Kuidas muuta päikeseenergia Eesti rahvale sobivaks?

Üks asi on kindel: energiaallikad pole kunagi allunud turumajanduse seadustele. Põlevkivist saadud energia omahind on alati ületanud taastuvenergiale antud toetusi.

Valitsus soovib küll säilitada Eesti Energia status quo´d, aga ei taha samal määral korvata keskkonna- ja tervisekahjusid, mis on tingitud maavarade kasutamisega tekkinud saastamisest.   Meie justkui ei peaks seda märkama. Meie justkui peaksime maksma. Eesti Energial on alati olnud juurdepääs maksumaksja rahale ja ta on olnud väljaspool konkurentsi. Sestap kasvavad meie elektriarved viiendiku võrra ja me justkui ei peaks seda märkama.   Suure kasumlikkusega küpsed ettevõtted ei peaks saama maksumaksja toetusi. Subsiidiumide mõte on soodustada asjade paremat korraldust – energeetika vallas tähendaks see tootmist vähema saastamise, vähemate haigestumiste või harvemate surmadega. Tootmine põlevkivist just neid hädasid põhjustab.   Puhas taastuvenergia on ülim viis toota soojust või elektrit. See vajab valitsuse tuge selleks, et tehniliselt edeneda, oma haaret laiendada ning muutuda turul konkurentsivõimeliseks.   Kui võtta arvesse kulutused keskkonnale ja inimtervisele, on taastuvenergia juba praegu konkurentsivõimeline. Ent neid varjatud kulusid kiputakse mugavalt unustama, kui räägitakse sellest, et taastuvenergia ei suutvat turul võistelda.   Iga miljon dollarit, mis investeeritakse taastuvenergeetikasse, loob 14,1 uut töökohta, iga miljon fossiilkütuste energeetikasse aga vaid 5,3 uut töökohta. Seega pole küsimus päikeseenergeetikast lihtsalt energiapoliitika asi, vaid kogu majanduse arendamise tegur.   Valitsuse toetused peavad alati teenima kindlat eesmärki, milleks on ühiskonna üldine hüve. Et seda saavutada, peavad valitsused olukorda ja valikuid tajuma ning vajalikke samme astuma.   Energeetika vallas ei tähenda see sikkude eraldamist lammastest. Ennekõike tähendab see täielikku kulu arvestamist kogu ühiskonna seisukohast. Ja seejärel säärase poliitika kehtestamist, mis teenib ühiskonda parimal mõeldaval viisil. Olemasolevatel tööstustel on eelis saavutatud tootmismahtude ja loodud taristu tõttu. Uutel tehnoloogiatel on alguses raske vanadega võistelda. Seetõttu on valitsuse toetus taastuvenergeetikale igati loogiline ja põhjendatud.   Fossiilkütused toovad, nagu eespool rõhutatud, endaga kaasa hulga probleeme ja muresid – eelkõige keskkonnakaitse ja tervishoiu vallas. Rääkimata sellest, et see kütuse liik lõpeb ükskord otsa! Kui taastuvenergia tootmise tehnoloogia muutub ilma toetusteta konkurentsivõimeliseks, siis saab sellest ainus mittedoteeritav energiaallikas terves maailmas. Üks asi on kindel: energiaallikad pole kunagi allunud turumajanduse seadustele. Põlevkivist saadud energia omahind on alati ületanud taastuvenergiale antud toetusi. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Kuidas muuta päikeseenergia Eesti rahvale sobivaks?

VIIDO POLIKARPUS 1. nov. 2011

Üks asi on kindel: energiaallikad pole kunagi allunud turumajanduse seadustele. Põlevkivist saadud energia omahind on alati ületanud taastuvenergiale antud toetusi.

Valitsus soovib küll säilitada Eesti Energia status quo´d, aga ei taha samal määral korvata keskkonna- ja tervisekahjusid, mis on tingitud maavarade kasutamisega tekkinud saastamisest.

 

Meie justkui ei peaks seda märkama. Meie justkui peaksime maksma. Eesti Energial on alati olnud juurdepääs maksumaksja rahale ja ta on olnud väljaspool konkurentsi. Sestap kasvavad meie elektriarved viiendiku võrra ja me justkui ei peaks seda märkama.

 

Suure kasumlikkusega küpsed ettevõtted ei peaks saama maksumaksja toetusi. Subsiidiumide mõte on soodustada asjade paremat korraldust – energeetika vallas tähendaks see tootmist vähema saastamise, vähemate haigestumiste või harvemate surmadega. Tootmine põlevkivist just neid hädasid põhjustab.

 

Puhas taastuvenergia on ülim viis toota soojust või elektrit. See vajab valitsuse tuge selleks, et tehniliselt edeneda, oma haaret laiendada ning muutuda turul konkurentsivõimeliseks.

 

Kui võtta arvesse kulutused keskkonnale ja inimtervisele, on taastuvenergia juba praegu konkurentsivõimeline. Ent neid varjatud kulusid kiputakse mugavalt unustama, kui räägitakse sellest, et taastuvenergia ei suutvat turul võistelda.

 

Iga miljon dollarit, mis investeeritakse taastuvenergeetikasse, loob 14,1 uut töökohta, iga miljon fossiilkütuste energeetikasse aga vaid 5,3 uut töökohta. Seega pole küsimus päikeseenergeetikast lihtsalt energiapoliitika asi, vaid kogu majanduse arendamise tegur.

 

Valitsuse toetused peavad alati teenima kindlat eesmärki, milleks on ühiskonna üldine hüve. Et seda saavutada, peavad valitsused olukorda ja valikuid tajuma ning vajalikke samme astuma.

 

Energeetika vallas ei tähenda see sikkude eraldamist lammastest. Ennekõike tähendab see täielikku kulu arvestamist kogu ühiskonna seisukohast. Ja seejärel säärase poliitika kehtestamist, mis teenib ühiskonda parimal mõeldaval viisil. Olemasolevatel tööstustel on eelis saavutatud tootmismahtude ja loodud taristu tõttu. Uutel tehnoloogiatel on alguses raske vanadega võistelda. Seetõttu on valitsuse toetus taastuvenergeetikale igati loogiline ja põhjendatud.

 

Fossiilkütused toovad, nagu eespool rõhutatud, endaga kaasa hulga probleeme ja muresid – eelkõige keskkonnakaitse ja tervishoiu vallas. Rääkimata sellest, et see kütuse liik lõpeb ükskord otsa! Kui taastuvenergia tootmise tehnoloogia muutub ilma toetusteta konkurentsivõimeliseks, siis saab sellest ainus mittedoteeritav energiaallikas terves maailmas.

Kuidas muuta päikeseenergia Eesti rahvale sobivaks? Üks asi on kindel: energiaallikad pole kunagi allunud turumajanduse seadustele. Põlevkivist saadud energia omahind on alati ületanud taastuvenergiale antud toetusi.
Kuidas muuta päikeseenergia Eesti rahvale sobivaks?
Olen kuulnud paljusid kodulehtede tegemine sest nüüd on konkreetne aadress. Raske on võrrelda tekstilise veebilehe tegemine ega pole kivisse raiutud ning lisaks veebilehtede tegemine optimeeritult www.aara.ee vormi ja raamistiku lakoonilise kodulehe valmistamine põhjalikult olulistele aspektidele seal on põhjalikumalt kirjeldatud veebilehe valmistamine kui uuele ettevõttele. lihtsa kodulehtede valmistamine siis saab tehtud õigeks ajaks.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: