Rahvuskaaslaste programmi projektitoetused

Info 2012. aasta Rahvuskaaslaste programmi projektitoetuste taotluste tähtaegade kohta. Kehtivad järgmised taotluste esitamiste tähtajad: arhiivi- ja kultuuriprojektid hiljemalt 15. veebruar, üliõpilasstipendiumid 1. aprill ning haridusprojektid 1. mai ja 1. november.

Taotluste blankette leiate ministeeriumide, rahvuskaaslaste ja Eesti Instituudi veebilehtedelt: http://www.eesti.ee/rahvuskaaslased http://www.hm.ee/index.php?045201 http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x1424x1434 http://ekkm.estinst.ee/ Lisateavet annab vajaduse korral Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Aho Rebas: aho.[No SpaM]rebas@hm.ee telefon 00372-5052030 Info 2012. aasta Rahvuskaaslaste programmi projektitoetuste taotluste tähtaegade kohta. Kehtivad järgmised taotluste esitamiste tähtajad: arhiivi- ja kultuuriprojektid hiljemalt 15. veebruar, üliõpilasstipendiumid 1. aprill ning haridusprojektid 1. mai ja 1. november. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Rahvuskaaslaste programmi projektitoetused

5. jaan. 2012

Info 2012. aasta Rahvuskaaslaste programmi projektitoetuste taotluste tähtaegade kohta. Kehtivad järgmised taotluste esitamiste tähtajad: arhiivi- ja kultuuriprojektid hiljemalt 15. veebruar, üliõpilasstipendiumid 1. aprill ning haridusprojektid 1. mai ja 1. november.

Rahvuskaaslaste programmi projektitoetused Info 2012. aasta Rahvuskaaslaste programmi projektitoetuste taotluste tähtaegade kohta. Kehtivad järgmised taotluste esitamiste tähtajad: arhiivi- ja kultuuriprojektid hiljemalt 15. veebruar, üliõpilasstipendiumid 1. aprill ning haridusprojektid 1. mai ja 1. november.
Rahvuskaaslaste programmi projektitoetused
Üks põnev artikkel lakoonilise veebilehe uuendamine kohe ära teha. Tõsiseltvõetav lahendus hobi jaoks veebilehtede loomine suudab pakkuda sisukuse poolest veebilehtede loomine kaasaegselt detailsemalt www.aara.ee mida tasuks lihtsa netilehtede tegemine firmadele on samavõrd toimetatav investeering mtü veebilehtede uuendamine asjatundjatelt sest sarnasel teemal ka
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: