Seminar Sänna kultuurimõisas

Jälle on käes Eesti sügise kõige pikem ja pimedam aeg – november. Kuna lund veel ei ole ja lakkamatult sajab, siis tunduvad päevad veelgi lühemad.

Tulnud tagasi maale konverentsilt Tallinnas, unustasin ma täiesti ära Thanksgiving´u ehk tänupüha, mis on Ameerikas sama tähtis päev nagu meil siin jaanipäev. Tänupühaks lähevad kõik, kel vähegi võimalik, koju. Pole ju võimalik ette kujutada, et keegi unustaks Eestis ära jaanipäeva! Küllap ma olen nüüd rohkem eestlane kui ameeriklane.   25. novembril toimus Sänna kultuurimajas seminar, mida organiseeris Ene Kerge. Ene oli see hea inimene, kes aitas Energy Smartil kirjutada projekti, mille alusel firma sai Eesti riigilt toetust. Kuidas ma sain siis talle ära öelda, kui ta palus mul tulla konverentsile esinema – sedakorda küll klaverit mängima. Ene ise on mitme MTÜ juhatuse liige ning juba aastaid Võrumaa Arenguagentuuri MTÜ-de konsultant. Suurimaks tugevuseks peab ta enda oskust ja tahet strateegiaprotsesse juhtida. Tema missiooniks on maakondlike ühenduste paremale koostöövõimekusele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine.   Seminari „Teadlikult üheskoos eesmärgi poole" korraldasid Võrumaa mittetulundusühingute ja omavalitsuste liikmetele Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kõigile osavõtjatele saadeti kiri, milles on öeldud: „Meie kiires elutempos on viimasel ajal väga keeruline leida enda jaoks midagi uut, erilist ja inspireerivat, et uute ja põnevate ideedega edasi minna. Väga paljudel kohtumistel jääb kõrvu lause, et inimesed on väsinud ja tegemistes on märgata vaikelu. Üle Eesti on toimumas sügisesed MTÜ-de konverentsid, kus kajastatakse sel aastal teemasid, mis räägivad organisatsioonide väärtustest, vabatahtliku töö tähtsusest ja MTÜ-de olemusest meie riigis. Meie maakonna seekordne põhiteema on inspiratsiooni leidmine ja heade lugude ärakasutamine enda tegevustes ja teenustes. Neid lugusid on meie ümber kümneid ja suisa sadu – otsime need üles ja läheme siis nendega edasi."   Seminari üks moderaatoritest ja esinejatest oli Artur Talvik, filmitegija ja kogukonnaaktivist Jumindalt. Etteruttavalt pean tunnistama, et veetsime Arturiga pärast seminari mitu tundi Võru peatänaval asuvas pubis ja rääkisime tema uutest projektidest. Artur olevat just ühe oma projekti saanud ETV-le maha müüa ja mina pakkusin kohe, et kui selles on vaja meest, kes räägib eesti keelt tugeva ameerika aktsendiga, siis pöördugu minu poole – olen otsemaid valmis osalema!   Seminaril esines teemal „Kuidas ühendusi kokku tuua?" Martin Noorkõiv, kes juhib SA Domus Dorpatensis. Ta õpib Tartu ülikoolis majandust ning riigiteadusi.   „Kuidas teadlikult enda tegemisi kajastada ja tegevuste külluses ja virvarris ellu jääda?" oli Anneli Ohvrili teema. Anneli on olnud üle kümne aasta tegev turunduse ja reklaami vallas, kus tema kireks on olnud sotsiaalsed kampaaniad ja ühiskonnas positiivsete muutuste loomine. Võib öelda, et Anneli on parandamatu maailmaparandaja. Kolm viimast aastat on ta tegelenud „Teeme ära!" projektidega, millest ongi saanud tema põhitegevus. „Teeme ära!" ambitsioonikam plaan on hetkel käimasolev „Maailmakoristamine 2012" ettevalmistamine, milles Annelil on rahvusvahelise turunduse koordineerija roll. Kuid selle kõrval jõuab ta tegelda kilekotivastase kampaania ja keskkonnateadlike projektide vedamisega ning olla Eesti Ettevõtlike Noorte Koja president. Koda koondab Eestis ligi 300 aktiivset noort.   Virgutuspausi ajal, kui kokkutulnud lõunatasid, tuli allakirjutanul istuda klaveri taha ja luua meeleolu. Hiljem tulid ühed kenad inimesed minu juurde ja tegid ettepaneku veel ühel üritusel esineda. Mul ei olnud selle vastu tõesti mitte midagi!   Pärast lõunat said sõna Hele Kivi ja Ene Kerge, kes esitasid küsimuse „Koostöö MTÜ ja KOV vahel – on see siiski võimalik?" Helle Kivi on MTÜ Lahedad Naised Lahedalt juhatuse liige, ta tegeleb erinevate projektide, koolituste ja nõustamistega. Viimastel aastatel on tema MTÜ prioriteediks olnud tegelemine Põlva- ja Võrumaa käitumisprobleemsete noortega.   Maili Vinn rääkis teemal „Detailides peitub võlu". Allpool katkend tema esinemisest: „2005. a. novembris märkasime perega, et meie kodu interjööris oli esindatud üsna suur hulk ingleid ja haldjaid. Kuna tegemist oli nii armsate ja meile omaste figuuridega, siis hakkasime neid üha rohkem märkama, mille tulemusena kasvas jõudsasti ka meie inglite ja haldjate pere. Et aga oma muinasjutulise hobi emotsioone edasi anda otsustasime luua MTÜ Ingella, mille eesmärk on läbi kogude, näituste, meistriklasside ja õpitubade jagada positiivsust ning tuua sära inimeste silmadesse."   Katrin Uudekülli küsimuseks oli „Mida meist teatakse 100 aasta pärast?" Katrin Uudeküll on Uudeküla küla ühistegevuse eestvedaja. Seal on tema pere elanud rohkem kui 200 aastat. Uudekülla on külaelanike ühistööna ehitatud külaplats kooskäimisteks ja ürituste korraldamiseks. Katrini algatusel on taastatud Uudeküla laada traditsioon ja käivitatud turg. Ta on jäädvustanud küla ajalugu vanade fotode kaudu, uurinud küla suuremate perekondade sugupuusid ning jaganud koolituste käigus oma praktilisi kogemusi pere ja küla ajaloo jäädvustamiseks.   Seminari lõpetas Hendrik Noor teemal „Edulugu Sännast, reis päikesele". Hendrik on üks Sänna kultuurimõisa käivitajatest ja arendajatest. Ta on pärit Muhu saarelt ja on koos perega Võrumaal Sännas elanud viimased kaks aastat. Selle aja jooksul on renoveeritud Sänna mõis, rajatud mitmed stuudiod ning ateljeed, ehitatud piirkonda läbiv Sänna Taevarada. Kõik renoveeritud ja renoveerimata ruumid on täidetud eripalgeliste tegevustega. Avatud on küla noortetuba, arendatakse raamatukoguteenust ning korraldatakse huviringe erinevatele sihtgruppidele. Kõike eelmainitut on tehtud suuremal või väiksemal määral koostöös kohalike külainimestega ning Rõuge vallavalitsusega.   Hendriku palvel olid koosolijad võtnud kaasa matkamiseks sobilikud riided ja jalanõud. Tema juhtimisel käisime tõrvikute valgel läbi teekonna Maalt Päikeseni. Iga samm vastas miljonile sammu pikkusele, et saada aru, millised on planeetidevahelised vahemaad. Oli tore ja kasulik päev, mis andis osalejatele palju teadmisi.Artur, Viido ja Kadi seminari vaheajal. Jälle on käes Eesti sügise kõige pikem ja pimedam aeg – november. Kuna lund veel ei ole ja lakkamatult sajab, siis tunduvad päevad veelgi lühemad. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Seminar Sänna kultuurimõisas

VIIDO POLIKARPUS 16. dets. 2011

Jälle on käes Eesti sügise kõige pikem ja pimedam aeg – november. Kuna lund veel ei ole ja lakkamatult sajab, siis tunduvad päevad veelgi lühemad.

Tulnud tagasi maale konverentsilt Tallinnas, unustasin ma täiesti ära Thanksgiving´u ehk tänupüha, mis on Ameerikas sama tähtis päev nagu meil siin jaanipäev. Tänupühaks lähevad kõik, kel vähegi võimalik, koju. Pole ju võimalik ette kujutada, et keegi unustaks Eestis ära jaanipäeva! Küllap ma olen nüüd rohkem eestlane kui ameeriklane.

 

25. novembril toimus Sänna kultuurimajas seminar, mida organiseeris Ene Kerge. Ene oli see hea inimene, kes aitas Energy Smartil kirjutada projekti, mille alusel firma sai Eesti riigilt toetust. Kuidas ma sain siis talle ära öelda, kui ta palus mul tulla konverentsile esinema – sedakorda küll klaverit mängima. Ene ise on mitme MTÜ juhatuse liige ning juba aastaid Võrumaa Arenguagentuuri MTÜ-de konsultant. Suurimaks tugevuseks peab ta enda oskust ja tahet strateegiaprotsesse juhtida. Tema missiooniks on maakondlike ühenduste paremale koostöövõimekusele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine.

 

Seminari „Teadlikult üheskoos eesmärgi poole" korraldasid Võrumaa mittetulundusühingute ja omavalitsuste liikmetele Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kõigile osavõtjatele saadeti kiri, milles on öeldud: „Meie kiires elutempos on viimasel ajal väga keeruline leida enda jaoks midagi uut, erilist ja inspireerivat, et uute ja põnevate ideedega edasi minna. Väga paljudel kohtumistel jääb kõrvu lause, et inimesed on väsinud ja tegemistes on märgata vaikelu. Üle Eesti on toimumas sügisesed MTÜ-de konverentsid, kus kajastatakse sel aastal teemasid, mis räägivad organisatsioonide väärtustest, vabatahtliku töö tähtsusest ja MTÜ-de olemusest meie riigis. Meie maakonna seekordne põhiteema on inspiratsiooni leidmine ja heade lugude ärakasutamine enda tegevustes ja teenustes. Neid lugusid on meie ümber kümneid ja suisa sadu – otsime need üles ja läheme siis nendega edasi."

 

Seminari üks moderaatoritest ja esinejatest oli Artur Talvik, filmitegija ja kogukonnaaktivist Jumindalt. Etteruttavalt pean tunnistama, et veetsime Arturiga pärast seminari mitu tundi Võru peatänaval asuvas pubis ja rääkisime tema uutest projektidest. Artur olevat just ühe oma projekti saanud ETV-le maha müüa ja mina pakkusin kohe, et kui selles on vaja meest, kes räägib eesti keelt tugeva ameerika aktsendiga, siis pöördugu minu poole – olen otsemaid valmis osalema!

 

Seminaril esines teemal „Kuidas ühendusi kokku tuua?" Martin Noorkõiv, kes juhib SA Domus Dorpatensis. Ta õpib Tartu ülikoolis majandust ning riigiteadusi.

 

„Kuidas teadlikult enda tegemisi kajastada ja tegevuste külluses ja virvarris ellu jääda?" oli Anneli Ohvrili teema. Anneli on olnud üle kümne aasta tegev turunduse ja reklaami vallas, kus tema kireks on olnud sotsiaalsed kampaaniad ja ühiskonnas positiivsete muutuste loomine. Võib öelda, et Anneli on parandamatu maailmaparandaja. Kolm viimast aastat on ta tegelenud „Teeme ära!" projektidega, millest ongi saanud tema põhitegevus. „Teeme ära!" ambitsioonikam plaan on hetkel käimasolev „Maailmakoristamine 2012" ettevalmistamine, milles Annelil on rahvusvahelise turunduse koordineerija roll. Kuid selle kõrval jõuab ta tegelda kilekotivastase kampaania ja keskkonnateadlike projektide vedamisega ning olla Eesti Ettevõtlike Noorte Koja president. Koda koondab Eestis ligi 300 aktiivset noort.

 

Virgutuspausi ajal, kui kokkutulnud lõunatasid, tuli allakirjutanul istuda klaveri taha ja luua meeleolu. Hiljem tulid ühed kenad inimesed minu juurde ja tegid ettepaneku veel ühel üritusel esineda. Mul ei olnud selle vastu tõesti mitte midagi!

 

Pärast lõunat said sõna Hele Kivi ja Ene Kerge, kes esitasid küsimuse „Koostöö MTÜ ja KOV vahel – on see siiski võimalik?" Helle Kivi on MTÜ Lahedad Naised Lahedalt juhatuse liige, ta tegeleb erinevate projektide, koolituste ja nõustamistega. Viimastel aastatel on tema MTÜ prioriteediks olnud tegelemine Põlva- ja Võrumaa käitumisprobleemsete noortega.

 

Maili Vinn rääkis teemal „Detailides peitub võlu". Allpool katkend tema esinemisest: „2005. a. novembris märkasime perega, et meie kodu interjööris oli esindatud üsna suur hulk ingleid ja haldjaid. Kuna tegemist oli nii armsate ja meile omaste figuuridega, siis hakkasime neid üha rohkem märkama, mille tulemusena kasvas jõudsasti ka meie inglite ja haldjate pere. Et aga oma muinasjutulise hobi emotsioone edasi anda otsustasime luua MTÜ Ingella, mille eesmärk on läbi kogude, näituste, meistriklasside ja õpitubade jagada positiivsust ning tuua sära inimeste silmadesse."

 

Katrin Uudekülli küsimuseks oli „Mida meist teatakse 100 aasta pärast?" Katrin Uudeküll on Uudeküla küla ühistegevuse eestvedaja. Seal on tema pere elanud rohkem kui 200 aastat. Uudekülla on külaelanike ühistööna ehitatud külaplats kooskäimisteks ja ürituste korraldamiseks. Katrini algatusel on taastatud Uudeküla laada traditsioon ja käivitatud turg. Ta on jäädvustanud küla ajalugu vanade fotode kaudu, uurinud küla suuremate perekondade sugupuusid ning jaganud koolituste käigus oma praktilisi kogemusi pere ja küla ajaloo jäädvustamiseks.

 

Seminari lõpetas Hendrik Noor teemal „Edulugu Sännast, reis päikesele". Hendrik on üks Sänna kultuurimõisa käivitajatest ja arendajatest. Ta on pärit Muhu saarelt ja on koos perega Võrumaal Sännas elanud viimased kaks aastat. Selle aja jooksul on renoveeritud Sänna mõis, rajatud mitmed stuudiod ning ateljeed, ehitatud piirkonda läbiv Sänna Taevarada. Kõik renoveeritud ja renoveerimata ruumid on täidetud eripalgeliste tegevustega. Avatud on küla noortetuba, arendatakse raamatukoguteenust ning korraldatakse huviringe erinevatele sihtgruppidele. Kõike eelmainitut on tehtud suuremal või väiksemal määral koostöös kohalike külainimestega ning Rõuge vallavalitsusega.

 

Hendriku palvel olid koosolijad võtnud kaasa matkamiseks sobilikud riided ja jalanõud. Tema juhtimisel käisime tõrvikute valgel läbi teekonna Maalt Päikeseni. Iga samm vastas miljonile sammu pikkusele, et saada aru, millised on planeetidevahelised vahemaad.

Oli tore ja kasulik päev, mis andis osalejatele palju teadmisi.

Seminar Sänna kultuurimõisas
Artur, Viido ja Kadi seminari vaheajal.
Seminar Sänna kultuurimõisas Jälle on käes Eesti sügise kõige pikem ja pimedam aeg – november. Kuna lund veel ei ole ja lakkamatult sajab, siis tunduvad päevad veelgi lühemad.
Seminar Sänna kultuurimõisas
Mu bossil on hallatava kodulehtede valmistamine sest kvaliteet maksab. Miks mitte ka veebilehtede tegemine mõistlikult ja see ei ole juhuslik kommentaar suurema kodulehe valmistamine kaasaegselt kodulehe firma aara.ee pühendunud looming kodulehtede arendamine kvaliteetselt kui ka, tarkvaraliselt nutikas, kodulehe koostamine professionaalselt asjatundjaid kaasates.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: