööelu jooksul on Raimo Raag olnud seotud Uppsala Ülikooliga: eesti keele õpetajana, teadurina ja professorina alates 2001. aastast. Temalt on ilmunud hulgaliselt teaduslikke ja õppematerjale eesti keele ja eesti kirjakeele ajaloo kohta, rootsieestlaste keele kohta, teadus- ja kultuurioolised ülevaated endise NSVL-i rahvastest ja nende keeltest, mh. eestlastest, eestirootslastest, liivlastest, karjalastest ja udmurtidest.

 

Raimo Raag on mitme teadusliku seltsi ja ajakirja toimetuse liige, ta on ka Emakeele Seltsi välisliige ja Rootsi Eestlaste Liidu Esinduskogu liige.

Ta on esinenud ettekannetega paljudele kuulajatele Eestis ja Rootsis, korraldanud Eesti ja Rootsi teadus-, kultuuri- ja turismikontakte ja säilitanud eesti kultuuriväärtusi Rootsis. Ta on "Rootsi-eesti sõnaraamatu" üks autoreid ja on tegutsenud Eesti poliitikategelaste tõlgina. Praegu kavandab Raimo Raag Rootsi eestlaste hilisema ajaloo koostamist REL ajaloo toimkonna liikmena.

 

Raimo Raagi on tunnustatud Eesti Valgetähe V klassi ordeniga. Ta sai ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia 1988, aastal 2008 ta sai Uppsala Ülikooli silmapaistva pedagoogi auhinna „Aasta õppejõud".

Viimase auhinna motivatsioonis öeldakse mh.: „Professor Raimo Raag on avatud meele ja suure pühendumusega rakendanud infotehnika võimalusi ja on moodsate pedagoogiliste võtete abil koostanud eduka õpetuse tunnustatud raskes aines, eesti keeles. Võimalus õppida keelt kaugõppes on üliõpilaste arvu mitmekordistanud samas kui ka kursuste läbijate arv on kõrge.

 

Raimo on lahkelt jaganud oma kogemusi kolleegidele , ta on ühendanud oma isiklikke kogemusi oma keeleuuringutega nii et üliõpilastel – nagu üks väljendas: "käivad mõnusad judinad läbi keha kui saame aru, et õpetaja ise on osa Eesti tänapäeva ajaloost."

REL Kultuuriauhinna pidulik üleandmine toimub REL Esinduskogu istungil 24. märtsil 2012 Stockholmi Eesti Majas.

 

Rootsi Eestlaste Liidu Kultuuriauhinna Kollegium

Maarja Talgre, Pille-Mai Laas, Maria Kiisk, Jaan Seim, Aho Rebas

REL kultuuriauhinna laureaat 2012 - Raimo Raag Professor Raimo Raag on sündinud 20. augustil 1953 Torshällas Rootsis. Keeleteadlasena on ta uurinud eesti keelt ja läänemeresoome keeli, rootsi ja eesti keele suhteid, sh eesti vana kirjakeelt ja rootsi laensõnu eesti keeles.
REL kultuuriauhinna laureaat 2012 - Raimo Raag
Olen kuulnud paljusid veebilehe koostamine kaasaegselt ja teda ma usaldan. Meistritööna ajastatud mahukama kodulehe valmistamine kvaliteetselt veelgi sisukamates väljaannetes sisukalt soodsa kodulehe valmistamine firmadele kvaliteetne aara.ee algupärase raamistikuga lihtsamat sorti kodulehe tegemine kui ka, ja pole vaja oodata, et ilusa kodulehe valmistamine hästi kuidas lähemalt elemendid
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: