Kaks korda aastas ilmub välja Oma Keel

Marginaalset või marginaliseeritud ajakirja Oma Keel annab välja Emakeele Selts ning selle numbreid saab lugeda www.emakeeleselts.ee/omakeel

Emakeele Seltsi juhatuse liige, Tartu ülikooli eesti keele professor Mati Erelt selgitab ajakirja üllitamise põhimõtet järgmiselt: Emakeele Seltsi üks tähtsamaid põhikirjalisi ülesandeid on kaasa aidata eestlaste emakeele tundmisele kõige laiemas mõttes. Me tahaksime kujundada oma lugejates teadmist, et eesti keel ei ole ainult kirjakeel ega ka ainult kohalikud murded, vaid paljude keelekujude keeruline süsteem. Seda paljusust ühtsuses püüab toonitada ka ajakirja nimi Oma Keel. Tahame suuremat sallivust teiste keelekujude – oma keelte – suhtes, kuid samas näidata, et igal keelekujul on oma normid ning ühiskonnas oma kindel koht ja aeg.   Loomulikult on ajakirjas kesksel kohal kirjakeele hoole, sest on ju kirjakeel tänapäeva ühiskonnas ikkagi kõige olulisem keelekuju, mille käekäigust oleneb eesti rahva tulevik kõige rohkem. Kavatseme käsitleda nii üldkeele kui ka oskuskeele ja nimede probleeme. Tahame aidata vabaneda meid üha rohkem ohustavast rahvuslikust alaväärsuskompleksist ja näidata, et eesti keel ei ole millegi poolest halvem inglise, soome ja teistest kultuurkeeltest. Kavatseme rääkida keelepoliitikastki nii meil kui mujal. Tutvustame asutusi, kus tegeldakse eesti keelega, räägime ka tuntumatest keeleteadlastest ja sellest, mida nad teevad. Igas numbris kavatseme tutvustada uusi keeleraamatuid ning nii, nagu omal ajal Kodumurdes, esitada keelesündmuste kroonika. Küllap veel mõndagi muud.   Oma Keel on esimene kõigile keelehuvilistele mõeldud keeleajakiri Eestis. Kõik seni meil ilmunud keeleajakirjad on olnud filoloogide teadusajakirjad. Niisugune oli 1922–1940 ilmunud Emakeele Seltsi Eesti Keel ning praegused Keel ja Kirjandus ning Linguistica Uralica. Ainus laiemale lugejaskonnale suunatud eesti keele alane jätkväljaanne on olnud Emakeele Seltsi Kodumurre, mis ilmus 1980. aastate lõpuni. Kirjutiste valikul ja ainestiku esitusviisil peame eriti oluliseks, et kõik see oleks huvitav, vajalik ja jõukohane ka gümnaasiumiõpilastele. Oleneb ju meie keele tulevik ennekõike noortest. Allikas: Margit-Mariann Koppel Kontakt: mkop[No SpaM]pel@uninet.ee   Marginaalset või marginaliseeritud ajakirja Oma Keel annab välja Emakeele Selts ning selle numbreid saab lugeda www.emakeeleselts.ee/omakeel suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Kaks korda aastas ilmub välja Oma Keel

SI-297 10. okt. 2011

Marginaalset või marginaliseeritud ajakirja Oma Keel annab välja Emakeele Selts ning selle numbreid saab lugeda www.emakeeleselts.ee/omakeel

Emakeele Seltsi juhatuse liige, Tartu ülikooli eesti keele professor Mati Erelt selgitab ajakirja üllitamise põhimõtet järgmiselt:
Emakeele Seltsi üks tähtsamaid põhikirjalisi ülesandeid on kaasa aidata eestlaste emakeele tundmisele kõige laiemas mõttes. Me tahaksime kujundada oma lugejates teadmist, et eesti keel ei ole ainult kirjakeel ega ka ainult kohalikud murded, vaid paljude keelekujude keeruline süsteem. Seda paljusust ühtsuses püüab toonitada ka ajakirja nimi Oma Keel. Tahame suuremat sallivust teiste keelekujude – oma keelte – suhtes, kuid samas näidata, et igal keelekujul on oma normid ning ühiskonnas oma kindel koht ja aeg.

 

Loomulikult on ajakirjas kesksel kohal kirjakeele hoole, sest on ju kirjakeel tänapäeva ühiskonnas ikkagi kõige olulisem keelekuju, mille käekäigust oleneb eesti rahva tulevik kõige rohkem. Kavatseme käsitleda nii üldkeele kui ka oskuskeele ja nimede probleeme. Tahame aidata vabaneda meid üha rohkem ohustavast rahvuslikust alaväärsuskompleksist ja näidata, et eesti keel ei ole millegi poolest halvem inglise, soome ja teistest kultuurkeeltest. Kavatseme rääkida keelepoliitikastki nii meil kui mujal. Tutvustame asutusi, kus tegeldakse eesti keelega, räägime ka tuntumatest keeleteadlastest ja sellest, mida nad teevad. Igas numbris kavatseme tutvustada uusi keeleraamatuid ning nii, nagu omal ajal Kodumurdes, esitada keelesündmuste kroonika. Küllap veel mõndagi muud.

 

Oma Keel on esimene kõigile keelehuvilistele mõeldud keeleajakiri Eestis. Kõik seni meil ilmunud keeleajakirjad on olnud filoloogide teadusajakirjad. Niisugune oli 1922–1940 ilmunud Emakeele Seltsi Eesti Keel ning praegused Keel ja Kirjandus ning Linguistica Uralica. Ainus laiemale lugejaskonnale suunatud eesti keele alane jätkväljaanne on olnud Emakeele Seltsi Kodumurre, mis ilmus 1980. aastate lõpuni. Kirjutiste valikul ja ainestiku esitusviisil peame eriti oluliseks, et kõik see oleks huvitav, vajalik ja jõukohane ka gümnaasiumiõpilastele. Oleneb ju meie keele tulevik ennekõike noortest.

Allikas: Margit-Mariann Koppel
Kontakt:

 

Kaks korda aastas ilmub välja Oma Keel Marginaalset või marginaliseeritud ajakirja Oma Keel annab välja Emakeele Selts ning selle numbreid saab lugeda www.emakeeleselts.ee/omakeel
Kaks korda aastas ilmub välja Oma Keel
Hooga alustades veebilehe tegemine professionaalselt ja teiselt poolt samuti. Raske on võrrelda kodulehtede uuendamine optimeeritult võib vajada lisaaega aga ka uus veebilehtede loomine ettevõte selle kaudu saab lähemalt lugeda MTÜ kodulehtede tegemine kvaliteetselt kui ka, veebilehtede tegemine saab positiivselt üldistada mitmeid häid artikleid kodulehe loomine ja garantiiga. lihtne kodulehe arendamine optimeeritult mille puhul maksab kvaliteet.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: