Eesti toetab põgenike olukorra leevendamist

ÜRO hinnangul on maailmas üle 43 miljoni põgeniku, mis on viimase viieteistkümne aasta suurim arv. Eesti on alates 2000. aastast toetanud ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) tegevust nii regulaarsete iga-aastaste annetuste kui ka toetustega UNHCRi tegevusele konkreetsetes riikides, et leevendada pagulaste ja sisepõgenike olukorda.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti üks suurematest ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti toetajatest Ida-Euroopas. Eesti panus UNHCRi tegevuse toetuseks 2011. aastal on olnud 200 000 eurot. „Eesti on käesoleval aastal UNHCRi kaudu toetanud näiteks Somaalia pagulaste ja sisepõgenike abistamist Aafrika Sarve piirkonnas ning aidanud parandada toiduga kindlustatust ning laste juurdepääsu algharidusele Lõuna-Sudaanis," ütles Paet. Välisministri sõnul jätkab Eesti ka järgmisel aastal põgenike olukorra parandamise toetamist erinevates kriisides läbi ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti.Vägivallas, kokkupõrgetes ja humanitaarkatastroofides kannatanute seas on sageli kõige haavatavamad naised ning lapsed. „Toetame UNHCRi pingutusi põgenikest naiste ja laste olukorra leevendamiseks. Naiste õiguste ja turvalisuse oluline parandamine maailmas on ka Eesti välispoliitilise, arengukoostöö- ning inimõigusalase tegevuse üks prioriteete," sõnas Paet. Looduskatastroofid ja inimtegevuse tõttu esilekutsutud konfliktid oma olemuselt muutunud üha keerulisemaks ning nendega kaasnevad sageli humanitaarkriisid ja suure hulga inimeste sattumine põgenikustaatusesse. Probleemiks on ka selliste inimeste arvu kasvamine, kellel tuleb tagakiusamise, nälja või looduskatastroofide eest põgeneda oma riigi teistesse osadesse. Ka need inimesed peavad maha jätma oma kodud ning on sunnitud elama põgenikelaagrites. Suurem osa maailma põgenikest, kes on väliste tegurite tõttu olnud sunnitud oma kodudest lahkuma asub Aafrikas ja Lähis-Ida piirkonnas. 3.-7. oktoobril toimub Genfis iga-aastane ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täidesaatva komitee (UNHCR Executive Committee) istung. Eesti delegatsiooni juht on suursaadik Jüri Seilenthal, kes esineb täna ülddebatil ka sõnavõtuga. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täidesaatev komitee on UNHCRi kõrgemaks juhtorganiks, mille liikmeks on praeguse seisuga 85 riiki. Komiteega liitunud riigid jäävad selle liikmeiks püsivalt. Eesti valiti komitee liikmeks 25. aprillil 2007. aastal. ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet on rahvusvaheline humanitaarabiorganisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on pagulaste õiguste ja olukorra parandamisele suunatud rahvusvahelise tegevuse juhtimine, pakkudes neile igakülgset abi ning leides lahendusi nende olukorra leevendamiseks. Peamiselt abistatakse normaalses keskkonnas elu taasalustamisel või aidatakse põgenikel koju naasta, kui olukord seal on normaliseerunud. Lisaks sellele on UNHCRi tegevuse eesmärk tagada õiguslik kaitse riigita või kodakondsuseta isikutele, pagulaste repatrieerimine või ümberasustamine ning vajaduse korral ka materiaalse abi pakkumine. ÜRO hinnangul on maailmas üle 43 miljoni põgeniku, mis on viimase viieteistkümne aasta suurim arv. Eesti on alates 2000. aastast toetanud ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) tegevust nii regulaarsete iga-aastaste annetuste kui ka toetustega UNHCRi tegevusele konkreetsetes riikides, et leevendada pagulaste ja sisepõgenike olukorda. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Eesti toetab põgenike olukorra leevendamist

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS 4. okt. 2011

ÜRO hinnangul on maailmas üle 43 miljoni põgeniku, mis on viimase viieteistkümne aasta suurim arv. Eesti on alates 2000. aastast toetanud ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) tegevust nii regulaarsete iga-aastaste annetuste kui ka toetustega UNHCRi tegevusele konkreetsetes riikides, et leevendada pagulaste ja sisepõgenike olukorda.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti üks suurematest ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti toetajatest Ida-Euroopas. Eesti panus UNHCRi tegevuse toetuseks 2011. aastal on olnud 200 000 eurot. „Eesti on käesoleval aastal UNHCRi kaudu toetanud näiteks Somaalia pagulaste ja sisepõgenike abistamist Aafrika Sarve piirkonnas ning aidanud parandada toiduga kindlustatust ning laste juurdepääsu algharidusele Lõuna-Sudaanis," ütles Paet. Välisministri sõnul jätkab Eesti ka järgmisel aastal põgenike olukorra parandamise toetamist erinevates kriisides läbi ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti.Vägivallas, kokkupõrgetes ja humanitaarkatastroofides kannatanute seas on sageli kõige haavatavamad naised ning lapsed. „Toetame UNHCRi pingutusi põgenikest naiste ja laste olukorra leevendamiseks. Naiste õiguste ja turvalisuse oluline parandamine maailmas on ka Eesti välispoliitilise, arengukoostöö- ning inimõigusalase tegevuse üks prioriteete," sõnas Paet.

Looduskatastroofid ja inimtegevuse tõttu esilekutsutud konfliktid oma olemuselt muutunud üha keerulisemaks ning nendega kaasnevad sageli humanitaarkriisid ja suure hulga inimeste sattumine põgenikustaatusesse. Probleemiks on ka selliste inimeste arvu kasvamine, kellel tuleb tagakiusamise, nälja või looduskatastroofide eest põgeneda oma riigi teistesse osadesse. Ka need inimesed peavad maha jätma oma kodud ning on sunnitud elama põgenikelaagrites. Suurem osa maailma põgenikest, kes on väliste tegurite tõttu olnud sunnitud oma kodudest lahkuma asub Aafrikas ja Lähis-Ida piirkonnas.

3.-7. oktoobril toimub Genfis iga-aastane ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täidesaatva komitee (UNHCR Executive Committee) istung. Eesti delegatsiooni juht on suursaadik Jüri Seilenthal, kes esineb täna ülddebatil ka sõnavõtuga.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täidesaatev komitee on UNHCRi kõrgemaks juhtorganiks, mille liikmeks on praeguse seisuga 85 riiki. Komiteega liitunud riigid jäävad selle liikmeiks püsivalt. Eesti valiti komitee liikmeks 25. aprillil 2007. aastal.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet on rahvusvaheline humanitaarabiorganisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on pagulaste õiguste ja olukorra parandamisele suunatud rahvusvahelise tegevuse juhtimine, pakkudes neile igakülgset abi ning leides lahendusi nende olukorra leevendamiseks. Peamiselt abistatakse normaalses keskkonnas elu taasalustamisel või aidatakse põgenikel koju naasta, kui olukord seal on normaliseerunud. Lisaks sellele on UNHCRi tegevuse eesmärk tagada õiguslik kaitse riigita või kodakondsuseta isikutele, pagulaste repatrieerimine või ümberasustamine ning vajaduse korral ka materiaalse abi pakkumine.

Eesti toetab põgenike olukorra leevendamist ÜRO hinnangul on maailmas üle 43 miljoni põgeniku, mis on viimase viieteistkümne aasta suurim arv. Eesti on alates 2000. aastast toetanud ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) tegevust nii regulaarsete iga-aastaste annetuste kui ka toetustega UNHCRi tegevusele konkreetsetes riikides, et leevendada pagulaste ja sisepõgenike olukorda.
Eesti toetab põgenike olukorra leevendamist
Õigel hetkel planeerides selge struktuuriga veebilehe valmistamine kvaliteetselt mis pakub eelist. Professionaalse suhtumisega tugeva veebilehe valmistamine ja see ei saa olla juhus ning efektiivne kodulehe valmistamine kiiresti veebilehtede firma aara.ee viidatud lehel on tekstilise lehe tegemine sealsamas on palju näiteid peale kõige on veebilehe uuendamine on samuti kaasaegne.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: