Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) meediagrupi

“Ühendada laialipillutatud eesti rahvas, säilitada eesti keel”; Johan Kõpp, Sthlm 1970

Möödunud kevadel ÜEKN täiskogu otsusega loodud ÜEKN meediagrupp esitas Rahvuskaaslaste konverentsil Tallinnas 30.9.-1.10.2011 oma senise töö tulemusi ja juhatas sisse edasiviivaid seminare. Osalesid kõik(väljaarvatud üks) teadaolevad väliseesti ajalehtede esindajad, mõlemad Toronto veebide loojad, mitmed keskorganisatsioonide tipud ja esindajad, eesotsas ÜEKN esimehe Jaak Juhansooga. Grupi koordinaator Hain Rebas tutvustas tegevuse eesmärke ja võttis kokku seni saavutatu.   SUHTED Konstateeriti sissejuhatavalt, et ÜEKN ja ta meediagrupp ei saa anda väliseesti ajalehtede omanikele ega toimetajatele mingeid otseseid juhtnööre, kuna ajalehenduse probleemide lahendamine lasub eeskätt ajalehtede omanike ja toimetajate õlgadel. ÜEKN ja ta meediagrupp võiks aga esindada meie ajalehtede mitmetuhandete lugejate ja kaastööliste, s.t. tarbijate huvisid, kõikidele ühise eesmärgiga, et lehed jätkaksid ilmumist, hea sisuga ja ja otstarbekates vormides. Meediagrupp pakub siinpuhul võimalusi organiseerimiseks ja kreatiivseteks, struktureeritud koosolekuteks, nagu nüüd Tallinnaski; muide, esimest korda pagulusaastakümnete vältel. Toetudes oma laiadele kogemustele võime pakkuda alternatiivseid mõtteid, kontaktvõrke, lahendusvariante, diplomaatiat, vigade vältimist ja isegi osalist finantseerimist. Eelkõige aga – koordineeritud süsteemsust, entusiasmi ja tulemuslikkust.   EELSEMINAR Enne kui mindi töögruppidesse kuulati neljapäeval 29.septembril täiskoosseisus "tegijate" Sulev Valneri, Marcus Kolga ja Vaado Sarapuu ettekandeid, arutati üldsõnalisemalt väliseesti ajakirjanduse ja veebinduse olukordi ja võimalusi.   AJALEHENDUS Oma töökoosolekuil reedel ja laupäeval (30. sept. ja 1. okt.) jõudis "ajalehegrupp" (juhtis Jüri Estam) kolme nn. ettepanekuni – et Rahvuskaaslaste programm (RKP) aitaks majandada väliseesti lehtede regulaarest väljaandmist, toimetajate 2-3 päevalist töökoosolekut lähemal ajal ja ühe ühise toimetaja ametikohta Eestis. Siiski ütleb senine kohapealne kogemus, et EV riigieelarve muutmine ajalehtede kasuks võib olla vaid kaugema tuleviku muusika.   Teatavasti on Toronto Tartu College'i president Jaan Meri võtnud vedada edaspidist "ajalehenduse" grupitööd, luues VEAG (Välis-Eesti Ajakirjanduse Grupp), kuhu nüüd kuuluvad kõik väliseesti ajalehtede esindajad, kavaga kutsuda lähemal ajal ajalehtede esindajad kokku järgmiseks tööseminariks.   VEEBINDUS "Veebinduse" töögrupp (juhtis Taave Vahermägi) analüüsis globaalse eestlaskonna side ja informatsiooni vajadustasandeid, erinevate gruppide huvisid ja loodava globaalse eesti veebiportaali võimalusi neid huvisid rahuldada. Tervitati Torontos toimetatud http://www.globalestonian.com (Marcus Kolga) lavale tulekut. Tehnilistel põhjustel jäädi esialgu äraootavale seisukohale http://www.eesti.ca(Vaado Sarapuu) osas, kusjuures arvati, et mainitud veebilehed võiksid tarbijate huvides üksteist vabalt täiendada. Konstateeriti Allan Meiusi kärbitud äriplaani olemasolu. Sooviti esitada järgmisel ÜEKN täiskogul ülevaade (monitooring) ja analüüs väliseesti veebiressursside arengust, nende mõjust ka väliseesti ajalehtedele ning anda soovitus ÜEKN edaspidiseks suhtumiseks.   MEEDIAGRUPP ÜEKN neljameheline meediagrupp (Jaan Meri, Aho Rebas, Taave Vahermägi, Hain Rebas) - toetab VEAGi mõtet taas koguneda lähemal ajal, - jälgib aktiivse huviga Toronto veebilhetede http://www.eesti.ca http://www.globalestonian.com arengut ja soovitavat koostööd, - peab koostöös eeskätt ajalehegrupiga vajalikuks esineda Eesti haridusminister Jaak Aaviksoole, kultuuriminister Rein Langile ja nende kaastöölistele, tutvustamaks milleks väliseesti ajalehed vajavad riiklikke toetusi. - soovitab seepärast luua ministeeriumites esitamiseks välis-ajalehenduse ratsionaliseerimis- ja äriplaani, mis keskenduks märksõnadele sümbioos, sõltumatus ja sünergia.   Stockholmis/Göteborgis/Torontos, laup. 21. okt. 2011.a. Jaan Meri Aho Rebas Taave Vahermägi Hain Rebas “Ühendada laialipillutatud eesti rahvas, säilitada eesti keel”; Johan Kõpp, Sthlm 1970 suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) meediagrupi

14. nov. 2011

“Ühendada laialipillutatud eesti rahvas, säilitada eesti keel”; Johan Kõpp, Sthlm 1970

Möödunud kevadel ÜEKN täiskogu otsusega loodud ÜEKN meediagrupp esitas Rahvuskaaslaste konverentsil Tallinnas 30.9.-1.10.2011 oma senise töö tulemusi ja juhatas sisse edasiviivaid seminare. Osalesid kõik(väljaarvatud üks) teadaolevad väliseesti ajalehtede esindajad, mõlemad Toronto veebide loojad, mitmed keskorganisatsioonide tipud ja esindajad, eesotsas ÜEKN esimehe Jaak Juhansooga. Grupi koordinaator Hain Rebas tutvustas tegevuse eesmärke ja võttis kokku seni saavutatu.

 

SUHTED

Konstateeriti sissejuhatavalt, et ÜEKN ja ta meediagrupp ei saa anda väliseesti ajalehtede omanikele ega toimetajatele mingeid otseseid juhtnööre, kuna ajalehenduse probleemide lahendamine lasub eeskätt ajalehtede omanike ja toimetajate õlgadel. ÜEKN ja ta meediagrupp võiks aga esindada meie ajalehtede mitmetuhandete lugejate ja kaastööliste, s.t. tarbijate huvisid, kõikidele ühise eesmärgiga, et lehed jätkaksid ilmumist, hea sisuga ja ja otstarbekates vormides.

Meediagrupp pakub siinpuhul võimalusi organiseerimiseks ja kreatiivseteks, struktureeritud koosolekuteks, nagu nüüd Tallinnaski; muide, esimest korda pagulusaastakümnete vältel. Toetudes oma laiadele kogemustele võime pakkuda alternatiivseid mõtteid, kontaktvõrke, lahendusvariante, diplomaatiat, vigade vältimist ja isegi osalist finantseerimist. Eelkõige aga – koordineeritud süsteemsust, entusiasmi ja tulemuslikkust.

 

EELSEMINAR

Enne kui mindi töögruppidesse kuulati neljapäeval 29.septembril täiskoosseisus "tegijate" Sulev Valneri, Marcus Kolga ja Vaado Sarapuu ettekandeid, arutati üldsõnalisemalt väliseesti ajakirjanduse ja veebinduse olukordi ja võimalusi.

 

AJALEHENDUS

Oma töökoosolekuil reedel ja laupäeval (30. sept. ja 1. okt.) jõudis "ajalehegrupp" (juhtis Jüri Estam) kolme nn. ettepanekuni – et Rahvuskaaslaste programm (RKP) aitaks majandada väliseesti lehtede regulaarest väljaandmist, toimetajate 2-3 päevalist töökoosolekut lähemal ajal ja ühe ühise toimetaja ametikohta Eestis. Siiski ütleb senine kohapealne kogemus, et EV riigieelarve muutmine ajalehtede kasuks võib olla vaid kaugema tuleviku muusika.

 

Teatavasti on Toronto Tartu College'i president Jaan Meri võtnud vedada edaspidist "ajalehenduse" grupitööd, luues VEAG (Välis-Eesti Ajakirjanduse Grupp), kuhu nüüd kuuluvad kõik väliseesti ajalehtede esindajad, kavaga kutsuda lähemal ajal ajalehtede esindajad kokku järgmiseks tööseminariks.

 

VEEBINDUS

"Veebinduse" töögrupp (juhtis Taave Vahermägi) analüüsis globaalse eestlaskonna side ja informatsiooni vajadustasandeid, erinevate gruppide huvisid ja loodava globaalse eesti veebiportaali võimalusi neid huvisid rahuldada. Tervitati Torontos toimetatud http://www.globalestonian.com (Marcus Kolga) lavale tulekut. Tehnilistel põhjustel jäädi esialgu äraootavale seisukohale http://www.eesti.ca(Vaado Sarapuu) osas, kusjuures arvati, et mainitud veebilehed võiksid tarbijate huvides üksteist vabalt täiendada. Konstateeriti Allan Meiusi kärbitud äriplaani olemasolu. Sooviti esitada järgmisel ÜEKN täiskogul ülevaade (monitooring) ja analüüs väliseesti veebiressursside arengust, nende mõjust ka väliseesti ajalehtedele ning anda soovitus ÜEKN edaspidiseks suhtumiseks.

 

MEEDIAGRUPP

ÜEKN neljameheline meediagrupp (Jaan Meri, Aho Rebas, Taave Vahermägi, Hain Rebas)

- toetab VEAGi mõtet taas koguneda lähemal ajal,

- jälgib aktiivse huviga Toronto veebilhetede http://www.eesti.ca http://www.globalestonian.com arengut ja soovitavat koostööd,

- peab koostöös eeskätt ajalehegrupiga vajalikuks esineda Eesti haridusminister Jaak Aaviksoole, kultuuriminister Rein Langile ja nende kaastöölistele, tutvustamaks milleks väliseesti ajalehed vajavad riiklikke toetusi.

- soovitab seepärast luua ministeeriumites esitamiseks välis-ajalehenduse ratsionaliseerimis- ja äriplaani, mis keskenduks märksõnadele sümbioos, sõltumatus ja sünergia.

 

Stockholmis/Göteborgis/Torontos, laup. 21. okt. 2011.a.

Jaan Meri

Aho Rebas

Taave Vahermägi

Hain Rebas

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) meediagrupi “Ühendada laialipillutatud eesti rahvas, säilitada eesti keel”; Johan Kõpp, Sthlm 1970
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) meediagrupi
Pühendunud tegija netilehe tegemine laabumine õigeks ajaks. Miks mitte ka netilehtede tegemine kujunduslikult puhul kvaliteedieelist ja efektiivse kodulehe uuendamine http://www.aara.ee/Veebilehtede_kujundamine.html suurema külastatavusega netilehe tegemine asjatundjatelt samavõrd suure kasuteguriga tarkvaraliselt nutikas, kodulehe koostamine kaasaegselt sest sarnasel teemal ka
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: